powder-coating-Header

Lyerja me pudër

Sa i përket lyerjes me pudër, ALUMIL Grup ka objektet më të mëdha në Greqi dhe një nga pesë objektet më të mëdha në Evropë, në lidhje me trajtimin sipërfaqësor të profileve të aluminit arkitekturor dhe industrial me një prodhim vjetor prej afërsisht 10.000 ton profile të lyera. Certifikatat e QUALICOAT, GSB, Menaxhimi i Cilësisë ISO 9001 dhe Menaxhimi i Mjedisit ISO 14001, sigurojnë siguri të plotë të cilësisë. Falë kontrollit tonë të rreptë të cilësisë, ne mund të garantojmë satisfaksion të plotë të klientit. Çdo linjë prodhimi ka një laborator të pajisur plotësisht për të përmbushur të gjitha specifikimet ndërkombëtare të cilësisë të përcaktuara nga standardet QUALICOAT dhe GSB. Procesi i kontrollit të cilësisë fillon me vlerësimin e lëndëve të para (pudër dhe kimikate) dhe vazhdon në nivel prodhimi, me vlerësimin e mostrës çdo 20 minuta.

Për më tepër, ALUMIL siguron për produktet e tij të gatshme mbrojtjen më të madhe të mundshme nga korrozioni, nëpërmjet:

  • Procesit të avancuar të paratrajtimit kimik, me një shkallë grryerje të barabartë ose më të lartë në 2,0 g / m2, në përputhje me specifikimet QUALICOAT dhe GSB dhe siç kërkohet për klasën e profileve të aluminit që përdoren afër detit.
  • Paratrajtimi anodik opsional (para anodizim) që ofron mbrojtje të plotë për profilet e lyera të aluminit kundër korrozionit, nën sipërfaqsor për projekte pranë zonave bregdetare ose pishinave.
  • Përpunimi i automatizuar përdoret me kontrollin e vazhdueshëm online të të gjitha parametrave kritikë në lidhje me paratrajtimin kimik, proceset e lyerjes dhe polimerizimin, gjatë tërë procedurës së trajtimit sipërfaqësor. Në këtë mënyrë, garantohet cilësi e qëndrueshme gjatë procesit të prodhimit.

Për më tepër, ALUMIL ishte një nga industritë e para në Greqi e cila përdorte produkte ekologjike të lyerjes pudër pa TGIC toksike. Kjo tregon përpjekjet e vazhdueshme për të siguruar një mjedis pune të sigurt për punonjësit tanë dhe të ketë procese prodhimi ekologjikisht miqësore.

E fundit por jo më pak e rëndësishme, personeli me përvojë i Departamentit të lyerjes me pudër ALUMIL, me një përvojë prej 20 vjetësh në proceset e lyerjes dhe trajnimet e vazhdueshme për të gjitha teknologjitë dhe metodat e reja në lidhje me lyerjen me pudër, siguron trajtimin më të mirë të çdo porosie, cilësi të lartë dhe natyrisht kënaqësinë e klientëve tanë.