Quality-Control-header

Praćenje i nadzor & Kontrola kvaliteta

Quality-Control

Kontrola kvaliteta

U nastojanju da osigura dobro konstruisane, savršeno funkcionalne proizvode, ALUMIL se trudi da podržava svaku fazu proizvodnje sa najnaprednijim metodama kontrole kvaliteta. Tačnije:
  • U svakom proizvodnom odeljenju primenjuju se postupci prema najnovijim sertifikatima kvaliteta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS).
  • kontinuirano obnavljanje mernih instrumenata i kalibrisanje svih upravljačkih konfiguracija - senzora.
  • Statistička analiza i sledljivost podataka iz svake tačke kontrole kvaliteta
  • Osiguravanje kvaliteta legura - sertifikacija hemijskog sastava.
  • Laboratorija za testiranje (Plastifikacija, eloksaža i mehaničke osobine).
  • Naša filozofija je pružanje našim klijentima optimalnih rešenja, najmodernijom opremom i stalnim osposobljavanjem zaposlenih koji za rezultat imaju smanjenje grešaka i tehničkih nedostataka, kao i izbegavanje nesreća.

Praćenje i nadzor: Osiguranje kvaliteta

Glavni razlog zbog kojeg ALUMIL ulaže takav ogroman napor u razvoju potpuno autonomnog postrojenja sposobnog za proizvodnju gotovo svega u vezi sa aluminijumom, u osnovi je jedno: PRAĆENJE I NADZOR

Zahvaljujući našem naprednom sistemu za rukovanje materijalom i našem vrhunskom ERP sistemu, poznajemo svaki aspekt našeg proizvodnog procesa i sposobni smo stalno da ga poboljšavamo.

Osim toga, možemo pravovremeno da sprečimo moguće probleme i usvojimo tačan sistem praćenja bilo koje stavke od početne tačke proizvodnje ili kupovine, do konačne isporuke. Na taj način svakodnevno možemo da osiguramo zagarantovan kvalitet našim klijentima.

assembly line