Alumil Albania
Choose your local website
corporate-responsibility-header

Përgjegjësia Sociale Korporatës

Nevoja për t'i kthyer komunitetit reflekton filozofinë në bazë të së cilës u themelua Alumili.
csr

Ne kontribuojmë në zhvillimin e shoqërisë sonë nëpërmjet aktiviteteve tona.

 

Përgjegjësia Sociale e Korporatës është një element themelor për kompaninë dhe Grupin, meqenëse përparësia jonë është individi, prosperiteti dhe përparimi i tij, duke vepruar si pjesë e komunitetit. Me këto themele dhe baza ideologjike, ALUMIL ofron shërbimet e tij në një gamë të gjerë funksionesh për të arritur këto tre qëllime (personi, prosperiteti dhe progresi).

Pra, në veçanti duhet të përmendet se aktiviteti ynë social ekzistonte, por kohët e fundit ka fituar emrin e "Përgjegjësisë Sociale të Korporatës". Një përgjegjësi që ne kemi ndërmarrë me padurim dhe synojmë ta zhvillojmë më tej, si kërkesat tona personale të kodeve ideologjike dhe etike.

Duke futur në mënyrë aktive kërkesat e përgjegjësisë sociale në funksionin tonë organizativ, theksojmë mbrojtjen e mjedisit, anulimin e përjashtimit social, politikën e mundësive të barabarta, si dhe ruajtjen e marrëdhënieve të bazuara në besimin e ndërsjelltë dhe bashkëpunimin me organizatat të komuniteteve lokale, kudo që bëjmë biznes. Duke njohur përgjegjësinë që kemi dhe duke pasur parasysh natyrën e aktiviteteve tona, ne e përqendrojmë interesin tonë ndër të tjera, në mbrojtjen e mjedisit dhe duke vepruar sipas standardeve të shëndetit dhe sigurisë.

 

Duke ndjekur këtë perspektivë, u hartua plani i plotë i mjedisit "Alumil i gjelbër", në bazë të të cilit ne kemi zbatuar një sërë veprimesh, me qëllim që njerëzit të jenë më të interesuar për mjedisin dhe ndryshimet klimatike. 'Green Alumil' bashkohet me politikën mjedisore që ndjek kompania jonë dhe ka për qëllim të përbëjë një faktor thelbësor për zhvillimin e "Gjelbërt".

Pra së pari, ne kemi planifikuar një seri prezantimesh (sidomos për nxënësit e shkollave të mesme) të dokumentarit fitues të çmimit Oscar "Një e vërtetë e papërshtatshme", protagonist kryesor ishte ish zev. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Al Gore. Fillimi i programit filloi me prezantimin e dhënë në shkurt të vitit 2008, në Selanik, për studentët e Kolegjit Anatolia. Dy prezantime të tjera u ndoqën për më shumë se 500 nxënës të shkollave të mesme në Kilkis. Këto ngjarje të veçanta u zhvilluan në prill të vitit 2008 në Qendrën e Konferencave të Bashkisë, me mbështetjen bujare të Departamentit të Arsimit të Mesëm të komunës së Kilkis.

Përveç kësaj, në qershor të vitit 2008, Alumil, në bashkëpunim me Radio Thessaloniki dhe komunën e Epanomit, organizoi një ditë pastrimi të plazhit të Epanomit. Ky veprim i veçantë kishte për qëllim jo vetëm pastrimin e plazhit, por edhe sensibilizimin e qytetarëve të zonës më të gjerë dhe punonjësve të ALUMIL. Kjo përpjekje e tërë ishte shumë e suksesshme, pasi pjesëmarrja përfshinte vullnetarë, banorë të Epanomit, dhe sidomos adoleshentët dhe fëmijët e vegjël, të cilët janë qytetarët e ardhshëm të qytetit.

Njohja e rëndësishme e Grupit Alumil është çmimi që i është dhënë kompanisë, me titullin "Falënderimi për Inovacionin dhe Kontributin për Përmirësimin e Ndërgjegjësimit Ekologjik", në kontekstin e Konkurrencës së Inovacionit Industrial Ekologjik, i cili u bë për shkak në Forumin e 4-të të Biznesit të Ekspozitës së 73-të Ndërkombëtarë të Selanikut, e cila iu kushtua Mjedisit (ECO-FORUM & ECO2 FORUM).

Në jetëne përditshme, qasja sociale e Alumil zhvillohet në nivele të shumëfishta. Ne organizojmë ditë vullnetare të dhurimit  të gjakut, mbështesim aktivisht organizatat jofitimprurëse dhe shoqërore për të ushtruar veprimtari të dobishme shoqërore ('Buzëqeshje e fëmijëve', Parandalimi i abuzimit të substancave të Kiklis 'Nireas', Shoqata e Pacientëve të Kancerit në Maqedoni -Traaks) dhe ne kontribuojmë në realizimin e eventeve kulturore.

Sot, Alumil është anëtar i Rrjetit Grek të Përgjegjësisë Sociale të Korporatës (EKE) të Kombeve të Bashkuara, një rrjet korporatash në formë të një bashkimi jofitimprurës. Misioni i saj është promovimi i kuptimit të SCR dhe projeksionit të tij, si në botën industriale ashtu dhe në mjedisin shoqëror, me një shkallë më të lartë të arritjes së fitimit të balancuar dhe zhvillimit të qëndrueshëm.