Alumil Albania
Choose your local website
uw

Një mjet falas për klientët e Alumil

Ky kalkulator është një skedar Excel-i i lehtë për t'u përdorur, i cili do të demonstrojë efikasitetin energjetik të sistemeve ALUMIL të aluminit.

Ky skedar excel-i është projektuar për të llogaritur transmetimin termik (Vlerën e U) së dritareve dhe dyerve duke përdorur profilet e dritareve dhe dyerve ALUMIL. Gjithashtu, përdoruesi mund të llogarisë vlerat U për madhësi të veçanta dhe stilet e dritareve dhe dyerve.

Benefitet e kalkulatorit tw Uw-së :

  • I përshtatshëm për desktop-e, tableta dhe smartfonë
  • Llogaritet performanca e Certifikuar Uf-së
  • Përcakton përqindjen e aluminit në sipërfaqen totale të kornizës
  • Dimensionet e sakta të kornizës për tipologji të shumëfishta merren në konsideratë
  • Llogaritjet e sakta sipas llojit të xhamit dhe vlerave të tjera Ug, psi & g.
  • Analizon efektin e grilës së rrotullueshme në Uw totale të kornizës

Si funksionon

  • Plotësoni në fletën e parë të punës detajet e kornizës për të matur faktorin Uw
  • Ju shikoni më pas rezultatet në fletën e dytë të punës, të cilat gjithashtu mund të printoni për përdorim të mëvonshëm