Machining_Header

Mašinska obrada

Da bi podržao Vaše zahteve, ALUMIL ima novu unapređenu fabriku za proizvodnju pratećeg pribora za preradu i proizvodnju aluminijumskih komponenti koja može da proizvede 30.000 artikala dnevno. Sečenje, bušenje, glodanje i montaža složenih dodataka zadaci su koji se brzo izvode i uz preciznost dimenzija od strane specijalizovanog osoblja i najnovije opreme. Zajedno sa svim navedenim, treba spomenuti kontinuiranu saradnju sa obradnim centrima - prodajnim centrima koje mogu da pruže rešenja za konstrukcije sa posebnim presecima za svaki tip profila.
CNC milling machine

Our production plant contains:

  • 15 cutting production lines, 5 of which can achieve angular cutting
  • 22 punching presses with a strength of 30-80 tn
  • Drills, milling machines, threading machines
  • Sandblasting machine for components and stonewashing machine for components
  • 2 full lines for plastic wrapping the products
All lines produce under the survrillance of quality control personel, in order to guarantee the best results.

CNC

Osim fabrike za proizvodnju pratećeg pribora, posedujemo i potpuno opremljeno odeljenje za mehaničku obradu metala (sečenje, bušenje, planiranje, savijanje) sa najsavremenijim CNC mašinama kao i savijanje profila. Ovo odeljenje takođe omogućava izvođenje složenih mašinskih obrada sa izuzetnom preciznošću i velikom produktivnošću. Sve navedeno funkcioniše pod stalnim nadzorom i rukovođenjem odeljenja za kontrolu kvaliteta, što garantuje da pružamo prvoklasni kvalitet.