resourcesHeader

Često postavljana pitanja

Veličina ekstrudiranih profila je ograničena veličinom naših većih presa (3750 tona). Opšte pravilo je maksimalna širina 330mm i maksimalna visina 180mm, ali se ne kombinuju zajedno. U zavisnosti od traženog faktora oblika možete dobiti precizniji odgovor od našeg tehničkog tima.
Čvrsti se odnose na oblik bez šupljina, poput ravnih šipki. Polu šupljina je oblik koji je djelimično zatvoren, ali uvijek zadržava prazan otvor, čak i vrlo mali. Šuplji oblici sadrže jednu ili više potpuno zatvorenih područja poput cijevi.
ALUMIL prati međunarodno prihvaćen sistem EN pravila za ekstruziju i proizvode od aluminijuma. Konkretno, možemo prihvatiti EN-755 ili EN-12020. U njegovim poglavljima jasno su definisane sve tolerancije geometrije i oblika. Na zahtjev se možemo dogovoriti o posebnim tolerancijama za kritične dimenzije.
Svaka promjena na proizvedenom alatu je stvar novog sporazuma između kompanije i kupca. Poslije kontakta sa tehničkim odjeljenjem naši stručnjaci će procijeniti mogućnost bilo kakve promjene i mogu predložiti najbolje rješenje, u zavisnosti od vremena i troškova.
Na ovaj način, imamo formalni sporazum između kupca i kompanije prije nego što se alat poruči za proizvodnju. Potpisom i pečatom kupac prihvata geometriju, dimenzije, tolerancije, primarnu površinu i završnu obradu, ako je naznačeno. Ova procedura je takođe dodatni način da obje strane potvrde sporazum o svim tehničkim aspektima.
Debljina ekstruzirane stijenke (zida) zavisi od geometrije profila i određenog materijala. Svaki put, nakon novog zahtjeva naši stručnjaci za alate razgovaraju sa klijentom o debljini zida (stijenke) koji je predstavljen na njegovom crtežu i predlažu ako je potrebna promjena za olakšanje procesa ekstruzije bez uticaja na kvalitet profila.
Pravilno pakovanje zasnovano na stvarnim potrebama svakog kupca predstavlja kritičan dio proizvodnog procesa i može povećati ili uštedjeti troškove finalnog proizvoda. Definisanjem načina pakovanja, možemo nastaviti sa preciznim izračunavanjem troškova i stoga ponuditi precizne konačne cijene. Međutim, postoje i podrazumijevane opcije za pakovanje koje možete izabrati.
Konačna dužina kupljenih artikala je od vitalnog značaja za usmjeravanje proizvodnje, jer se veće dužine mogu direktno presjeći na presi, dok za kraće može biti potrebno posebno sječenje u posebnom odjelu. Za to bi moglo biti potrebno više vremena, samim tim i više troškova koji bi trebalo izračunati prije nego što formiramo ponudu.
Izbor prave legure je kritičan za sve faze proizvodnje i kvalitet finalnog proizvoda. Pored troškova proizvoda, specifične karakteristike legura utiču na projektovanje i proizvodnju alata i mehaničke osobine finalne ekstruzije. Takođe utiče na sposobnost obrade ili površinske tretmane.
Uzimanje uzoraka je neophodan dio početne proizvodnje. Posle uspješne narudžbine alata radi se probna ekstruzija i čuvamo uzorke na zahtjev našeg kupca. Oni će biti proslijeđeni za validaciju, nakon čega možemo nastaviti sa serijskom proizvodnjom. Ovaj proces se obavlja za svaki novi alat urađen na zahtjev.
Alumil izrađuje širok spektar arhitektonskih građevinskih sistema, ali takođe može izaći u susret bilo kojoj potrebi za prilagođenim posebno dizajniranim profilima. Različite legure aluminijuma, mašinska obrada i površinski tretmani mogu dovesti do proizvoda koji ste zamislili.
Alumil sarađuje sa širokim spektrom kompanija širom svijeta, uključenim u brojne segmente industrijske proizvodnje. Od manjih ili većih industrija koje sadrže aluminijum u svojim proizvodima ili koriste za proizvodnju svojih mašina i postrojenja do bilo koje osobe koja zahtijeva ekstruziju.
Alumilov sektor za ekstruziju i mašinsku obradu razvija snažne B2B odnose sa krajnjim kupcima. Međutim, svaki pojedinac ili obrazovni institut može da nam pristupi za orijentaciju o tome kako bi mogli nastaviti sa primjenom svoje ideje u praksi. Naš tim će istraživati i obezbijediti tehničke i finansijske detalje, a ako se dijelovi slažu, možemo preći na serijsku proizvodnju i prodaju.
Alumil je sertifikovan sa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, GSB za plastifikaciju, QUALICOAT i QUALANOD od visoko priznatih partnera.
Alumil je sertifikovan za CE znak za sve proizvode koji se prodaju.
Dizajn novog profila zasnovan je na funkcionalnosti koju njegova upotreba zahtijeva i mogućoj povezanosti sa drugim profilima ili dodatnom opremom. To je posao koji treba uzeti u obzir mehaničke naprezanje, dimenzionu tačnost i estetiku finalnog proizvoda ako je vidljiv korisniku. U svakom slučaju,o tome bi trebali da vode računa stručnjaci koji mogu uključiti sve navedeno u jednom crtežu.
Pored samog proizvoda, naš najvažniji pruženi servis je holistički proizvod i podrška korisnicima. Davanje savjeta od faze dizajna do optimizacije proizvodnje, pakovanja i isporuke na osnovu vaših specifičnih potreba. Nudimo vam priliku da modelirate i vizuelizujete svoj proizvod prije stvarnog kraja procesa uz upotrebu 3D štampača. I, naravno, nudimo kol centar sa tehničkim i finansijskim predstavnicima koji vam stoje na raspolaganju.
Površinski tretmani spadaju u naš specijalitet. Možemo plastificirati bilo koji profil koristeći čitavu paletu boja RAL na svim raspoloživim teksturama (sjajni, mat, sable) ili čak razvijati prilagođene boje na uzorku. Takođe možemo postići imitaciju drveta koristeći namjenske boje. I naravno, naš vrhunski tretman površina, anodizacija praćena posebnim završnim obradama kao što je pjeskarenje, četkanje ili poliranje koje nadograđuju ne samo estetiku vašeg profila, već i povećava izdržljivost profila u ekstremnim uslovima. Najnoviji dodatak našem asortimanu površinskih tretmana je pred anodizacija koja pruža vrhunsku zaštitu protiv korozije uz širok izbor bilo koje RAL boje.
Konstrukcija alata je veoma delikatan proces koji se obavlja preko naših iskusnih dobavljača. U zavisnosti od veličine i složenosti geometrije, alat može biti završen za 3-5 nedelja.
Izračunavanje mase materijala koji će vam trebati može biti jednostavno ako znate ukupnu dužinu profila koji će se naručiti. Prvi posao je izračunavanje površine poprečnog presjeka željenog profila "ručno" ili pomoću odgovarajućeg CAD softvera. Zatim pomnožimo površinu koju smo prethodno izračunali sa ukupnom dužinom koju ćemo koristiti za dobijanje ukupne količine materijala. Konačno, množimo zapreminu gustinom aluminijuma koji je uvijek konstantan i jednak je 2,71gr / cm ^ 3, a dobijamo ukupnu masu cijele količine.
Naš sektor za ekstruziju može proizvoditi sa većinom legura serije 6xxx. Obično ekstrudiramo 6060, 6063, 6005 i 6082, legure koje zadovoljavaju većinu karakteristika proizvoda i potreba kupca, ali na zahtjev, mogli bismo da se dogovorimo i o drugoj leguri unutar serije.
Pakovanje je proces od velike važnosti za nas jer može adekvatno zaštititi i održavati kvalitet naših proizvoda. Opcije su neograničene sa različitim spoljnim (drvo, papir, plastika) i unutrašnjimin (papir, plastika, zaštitna samolepljiva folija) materijalima. Molimo kontaktirajte naš tim za detaljnu prezentaciju i personalizovane predloge.
Stvarno vrijeme varira od 3 do 6 sedmica u zavisnosti od željenog površinskog tretmana (MF profili, farbani ili anodizirani profili), željenog dodatnog proizvodnog procesa (posebno sječenje u određenoj dužini, obrada, CNC tretman itd.), uvijek uzimajući u obzir stvarne proizvodne kapacitete.
Da bismo završili crtež, prije vaše potvrde o tome, bez sumnje ćemo trebati datoteke u formatu Autocad (.dwg ili .dxf). Međutim, za prvu provjeru, mogli bismo koristiti detaljne .pdf datoteke.
Ako je površina vašeg željenog profila vidljiva i potrebno je rukovanje najvišim kvalitetom, obavezno označite ovo na svom crtežu. Imajući ove informacije na raspolaganju, moći ćemo da ga tretiramo i završimo sa najboljim mogućim standardima kvaliteta.
Za bilo koji radijus ugla koji nije određen, pratimo pravilo minimalnog radijusa od 0,2 mm.
Troškovi proizvodnje alata najviše zavise od željene geometrije i njegove složenosti, željene legure i prirode alata (ravno, šuplje, itd.). Nakon primanja ovih informacija od kupca, svaki put dobijamo posebne ponude od našeg dobavljača alatima.
Minimalna količina narudžbe varira od 500kg do 2000kg, u zavisnosti od veličine i težine profila.
Svakom kupcu će se dati vrijeme za ekstruziju probnog uzorka nakon što se obezbijedi željena količina i dužina uzoraka.
Stvarni životni vijek varira od 60 do 100 metričkih tona, u zavisnosti od vrste profila (čvrste / šuplje / polu-šuplje), odabira legura, željene površine ekstruzije i tolerancije dimenzija.
Ovo se ne može učiniti s obzirom da je alat proizveden za drugu presu i neće biti moguće upotrijebiti ga na našoj presi.
Alumil pruža širok spektar mogućih obrada na vašim profilima. U preduzeću imamo zasebnu podružnicu sa CNC mašinama koja može da obavlja skoro sve tražene poslove. Takođe, postoji poseban dio koji proizvodi pribore kojima su potrebne dodatne vrste obrade - rezanje, bušenje, montažu, pjeskarenje itd.
Naš iskusni tim će Vam biti na raspolaganju u svako doba kako biste dobili savjete u svakoj fazi dizajniranja proizvoda.
Naša aktivnost je ograničena na ekstruziju aluminijuma, ali ako tražite pouzdanog partnera za različite materijale, možemo predložiti povezanu kompaniju. Posebno, za plastične dijelove ili zaptivke imamo neke od najboljih rešenja.
Da

Bez rezultata