Naši Proizvodni Centri

ALUMIL je jedan od vodećih evropskih proizvođača, vertikalno integrisan na jednom mjestu (Grčka), koji trenutno radi sa 40% iskorišćenjem kapaciteta, omogućavajući prostor za rast prodaje bez potrebe za daljim CAPEX investicijama.