Alumil Albania
Choose your local website

Përllogaritja Uw

Ky përllogaritës tregon efikasitetin e energjisë të sistemeve ALUMIL të aluminit. Ky mjet është projektuar për të llogaritur transmetimin termik (Vlera e U-së) e dritareve dhe dyerve duke përdorur profilet e dritareve dhe dyerve ALUMIL. Gjithashtu, përdoruesi mund të llogarisë vlerat U-së për dimensione specifike dhe stilet e dyer & dritareve.
Përllogaritës Uw
Entrance Doors
Me hapje
Entrance Doors
Me rrëshqitje
Entrance Doors
Dyer