resourcesHeader

Pyetjet e bëra më shpesh

Madhësia e profileve të ekstruduara është e kufizuar , 3750 ton i presuar. Një rregull i përgjithshëm është: gjerësia maksimale prej 330mm dhe lartësia maksimale prej 180mm por të kombinuara së bashku. Në varësi të faktorit të kërkuar të formës ju mund të merrni një përgjigje më të saktë nga ekipi ynë teknik.
Të ngurta i referohen një forme pa kavitete apo hapsira, si shufra të sheshtë ose shufra normale. Gjysëm-mbushwse është një formë e mbyllur pjesërisht, por gjithmonë ka një hendek të hapur, madje shumë të vogël. Format e zbrazëta përmbajnë një ose më shumë zona të mbyllura plotësisht, si një tub.
ALUMIL ndjek sistemin e pranuar ndërkombëtarisht të Rregullave EN për ektrudimin dhe produktet e aluminit. Në mënyrë të veçantë mund të pranojmë EN-755 ose EN-12020. Në kapitujt e saj, të gjitha tolerancat e gjeometrisë dhe formës janë të përcaktuara qartë. Me kërkesë mund të pajtohemi për tolerancat speciale për dimensionet kritike.
Çdo ndryshim në një matricë të prodhuar është një çështje marrëveshjeje midis kompanisë dhe klientit. Pas kontaktimit me departamentin teknik ekspertët tanë të matricave do të vlerësojnë mundësitë e çdo ndryshimi dhe mund të propozojnë zgjidhjen më të mirë, varur nga koha e nevojshme dhe kostoja.
Në këtë mënyrë, ne kemi një marrëveshje formale midis klientit dhe kompanisë përpara se një matricë të porositet për t'u prodhuar. Me nënshkrimin dhe vulën klienti pranon: gjeometrinë, përmasat, tolerancat, sipërfaqen primare dhe finiturën nëse theksohet. Kjo procedurë është gjithashtu një mënyrë shtesë për të dy palët që të konfirmojnë marrëveshjen për të gjitha aspektet teknike.
Trashësia e mureve të ekstrudueshme varet nga gjeometria e profilit dhe materialit të specifikuar. Për çdo kërkesë të re, specialistët tanë të matricave diskutojnë me klientin rreth trashësisë së murit të paraqitur në vizatim dhe propozojnë nëse nevojitet ndonjë ndryshim në trashësinë e murit për të lehtësuar procesin e ekstrudimit pa ndikuar në përdorimin e profilit.
Paketimi i duhur bazuar në nevojat reale të çdo konsumatori është një pjesë kritike e procesit të prodhimit dhe mund të rrisë ose të kursejë koston e produktit përfundimtar. Duke përcaktuar mënyrën e paketimit, ne mund të bëjm¡ llogaritjen e saktë të kostove dhe të ofrojmë çmime të sakta përfundimtare. Megjithatë, ekzistojnë opsionet e paketimit të parazgjedhur që mund të zgjidhni në përputhje me rrethanat.
Gjatësia përfundimtare e sendeve të blera është jetësore për drejtimin e prodhimit pasi që gjatësitë më të mëdha mund të priten direkt në shtyp, ndërsa më të shkurtër mund të kenë nevojë për prerje speciale në një ndarje të veçantë. Kjo mund të konsumojë më shumë kohë dhe të shtojë më shumë kosto që duhet të llogaritet para se të citojmë.
Zgjedhja e duhur e lëndës së parë është kritike për të gjitha fazat e prodhimit dhe cilësinë e produktit përfundimtar. Përveç kostos së produkteve, karakteristikat specifike të aliazhit ndikon në projektimin dhe prodhimin e matricave dhe vetitë mekanike të ekstrudimit përfundimtar. Po ashtu ndikon në vetitë e përpunimit ose trajtimeve sipërfaqësore.
Marrja e mostrave është një pjesë e domosdoshme e një prodhimi fillestar. Pas porositjes së matricave, ne bëjmë një ekstrudim provë dhe mbajmë mostrat sipas kërkesës së klientit tonë. Këto do të dërgohen për vlerësim, pas së cilës mund të vazhdojmë me prodhimin në seri. Ky proces ndiqet në çdo matricë të re bërë sipas çdo kërkesës.
Alumil S.A. po prodhon një gamë të gjerë sistemesh ndërtimi arkitektonike, por gjithashtu mund të shërbejë për çdo nevojë të klientit në dizenjimin e veçantë të profileve. Aliazhet e ndryshme të aluminit, përpunimi dhe trajtimet sipërfaqësore mund të çojnë në produktin që keni imagjinuar.
Alumil S.A. po bashkëpunon me një gamë të gjerë të kompanive në mbarë botën, të cilët janë të përfshirë në pjesë të shumta të prodhimit industrial. Nga industritë më të vogla ose më të mëdha që përfshijnë alumin në produktet e tyre ose përdorin për prodhimin e makinave dhe objekteve të tyre për çdo individ që ka nevojë për ekstrudim.
Njësia e esktrudimit dhe përpunimit të Alumil-it zhvillon marrëdhënie të forta B2B me klientët e saj të fundit. Sidoqoftë, çdo institut individual ose edukativ mund të na afrohet për orientimin se si mund të vazhdojnë me aplikimin e idesë së tyre në fuqi. Ekipi ynë do të hetojë dhe do të ofrojë detaje teknike dhe financiare dhe nëse palët pajtohen se ne mund të vazhdojmë me prodhimin në seri dhe shitjen.
Alumil është certifikuar sipas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, GSB për Veshje, QUALICOAT dhe QUALANOD nga partnerë shumë të njohur.
Alumil S.A. është certifikuar për markën CE për të gjitha produktet që shet.
Dizajni i një profili të ri bazohet në funksionalitetin që kërkon përdorimi i tij dhe bashkëpunimin e mundshëm me profile ose pajisje të tjera. Është një punë që duhet të marrë parasysh parametrat mekanike, saktësinë dimensionale dhe estetikën e produktit përfundimtar nëse është i dukshëm për përdoruesit. Sidoqoftë, duhet të kryhet nga ekspertë të cilët mund të inkorporojnë të gjitha sa më sipër në një vizatim të vetëm.
Përveç vetë produktit, shërbimi ynë më i rëndësishëm është produkti holistik dhe mbështetja e klientëve. Dhënia e këshillimit nga faza e dizajnit deri te optimizimi i prodhimit, paketimit dhe shpërndarjes bazuar në nevojat tuaja specifike. Ne ju ofrojmë mundësinë për të modeluar dhe paraqitur produktin tuaj përpara prodhimit real me përdorimin e një printeri 3D. Dhe natyrisht, ne ju ofrojmë një qendër telefonike me përfaqësues teknikë dhe financiarë gjithmonë në dispozicionin tuaj.
Trajtimet sipërfaqësore janë ndër specialitetet tona. Ne mund të lyejmë me pudër çdo profil duke përdorur të gjithë gamën e ngjyrave RAL në të gjitha trajtimet e disponueshme (me shkëlqim,mat dhe me ngjyrë të errët) ose madje edhe të krijojmë ngjyra me porosi, bazuar me mostra. Gjithashtu mund të imitojmë dru me përdorimin e filmave me ngjyra të posaçme. Dhe natyrisht, trajtimi sipërfaqësor me cilësi të lartë, anodizimi i shoqëruar me finitura të posaçme si bombaridimi me rërë, furçëzim apo lustrim, që përmirëson jo vetëm estetikën e profilit tuaj, por gjithashtu rrit qëndrueshmërinë e profilit në kushte të vështira. Shtesa e fundit në gamën tonë të trajtimeve sipërfaqësore është para anodizimi që siguron mbrojtjen e fundit të anodizimit kundër korrozionit së bashku me zgjedhjen për çdo ngjyrë RAL.
Ndërtimi matricës është një proces shumë delikat që trajtohet tek furnizuesit tanë me goxha përvojë. Në varësi nga madhësia dhe kompleksiteti i gjeometrisë, një matricë mund të realizohet nga 3-5 javë.
Llogaritja e masës së materialit që do t'ju nevojitet mund të jetë e thjeshtë nëse e dini gjatësinë totale të një profili që do të porositet. Puna e parë është për të llogaritur zonën e seksionit tërthor të profilit të dëshiruar me dorë ose duke përdorur softuerin CAD të përshtatshëm. Më pas, ne shumëzojmë zonën që kemi llogaritur më parë nga gjatësia totale që do të përdorim për të marrë vëllimin e përgjithshëm të materialit. Së fundi, ne shumëzojmë volumin me densitetin e aluminit i cili është gjithmonë konstant dhe i barabartë me 2,71gr / cm ^ 3, dhe marrim masën totale të sasisë.
Reparti ynë i ekstrudimit mund të prodhojë me shumicën e 6xxx aliazheve seri. Zakonisht, ne ekstrudojmë duke përdorur aliazhet 6060, 6063, 6005 dhe 6082, që plotësojnë shumicën e vetive të produktit dhe nevojave të konsumatorëve, por sipas kërkesës, ne do të ishim në gjendje të biem dakord për një tjetër aliazh apo lëndë të parë brenda serisë.
Paketimi është një proces me rëndësi të madhe për ne pasi mund të mbrojë dhe ruajë cilësinë e produkteve tona. Opsionet janë të pafundme me materiale të jashtme të ndryshme (drur, let¡r, plastikë) dhe faqet e brendshme (letër, plastike, fletë vetë-ngjitëse mbrojtëse). Ju lutemi të kontaktoni ekipin tonë për informacion të detajuar dhe propozime të personalizuara.
Koha aktuale e nevojitur varion nga 10 deri ne 30 ditë pune në varësi të trajtimit të dëshiruar të sipërfaqes (profilet e palyera, profilet e lyera ose të anodizuara), procesit shtesë të dëshiruar për prodhim (prerja e veçantë në një gjatësi specifike, përpunimi, trajtimi CNC etj.) duke marrë gjithmonë parasysh kapacitetin aktual të prodhimit.
Për të finalizuar vizatimin, përpara konfirmimit tënd, patjetër do të duheshin dosje në format Autocad (.dwg ose .dxf). Megjithatë, për një inspektim të parë, ne mund të përdorim skedarë të detajuar .pdf.
Nëse një sipërfaqe e profilit tuaj të dëshiruar do të jetë e dukshme dhe kërkon trajtim më të lartë të cilësisë, lutemi ta shfaqni dhe tregoni këtë në vizatimin tuaj. Duke pasur këtë informacion në dispozicion, ne do të jemi në gjendje ta trajtojmë dhe ta përfundojmë atë me standardet më të mira të mundshme të cilësisë.
Për çdo rreze të këndit jo të specifikuar, ne ndjekim rregullin e rrezes minimale prej 0,2 mm.
Kostoja e prodhimit të një matrice varet shumë nga gjeometria e dëshiruar dhe kompleksiteti i saj, aliazhi i dëshiruar dhe natyra e matricës (e sheshtë, e zbrazët, etj.). Pas marrjes së këtij informacioni nga klienti, ne marrim një kuotë të ndryshme çdo herë nga furnizuesi ynë i matricave.
Sasia minimale e porosive ndryshon nga 500kg në 2000kg, në varësi nga madhësia dhe pesha e profilit.
Koha e udhëheqjes për ekstrudimin e mostrës së provës do t'i jepet çdo klienti pas sigurimit të sasisë së dëshiruar dhe gjatësisë së mostrave.
Jeta aktuale e matricës ndryshon nga 60 deri në 100 tonë, në varësi nga lloji i profilit (ngurtë /zbrazët / gjysmë i zbrazët), përzgjedhja e aliazhit, sipërfaqja e dëshiruar e ekstrudimit dhe toleranca dimensionale.
Kjo nuk mund të bëhet pasi që matrica është prodhuar për një pesim të ndryshëm dhe nuk do të jetë në gjendje të përshtatet me tonat.
Alumil ofron një gamë të gjerë përpunimi të mundshëm në profilet tuaja. Në shtëpi ne operojmë një repart të veçantë me makineritë CNC që mund të trajtojnë pothuajse çdo punë të kërkuar. Gjithashtu, ekziston një repart i dedikuar që prodhon aksesorë të vegjël ose më të mëdhenj që kërkojnë prerje, shpime, montim, bombardim me rërë, etj.
Ekipi ynë me përvojë do të jetë në dispozicionin tuaj në çdo kohë për të këshilluar në fazën e dizajnit të produktit.
Aktiviteti ynë është i kufizuar në ekstrudimin e aluminit, por nëse kërkoni një partner të besueshëm për një material tjetër, ne mund të propozojmë një kompani të lidhur. Veçanërisht për copat plastike ose gominat, ne kemi disa nga zgjidhjet më të mira.
Po

Nuk u gjet asgjë me kërkimin specifik