Alumil Albania
Choose your local website
header

Kualitet i Siguruar

Si top kompani evropiane në industrinë tonë, është etike që të gjitha aspektet e procesit tonë të prodhimit të çertifikohen sipas normave strikte evropiane dhe ndërkombëtare. Cilësia dhe respektimi i mjedisit, si dhe shëndeti dhe siguria në punë, janë përparësi themelore në ALUMIL Group.
quality-in-the-foreground

Cilësia në plan të parë

ALUMIL është e angazhuar në prodhimin e produkteve me cilësi të jashtëzakonshme dhe me vlerë të lartë të shtuar, ndërsa zhvillon dhe përmirëson vazhdimisht menaxhimin e kontrollit të cilësisë, duke synuar gjithnjë kënaqësinë totale të klientëve të saj. Ne zbatojmë sistemet ndërkombëtare të menaxhimit të prodhimit dhe kontrollit të cilësisë dhe vërtetojmë të gjitha sistemet tona arkitekturore në institute me famë botërore.

LABORATORET E BRENDSHËM TË KONTROLLIT TË CILËSISË

Për të siguruar cilësi të lartë, ne testojmë produktet tona përgjatë gjithë procesit të prodhimit përmes laboratorëve tona të brendshme të shumëfishtë  të kontrollit të cilësisë.

  • Laboratori Forcave elastike: Linjat e ekstrudimit.
  • Laboratori i Lyerjes me pudër: Laboratori i pajisur plotësisht.
  • Laboratori i Anodizimit: Laboratori i pajisur plotësisht.
  • Laboratori i Montimit të poliamidit: Q-Test, T-test, furrë e programuar (20-200 ° C) dhe makineri me  lazer për gjurmueshmëri.
  • Analiza materiale Spektrograf: fonderi alumini.
  • Laboratori i testimit të produkteve të reja.

Produktet hyrëse

Produktet që nuk prodhohen nga kompania janë testuar në mënyrë strikte para se të hyjnë në depo. Nëse ato përputhen me kriteret e AQL 2.5, ato mund të lëshohen për shitje.

in-house-quality-control-laboratory
perfection-through-continuous-integration

PERFEKSIONI PËRMES TESTIMIT TE VAZHDUESHËM

Trajnimi i të punësuarve në aspektin e cilësisë

Duke i kushtuar vëmendje të madhe rëndësisë së faktorit njerëzor në arritjen e cilësisë së lartë, ne përcaktojmë për çdo pozitë një direktivë specifike të kontrollit të cilësisë që duhet ndjekur me kujdes. Përveç kësaj, trajnimet në grup kryhen rregullisht në lidhje me produktet e reja, si dhe ri-trajnime për ato ekzistuese.
Është filozofia jonë që secili punonjës të vendoset në pozicionin e kontrollorit të cilësisë dhe të rrisë përgjegjësinë personale për një kontroll efikas të cilësisë.
Përveç kësaj, ne përdorim një sistem informacioni digjital, përmes të cilit çdo përvojë e fituar në prodhim mund të rikthehet në mënyrë digjitale, sa herë që një produkt i veçantë prodhohet. Përfundimisht, drejtuesit e veçantë të kontrollit të cilësisë, përmes prezencës së tyre të vazhdueshme në faza të ndryshme të prodhimit, edukojnë dhe ritrajnojnë njerëzit tanë në baza të përhershme

QASJA E PRODHIMIT HOLISTIK

 

Zgjedhja kryesore strategjike e ALUMIL ka qenë gjithmonë përmirësimi i vazhdueshëm dhe zgjerimi i aftësive prodhuese. Kështu, sot është një nga prodhuesit më të mëdhenj i sistemeve arkitektonike të aluminit në Evropë me një kapacitet prodhues prej mbi 100.000 ton në vit, duke siguruar kontroll efektiv mbi cilësinë e tërë procesit të prodhimit.

Një nga kompetencat kyçe të ALUMIL është integrimi i tij vertikal. Nga fonderi deri tek përfundimet e ndryshme sipërfaqësore, aftësia jonë për të kontrolluar të gjitha proceset e prodhimit që nga fillimi deri në fund, siguron një kontroll të shkëlqyeshëm të cilësisë, fleksibilitet dhe përgjigje të shpejtë ndaj nevojave dhe dëshirave të klientëve tanë.

 

holistic-production-approach

GJURMIMI: SIGURIMI i CILËSISË

 

Arsyeja kryesore që ALUMIL ka bërë një përpjekje kaq të madhe për të zhvilluar një fabrikë krejtësisht autonome të kapacitetit të prodhimit për të prodhuar pothuajse gjithçka në lidhje me sistemet arkitektonike të aluminit është një: GJURMUESHMËRIA.

Falë sistemit të avancuar të trajtimit të materialeve dhe sistemit tonë të avancuar ERP, ne njohim çdo aspekt të procesit tonë të prodhimit dhe jemi në gjendje të bëjmë përmirësime të vazhdueshme. Përveç kësaj, ne mund të parandalojmë në kohë problemet e mundshme dhe të implementojmë një sistem ndjekjeje të saktë të çdo sendi, që nga pika e fillimit të prodhimit apo blerjes, deri në dërgimin përfundimtar. Në këtë mënyrë ne mund të sigurojmë cilësinë e garantuar për klientët tanë, çdo ditë.