Alumil Albania
Choose your local website
header

Certifikatat e Prodhimit

Me Sigurimin e Cilësisë në objektet tona të prodhimit, ne jemi të përkushtuar të minimizojmë ndikimin tonë mjedisor në mjedis, si dhe të kontrollojmë rreziqet e shëndetit dhe sigurisë së punonjësve tanë.

OK Recycled ISO 14021:2016

Skema e certifikimit TÜV AUSTRIA's OK Recycled verifikon përmbajtjen e ricikluar të produkteve, duke siguruar përputhjen me kërkesat e ISO 14021:2016. ALUMIL është e vetmja kompani në Greqi dhe një nga të paktat e përzgjedhura në botë, që ka marrë këtë certifikim për prodhimin e lingotave që përmbajnë 80% alumin të ricikluar, të cilat mund të përdoren në të gjitha profilet e sistemeve arkitekturore.

*Ky certifikim i referohet lingotave të prodhuara në Greqi

OK Recycled ISO 14021:2016

Skema e certifikimit të ricikluar të TÜV AUSTRIA's OK Recycled verifikon përmbajtjen e ricikluar të produkteve, duke siguruar përputhjen me kërkesat EN 15343 dhe ISO 14021:2016. ALUMIL është e vetmja kompani në Greqi dhe ndër të paktat e përzgjedhura në botë, që ka marrë këtë certifikim për prodhimin e lingotave që përmbajnë 60% alumin të ricikluar dhe përdoren në të gjitha profilet e sistemeve arkitekturore.

*Ky certifikim i referohet lingotave të prodhuara në Greqi
iso50001_gr

Sistemi i Manaxhimit të Energjisë ISO 50001:2011

Bazuar në standartin ndërkombëtar ELOT ISO 50001:2011 nga TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A. Është një standart ndërkombëtar për përdorimin e qendrueshëm të energjisë, që ndihmon në reduktimin e konsumit, minimizimi e gjurmëve të karbonit dhe ul kostot. Më specifikisht, ne aplikojmë Sistemin e Menaxhimit të Energjisë në linjë me të gjithë standartet e mëposhtme : Dizenjimi dhe Zhvillimi i Sistemeve Arkitekturale prej Alumini & Prodhimit dhe Shitjet  e Profileve prej Alumini Gjysmë të Përfunduara dhe të Veshura, Profilet Termike të Thyera, Profilet Termike Jo të Thyera dhe Aksesorë të Përshtatshëm.

 

 

ISO 50001 (pdf)
1052 KB
iso9001

Sistem i Manaxhimit të Cilësisë ISO 9001

Sipas standardeve ndërkombëtare EN ISO 9001 nga TÜV NORD CERT. Duke zbatuar një Sistem të Avancuar të Menaxhimit të Cilësisë ne sigurojmë cilësinë e lartë të produkteve dhe shërbimeve tona në mënyrë që të kemi klientë të kënaqur dhe të përkushtuar.

Në mënyrë të veçantë, ALUMIL zbaton Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë në lidhje me projektimin, prodhimin dhe shpërndarjen e profileve arkitektonike të aluminit dhe blerjen, prodhimin dhe shpërndarjen e aksesorëve të aluminit.


ISO 9001 (pdf)
236 KB
certifications-process-fpc-en

KPF - Kontrolli i Prodhimit të Fabrikës EN ISO 15088

Sipas standardeve ndërkombëtare EN ISO 15088 nga TÜV NORD CERT. ALUMIL zbaton kontrollet e prodhimit sipas standardeve ndërkombëtare EN ISO 15088, në mënyrë që të sigurohet që të gjitha kontrollet e tij të cilësisë janë sa më të besueshme që të jetë e mundur. Në fund të sejcilës fazë të prodhimit, një mostër kontrollohet tërësisht në lidhje me cilësitë e ndryshme (p.sh. sipërfaqja, gjeometria).

FPC (pdf)
736 KB

Sistemi i Manaxhimit Mjedisor ISO 14001:2015

Sipas standardit  ndërkombëtarë EN ISO 14001:2015  nga TÜV NORD CERT. Certifikata siguron bashkëjetesën harmonike të aktiviteteve të ALUMIL me mjedisin natyror. ALUMIL ka krijuar dhe aplikuar që nga viti 2002 një Sistem të Menaxhimit të Mjedisit të certifikuar në përputhje me standardin ndërkombëtar EN ISO 14001: 1996 lidhur me nxjerrjen e aluminit, veshja me pluhur, trajtimi sipërfaqësor i imitimit të drurit dhe prodhimin e profileve të izoluara termikisht.

ISO 14001 (pdf)
877 KB

 BS OHSAS 18001:2007 Sistemi i Manaxhimit për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë

Sipas standardit kombëtar BS OHSAS 18001: 2007 nga TÜV NORD CERT. Kompania ka implementuar një Sistem të Certifikuar të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë që nga fillimi i vitit 2003, i cili ka për qëllim identifikimin, vlerësimin, parandalimin dhe adresimin e rreziqeve profesionale dhe përputhjen me legjislacionin përkatës.


172 KB
certifications-process-qualicoat-en

QUALICOAT

Certifikimi i lyerjes me pudër për profilet e aluminit. Në nivel evropian, kontrolli i cilësisë dhe certifikimi i produkteve të aluminit të lyera me pudër përcaktohet me specifikimet e standardit QUALICOAT. ALUMIL është certifikuar me QUALICOAT dhe SEASIDE CLASS nga 1999, nga Shoqata Hellenic Aluminium, anëtare e Shoqatës Europiane të Aluminiumit.

QUALICOAT (pdf)
998 KB
certifications-process-gsb

GSB Ndërkombëtare

Certifikata e  Cilësisë së lyerjes për profilet e aluminit. Që nga korriku i vitit 2003, procedurat e lyerjes me pudër ALUMIL është certifikuar nga standardi gjerman GSB International. Organi çertifikues i GSB International po kryen një gamë më të gjerë të kontrolleve në krahasim me standardin QUALICOAT, duke siguruar kështu edhe më tej cilësinë e jashtëzakonshme të lyerjes me pudër ALUMIL.

GSB (pdf)
145 KB

QUALANOD

Certifikata e sigurimit të cilësisë së anodizimit. Fabrika e anodizimit ALUMIL është certifikuar në 2008 nga Shoqata Hellenic Aluminium, anëtare e Shoqatës Europiane të Aluminiumit, sipas markës së certifikimit QUALANOD, një standard evropian që siguron cilësi të lartë të profileve të anodizuar të aluminit.

251 KB