Machining_Header

Përpunim Mekanik

Për të mbështetur kërkesat e produktit, ALUMIL ka një njësi prodhimi të avancuar për përpunimin dhe prodhimin e komponentëve të aluminit të aftë për të nxjerrë 30.000 njësi në ditë. Prerja, shpimi, frezimi dhe montimi i aksesorëve kompleks janë detyra të cilat kryhen me shpejtësi dhe me saktësi nga personeli i specializuar dhe pajisjet më të fundit. Së bashku me të gjitha këto, duhet përmendur edhe bashkëpunimi i vazhdueshëm me qendrat inxhinierike - dyqanet e makinerive, të cilat mund të ofrojnë zgjidhje për ndërtime me seksione të veçanta për çdo lloj profili.
CNC milling machine

Our production plant contains:

  • 15 cutting production lines, 5 of which can achieve angular cutting
  • 22 punching presses with a strength of 30-80 tn
  • Drills, milling machines, threading machines
  • Sandblasting machine for components and stonewashing machine for components
  • 2 full lines for plastic wrapping the products
All lines produce under the survrillance of quality control personel, in order to guarantee the best results.

CNC

Përveç njësisë së prodhimit të aksesorëve, ka edhe një departament të pajisur plotësisht për përpunimin mekanik të metalit (prerja, shpimi, përpunim sipërfaqësor, përkulja) me makineri të fundit CNC (kontroll numerik), si dhe një bender profilesh. Ky departament gjithashtu lejon performancën e përpunimit kompleks të makinës me saktësi të jashtëzakonshme dhe produktivitet të lartë. Të gjitha veprimet e mësipërme funksionojnë nën mbikëqyrjen dhe drejtimin e Departamentit të Kontrollit të Cilësisë, duke garantuar që ne të sigurojmë rezultatet e para të cilësisë.