Production-certificates-Header

Oznake kvaliteta

Kao vrhunska evropska kompanija u našoj industriji, obaveza nam je da se svaki dio našeg proizvodnog procesa sertifikuje prema strogim evropskim i međunarodnim standardima. Kvalitet i briga o životnoj sredini, kao i zdravlje i bezbjednost na radu, temeljni su prioriteti u ALUMIL grupaciji.
Production-certificates

SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

Prema međunarodnom standardu EN ISO 9001 TÜV NORD CERT. Primjenom naprednog sistema upravljanja kvalitetom osiguravamo visok kvalitet naših proizvoda i usluga kako bismo imali zadovoljne i posvećene korisnike. Naime, ALUMIL primjenjuje svoj sistem upravljanja kvalitetom u pogledu projektovanja, proizvodnje i distribucije arhitektonskih aluminijumskih profila, kao i nabavke, proizvodnje i distribucije pratećeg pribora.

Sistem upravljanja energijom

Prema međunarodnom standardu ELOT ISO 50001: 2011 TUV HELLAS (TUV NORD) S.A. to je Međunarodni standard održive upotrebe energije koji pomaže u smanjenju potrošnje, minimizira otisak ugljenika i smanjuje troškove. Konkretnije, primjenjujemo sistem upravljanja energijom u skladu sa gore navedenim standardom za sljedeću oblast: Dizajn i razvoj arhitektonskih aluminijumskih sistema i proizvodnja i prodaja sirovih i obojenih aluminijumskih profila, sa ili bez termičkog prekida i odgovarajućeg pribora.

FPC - FABRIČKA KONTROLA PROIZVODNJE

Prema međunarodnom standardu EN ISO 15088 TÜV NORD CERT.
 ALUMIL primjenjuje kontrolu proizvodnje, kako bi se osiguralo da sve fabričke kontrole kvaliteta budu što pouzdanije. Na kraju svake faze proizvodnje, uzorak se temeljno kontroliše u odnosu na različite parametre kvaliteta (npr. površina, geometrija).

SISTEM UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM

Prema međunarodnom standardu EN ISO 14001:2015 TÜV NORD CERT.
Sertifikat osigurava skladan suživot ALUMIL-ovih aktivnosti sa prirodnom okolinom. ALUMIL je uspostavio i primjenio od 2002. godine sertifikovani sistem upravljanja životnom sredinom prema međunarodnoj normi EN ISO 14001, u vezi sa ekstruzijom aluminijuma, plastifikacijom, površinskom obradom imitacije drveta i proizvodnjom termički izolovanih profila.

SISTEM UPRAVLJANJA ZA ZDRAVLJE I BEZBJEDNOST NA RADU

Prema nacionalnom standardu BS OHSAS 18001:2007  od TÜV NORD CERT. Kompanija sprovodi sertifikovani sistem zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu (od početka 2003. godine), čiji je cilj identifikovati, procijeniti, spriječiti i rješavati profesionalne opasnosti i pridržavati se relevantnih zakona.

QUALICOAT

Sertifikat za plastifikaciju aluminijumskih profila. Na evropskom nivou, kontrola kvaliteta i sertifikovanje plastificiranih aluminijumskih proizvoda određena je specifikacijama QUALICOAT standarda. ALUMIL je sertifikovan u skladu sa QUALICOAT i zadovoljava stroge zahtjeve SEASIDE CLASS iz 1999. godine, od strane Aluminijumske asocijacije Grčke, članice evropskog udruženja aluminijuma.

GSB INTERNATIONAL

Sertifikat kvaliteta za plastifikaciju aluminijumskih profila. Od jula 2003.g., postupci plastifikacije ALUMIL-a sertifikovani su njemačkim standardom GSB International. Sertifikaciono tijelo GSB International sprovodi širok raspon kontrole u poređenju sa QUALICOAT standardom, čime se osigurava još i dodatni kvalitet ALUMIL-ovog procesa plastifikacije.

QUALANOD

Garancija osiguranja kvaliteta eloksaže. Alumil-ovo postrojenje za eloksažu je 2008.g. sertifikovala Aluminijumska asocijacija Grčke, članica Evropskog udruženja aluminijuma, prema sertifikatu QUALANOD, evropskom standardu koji osigurava visok kvalitet eloksiranih aluminijumskih profila.

NF sertifikacija - toplotno izolovani profili francuskog CSTB

Garancija za toplotno izolovane aluminijumske profile. Kompanija je 2008.g. sprovodila usklađenost proizvodnje i kontrole kvaliteta u vezi sa toplotnim izolovanim aluminijumskim profilima u skladu sa NF 252 standardom francuskog naučnog i tehničkog centra za izgradnju (CSTB). Ovo je potvrda o usklađenosti sa tehničkim specifikacijama i drugim zahtjevima za proizvodnju i kontrolu kvaliteta poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i primjene poliamida.