Centers-header

Naši proizvodni centri

ALUMIL je jedan od vodećih evropskih proizvođača, vertikalno integrisan u jednom mestu (Grčka), koji trenutno posluje sa kapacitetom od 40%, omogućavajući prostor za rast prodaje bez potrebe za daljim ulaganjima u CAPEX.