Alumil Albania
Choose your local website
Header-certifications

Certifikimet

Zhvillimi i vazhdueshëm i programit tonë të sigurimit të cilësisë në të dy proceset e prodhimit dhe i vetë produktet tona, është një proces që vjen në përputhje me standardet e rrepta europiane dhe ndërkombëtare.
Kjo na lejon të ruajmë avantazhin tonë konkurrues, i cili në shumë raste është
parakusht i bashkëpunimit me partnerët tanë dhe arsyeja kryesore për të zgjedhur
sistemet tona.