Quality-Control-header

Sistem praćenja & Kontrola kvaliteta

Quality-Control

Kontrola kvaliteta

U nastojanju da osigura dobro konstruisane, savršeno funkcionalne proizvode, ALUMIL se trudi da podržava svaku fazu proizvodnje sa najnaprednijim metodama kontrole kvaliteta, a tačnije:
  • U svakom proizvodnom odjeljenju primjenjuju se postupci prema najnovijim sertifikatima kvaliteta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS).- kontinuirano obnavljanje mjernih instrumenata i kalibrisanje svih upravljačkih konfiguracija - senzora.
  • Statistička analiza i sledljivost podataka iz svake tačke kontrole kvaliteta
  • Osiguravanje kvaliteta legura - sertifikacija hemijskog sastava.
  • Laboratorija za testiranje (plastifikacija, eloksaža i mehaničke osobine).
  • Naša filozofija je pružanje našim klijentima optimalnih rješenja, najmodernijom opremom i stalnim osposobljavanjem zaposlenih koji za rezultat imaju smanjenje grešaka i tehničkih nedostataka, kao i izbjegavanje nesreća.

Sistem praćenja: Osiguranje kvaliteta

Glavni razlog što ALUMIL ulaže ogromne napore u razvoj potpuno autonomna proizvodna postrojenja sposobna da proizvedu gotovo sve što se tiče aluminijuma, u suštini je jedan: TRACEABILITY (SISTEM PRAĆENJA).

Zahvaljujući našem naprednom sistemu za rukovanje materijalima i našem vrhunskom ERP sistemu, znamo sve aspekte našeg proizvodnog procesa i stalno se usavršavamo.

Pored toga, možemo vremenom onemogućiti probleme i usvojiti tačan sistem praćenja bilo koje stavke od polazne tačke proizvodnje ili kupovine do konačne isporuke. Na taj način možemo svakodnevno osigurati garantovani kvalitet našim kupcima.

assembly line