Knowledge-Base-Header

Baza informacija u vezi aluminijuma

Aluminium Element Information

Materijal

Aluminijum je metal sa izvanrednim mehaničkim osobinama, koji se revolucionarno koriste u mnogim tehnološkim sektorima. Iako mnogo lakši od ostalih metala, on poseduje vrlo visoku mehaničku čvrstoću, zbog čega se toliko koristi u vrlo zahtevnim industrijama kao što je aeronautika. Vrlo je otporan na različite oblike korozije i troškovi potrebni za održavanje su skoro ravni nuli. Aluminijum je takođe treći najzastupljeniji element u zemljinoj kori. On je zeleni materijal koji se zauvek može reciklirati, očuvajući sve svoje karakteristike bez degradacije kvaliteta. Energija potrebna za reciklažu je samo 5% od ukupne energije za inicijalnu proizvodnju, što ga čini jednim od najzelenijih materijala u građevinarstvu. Stoga nije baš iznenađenje da se u Europi 85% aluminijuma koji se koristi u građevinarstvu recikliran aluminijum. Ima jedinstvenu i nenadmašnu kombinaciju osobina, što znači da je ekstremno svestran, vrlo upotrebljiv i atraktivan građevinski materijal.
 • Težina
  Aluminijum je lagan, a gustoća je za trećinu manja od čelika.
 • Čvrstoća
  Aluminijum je jak sa zateznom čvrstoćom od 70 do 700 MPa, u zavisnosti od legure i proizvodnog procesa. Ekstruzije adekvatne legure i dizajn su jednako čvrsti kao i konstrukcioni čelik.
 • Elastičnost
  Youngov modul za aluminijum je trećina od čelika (E = 70.000 MPa). To znači da moment inercije mora biti tri puta veći za aluminijum kako bi se postigao ista deflekcija kao čelični profil.
 • Mogućnost oblikovanja
  Aluminijum ima dobru obradivost, karakteristika koja se u potpunosti koristi u ekstrudiranju. Aluminijum takođe može da se lije, izvlači i gloda.
 • Mašinska obrada
  Aluminijum je vrlo jednostavan za mašinsku obradu. Može da se koristi obična oprema za obradu kao što su testere i bušilice. Aluminijum je takođe prikladan za oblikovanje u vrućem i hladnom stanju.
 • Spajanje
  Aluminijum može da se spaja koristeći sve uobičajene metode kao što su zavarivanje, lemljenje, lepljenje i zakivanje.
 • Otpornost na koroziju
  Tanki sloj oksida nastaje u dodiru sa vazduhom, što daje vrlo dobru zaštitu od korozije, čak i u uslovima korozije. Taj sloj može dodatno da se ojača površinskom obradom, kao što je eloksaža ili premazivanje prahom (plastifikacija).
 • Provodljivost
  Toplotna i električne provodljivost su vrlo dobre, čak i u poređenju sa bakrom. Takođe, aluminijumski provodnik ima težinu upola manju od ekvivalentnog bakrenog provodnika.
 • Linearno širenje
  Aluminijum ima relativno visok koeficijent linearnog širenja u poređenju sa ostalim metalima. To treba uzeti u obzir u fazi projektovanja kako bi se nadoknadil razlike u širenju.
 • Netoksičnost
  Aluminijum nije otrovan i stoga je vrlo pogodan za pripremu i čuvanje hrane.
 • Reflkesija
  Aluminijum je dobar reflektor svetla i toplote

Šta je legura?

Legure aluminijuma su legure u kojima je aluminijum (Al) dominantan metal, a tipični elementi za legiranje su bakar, magnezijum, mangan, silicijum, kalaj i cink. Postoje dve glavne klasifikacije: livene legure i vučene legure, obe su dalje podeljene na kategorije koje se mogu i ne mogu termički tretirati. Oko 85% aluminijuma se koristi za valjane proizvode, na primer valjani limovi, folije i ekstruziju. Livene legure aluminijuma donose isplative proizvode zbog niske tačke topljenja, iako imaju generalno slabije zatezne čvrstoće od vučene legura. Najvažniji element livenog aluminijuma je Al-Si, gde imamo visok nivo silicijuma (4,0-13%) što daje nove karakteristike. Aluminijumske legure naširoko se koriste u inženjerskim konstrukcijama i komponentama gde je potrebna slabija težina ili otpornost na koroziju.

Legure uglavnom od aluminijuma su vrlo važne u aeroindustriji još od pojave letelica od metala. Legure aluminijuma i magnezijuma su i lakše od ostalih legura aluminijuma i mnogo manje zapaljive od legura koje sadrže vrlo visok postotak magnezijuma.

Aluminijumske legure bi na površini imale beli zaštitni sloj aluminijum-oksida ukoliko se ne bi zaštitili eloksažom i/ili pravilnim postupkom plastifikacije. U okruženju sa dosta vlage do galvanska korozije može doći kada se aluminijumska legura dolazi u kontakt sa drugim metalima koji imaju veći potencijal korozije od aluminijuma, a uz prisustvo elektrolita koji omogućava jonsku izmenu. Kao korozija usled različitih metala, taj proces može da se manifestuje kao ljuštenje ili kao intergranularna korozija. Aluminijumske legure mogu da se nesrazmerno zagrevaju. To uzrokuje odvajanje unutarnjih elemenata, a metal zatim korodira sa spoljne strane. Aluminijumske legure sa velikim brojem osobina koriste se u inženjerskim konstrukcijama. Sistemi legura su klasifikovani sa sistemom brojeva (ANSI) ili imenima koji ukazuju na njihove glavne komponente (DIN i ISO).

Lista legura

Opšta svojstva prirodnih legura

Serija 6000 ima dobru mogućnost ekstruzije i može da se termički obrađuje na temperaturi ekstrudiranja. Nadalje, te legure imaju srednje do velike čvrstoće, lako se mogu zavariti i nude dobru otpornost na koroziju, čak i u morskim sredinama. Veći deo ekstrudiranog materijala za nosive konstrukcije izrađen je od tih svojstava. Koriste se za nosive konstrukcije kako na kopnu tako i na moru.

Izaberite pravu leguru:

Odabir odgovarajuće legure za određenu primenu podrazumeva razmatranja njegove čvrstoće, gustine, duktilnosti, formabilnosti, obradivosti, zavarivosti i otpornosti na koroziju
 • EN AW-6060 - ISO: AIMgSi Sastav: Al 0,5Mg 0,5Si Fe
  Primene: Arhitektonski delovi prozora, vrata, zid-zavesa. Unutrašnja montaža, ramovski sistemi, rasveta,merdevine, ograde. Delovi termičkih instalacija, elektronski moduli, kućišta elektromotora. Fleksibilni montažni sistemi, posebni elementi mašina. Podovi kamiona i prikolica, pneumatske instalacije, železnice, primene u enterijeru. Navodnjavanje,grejanje i hlađenje. Nameštaj, kancelarijska oprema. Karakteristična svojstva: Vrlo dobra otpornost na koroziju. Vrlo dobra zavarivost. Dobra hladnoća, posebno u procesu T4. Srednja čvrstina legura koja može da se zagreje snagom nešto nižom od 6005A. Snažna otpornost. Obično se koristi legura za vrlo složene poprečne preseke. Standardni kvalitet dekorativne eloksaže Oblici proizvoda: Šipka, prema kalupu, poluga, cevi, žice.
 • EN AW - 6063 - ISO: Sastav: AlMg0,7Si Al 0,7Mg 0,4Si
  Primene: Arhitektonski delovi prozora, vrata, zid - zaves. Unutrašnji elementi,ramovski sistemi, rasveta, merdevine ,ograde itd. Delovi termičkih instalacija, elektronski moduli, kućišta elektromotora. Fleksibilni montažni sistemi, posebni elementi mašina; Podovi kamiona i prikolica, pneumatske instalacije, železnice, unutrašnje primene. Cevi za navodnjavanje. Nameštaj, kancelarijska oprema. Primena u izradi radijatora i drugih izmenjivača toplote. Karakteristična svojstva: Vrlo dobra otpornost na koroziju. Vrlo dobra zavarivost. Srednja čvrstoća koja se može obrađivati na temperaturi nešto manjoj od 6005A. Snažna otpornost. Dobra hladnoća, posebno u procesu T4. Prikladno za vrlo složene poprečne preseke. Standardni kvalitet dekorativne eloksaže. Oblici proizvoda: Šipka,prema kalupu, poluga, panel, cev, žica.
 • EN AW-6005A-ISO: AlSiMg (A): Al 0,6Mg 0,7Si Mn Cr
  Primene: profilne konstrukcije sa složenim delovima (integralne strukture) u železničkom i autobuskom transportu. Konstruktivni inženjering, stubovi, platforme, cevovod. Primene u električnoj i mehaničkoj preciznoj industriji. Ekstrudirane sekcije za različite namene koje zahtevaju otpornost veću nego legure 6060 i 6063. Oprema za jedrilice. Nameštaj. Karakteristična svojstva: Vrlo dobra otpornost na koroziju. Vrlo dobra zavarivost. Srednja visoka čvrstoća koja može da se termički obrađuje, nešto veća od legura 6060 i 6063. Visoka otpornost. Bolje karakteristike ekstrudiranja nego kod legura 6082 i 6061 za složene poprečne preseke. Oblici proizvoda: Šipke, prema kalupu, cev.
 • EN AW-6082 - ISO: AlSi1MgMn Sastav: Al 0,9Mg 1,0Si 0,7Mn
  Primene: Visoko nosive strukture u željezničkim vagonima, kamionima, brodogradnji, offshore-u, mostovima, vojnim mostovima, biciklima, izrada kotlova. Mašine: platforme, prirubnice, hidraulični sistemi, rudarska oprema, stubovi i tornjevi, motorni brodovi. Nuklearna tehnologija. Palice i grede za izgradnju brodova (posebno za pijaću vodu). Cevi za skele, noseće konstrukcije za šatore i hale, cevi, zakovice. Karakteristična svojstva: Vrlo dobra otpornost na koroziju. Vrlo dobra zavarivost (snižene vrednosti čvrstoće u zoni zavarivanja). Dobra obradivost. Dobro hladno oblikovanje u procesu T4 nakon stabilizirajuće termičke obrade. Visoko formabilna konstrukcija srednje čvrstoće. Aluminijumska čvrstoća nešto veća nego kod legure 6061. Srednja visoka otpornost na opterećenje. Nije prikladan za složene preseke. Oblici proizvoda: šipka, kovanje, prema kalupu, pločasti elementi, paneli, cev, žica.