Joining-profile-header

Spajanje Profila

Termički prekid je neprekidna barijera između unutrašnjih i spoljašnjih profila koja sprečava gubitak toplotne energije u provodnoj barijeri i čvrsto povezuje unutrašnje i spoljašnje okvire prozorskog krila.

Ovaj termički prekid stvara otpornost na gubitak toplotne energije u kombinaciji sa gasom ispunjenim staklom, zadržava unutrašnji prostor prozora na ugodnijoj temperaturi.

Najčešće preferirani izolacioni materijal je poliamid (kombinacija najlona i staklenih vlakana) koji je vrlo težak i može izdržati visoke temperature prilikom postupka bojenja ili PVC koji ima bolje termičke osobine, ali mora biti ubačen nakon bojenja profila.