Quality-Control-header

Kontrolli I Cilesisë & Gjermueshmeria

Quality-Control

Kontrolli I Cilesisë

Në përpjekjet e tij për të siguruar produkte të ndërtuara mirë dhe funksionale, ALUMIL siguron që ajo të mbështesë çdo fazë të prodhimit me metodat më të avancuara të Kontrollit të Cilësisë. Në mënyrë të veçantë:
  • Në çdo seksion të prodhimit, procedurat zbatohen në bazë të çertifikatave më të fundit të cilësisë (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS).
  • Përtëritja e vazhdueshme e instrumenteve matëse dhe kalibrimi i të gjitha konfigurimeve të kontrollit -sensorë.
  • Analiza statistikore dhe gjurmueshmëria e të dhënave nga çdo pikë e kontrollit të cilësisë.
  • Sigurimi i cilësisë së aliazhit certifikimi i përbërjes kimike.
  • Laboratorë të testimit të stafit (Lyerjes me pudër), anodizimi dhe vetitë mekanike).
  • Filozofia jonë për ofrimin e zgjidhjeve optimale ndaj klientëve tanë, pajisjet moderne dhe trajnimi i vazhdueshëm i stafit rezulton në minimizimin e gabimeve dhe defekteve teknike, si dhe eliminimin e aksidenteve.

Gjermueshmeria

Arsyeja kryesore që ALUMIL ka bërë një përpjekje kaq të madhe në zhvillimin e një fabrike krejtësisht autonome të prodhimit të aftë për të prodhuar pothuajse gjithçka në lidhje me alumin, është një: GJURMUESHMERIA.

Falë sistemit të avancuar të trajtimit të materialeve dhe sistemit tonë të avancuar ERP, ne njohim çdo aspekt të procesit tonë të prodhimit dhe jemi në gjendje të bëjmë përmirësime të vazhdueshme.

Përveç kësaj, ne mund të parandalojmë në kohë problemet e mundshme dhe të adoptojmë një sistem ndjekjeje të saktë të çdo sendi nga pika e fillimit të prodhimit ose blerjes, deri në dorëzimin përfundimtar. Në këtë mënyrë ne mund të sigurojmë cilësinë e garantuar për klientët tanë, çdo ditë

assembly line