Production-certificates-Header

Oznake kvaliteta

Kao vrhunska evropska kompanija u našoj industriji, obaveza nam je da se svaki deo našeg proizvodnog procesa sertifikuje prema strogim evropskim i međunarodnim standardima. Kvalitet i briga o životnoj sredini, kao i zdravlje i bezbednost na radu, temeljni su prioriteti u ALUMIL grupaciji.
Production-certificates

SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

Prema međunarodnom standardu EN ISO 9001 TÜV NORD CERT. Primenom naprednog sistema upravljanja kvalitetom osiguravamo visok kvalitet naših proizvoda i usluga kako bismo imali zadovoljne i posvećene korisnike. Naime, ALUMIL primenjuje svoj sistem upravljanja kvalitetom u pogledu projektovanja, proizvodnje i distribucije arhitektonskih aluminijumskih profila, kao i nabavke, proizvodnje i distribucije pratećeg pribora.

Sistem upravljanja energijom

Prema međunarodnom standardu ELOT ISO 50001: 2011 kompanije TUV HELLAS (TUV NORD) S.A. To je međunarodni standard održivog korišćenja energije, koji pomaže u smanjenju potrošnje, minimizira otisak ugljenika i smanjuje troškove. Tačnije, sistem upravljanja energijom primenjujemo u skladu sa gore navedenim standardom za sledeći opseg: Dizajn i razvoj arhitektonskih aluminijumskih sistema i proizvodnja i prodaja aluminijumskih profila sa završnom obradom i oblogom, termički slomljeni ili netermički slomljeni profili i odgovarajući pribor.

FPC - FABRIČKA KONTROLA PROIZVODNJE

Prema međunarodnom standardu EN ISO 15088 TÜV NORD CERT. ALUMIL primenjuje kontrolu proizvodnje, kako bi se osiguralo da sve fabričke kontrole kvaliteta budu što pouzdanije. Na kraju svake faze proizvodnje, uzorak se temeljno kontroliše u odnosu na različite parametre kvaliteta (npr. površina, geometrija).

FPC - FACTORY PRODUCTION CONTROL

According to the international standard EN ISO 15088 by TÜV NORD CERT. ALUMIL applies production controls according to the international standard EN ISO 15088, so as to assure that all of its quality controls are as reliable as possible. At the end of each production stage, a sample is thoroughly controlled regarding various quality attributes (e.g. surface, geometry).

SISTEM UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM

Prema međunarodnom standardu EN ISO 14001:2015 TÜV NORD CERT. sertifikat osigurava skladan suživot ALUMIL-ovih aktivnosti sa prirodnom okolinom. ALUMIL je uspostavio i primenio od 2002. godine sertifikovani sistem upravljanja životnom sredinom prema međunarodnoj normi EN ISO 14001, u vezi sa ekstruzijom aluminijuma, plastifikacijom, površinskom obradom imitacije drveta i proizvodnjom termički izolovanih profila.

SUSTAV UPRAVLJANJA ZA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADU

Prema nacionalnom standardu BS OHSAS 18001:2007 od TÜV NORD CERT. Kompanija sprovodi sertifikovani sistem zaštite zdravlja i bezbednosti na radu od početka 2003. godine, čiji je cilj identifikovati, proceniti, sprečiti i rešavati profesionalne opasnosti i pridržavati se relevantnih zakona.

QUALICOAT

Sertifikat za plastifikaciju aluminijumskih profila. Na evropskom nivou, kontrola kvaliteta i sertifikovanje plastificiranih aluminijumskih proizvoda određena je specifikacijama QUALICOAT standarda. ALUMIL je sertifikovan u skladu sa QUALICOAT i zadovoljava stroge zahteve SEASIDE CLASS iz 1999. godine, od strane Aluminijumske asocijacije Grčke, članice evropskog udruženja aluminijuma.

GSB INTERNATIONAL

Sertifikat kvaliteta za plastifikaciju aluminijumskih profila. Od jula 2003.g., postupci plastifikacije ALUMIL-a sertifikovani su nemačkim standardom GSB International. Sertifikaciono telo GSB International sprovodi širok raspon kontrole u poređenju sa QUALICOAT standardom, čime se osigurava još i dodatni kvalitet ALUMIL-ovog procesa plastifikacije.

QUALANOD

Garancija osiguranja kvaliteta eloksaže. Alumil-ovo postrojenje za eloksažu je 2008.g. sertifikovala Aluminijumska asocijacija Grčke, članica Evropskog udruženja aluminijuma, prema sertifikatu QUALANOD, evropskom standardu koji osigurava visok kvalitet eloksiranih aluminijumskih profila.

NF sertifikacija - toplotno izolovani profili francuskog CSTB

Garancija za toplotno izolovane aluminijumske profile. Kompanija je 2008.g. sprovodila usklađenost proizvodnje i kontrole kvaliteta u vezi sa toplotnim izolovanim aluminijumskim profilima u skladu sa NF 252 standardom francuskog naučnog i tehničkog centra za izgradnju (CSTB). Ovo je potvrda o usklađenosti sa tehničkim specifikacijama i drugim zahtevima za proizvodnju i kontrolu kvaliteta poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i primene poliamida.