resourcesHeader

Frequently Asked Questions

Το μέγεθος του διελάσιμου προφίλ περιορίζεται από το μέγεθος της μεγαλύτερης πρέσσας μας, 3750 τόνων. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι το μέγιστο πλάτος είναι 330mm και το μέγιστο ύψος είναι 180mm, αλλά δεν συνδυάζονται μαζί. Ανάλογα με την απαιτούμενη γεωμετρία του κάθε προφίλ, μπορείτε να πάρετε μια ακριβέστερη απάντηση από την τεχνική μας ομάδα.
Ο όρος Solid αναφέρεται σε μασίφ προφίλ. Ο όρος Semi-hollow αναφέρεται σε σωληνωτά προφίλ με κάποιο όμως περιμετρικό άνοιγμα, έστω και μικρό. Ο όρος Hollow αναφέρεται σε απολύτως σωληνωτά προφίλ, χωρίς κανένα περιμετρικό άνοιγμα.
Η Alumil ακολουθεί τους διεθνής κανονισμούς κατά ΕΝ για τα προϊόντα διέλασης αλουμινίου. Συγκεκριμένα, τα πρότυπα που ακολουθούμε είναι το EN-755 ή ΕΝ-12020 οπου και καθορίζονται επακριβώς οι ανοχές ανάλογα με το σχήμα και την γεωμετρία του κάθε προφίλ. κατόπιν απαίτησης, μπορούμε να συμφωνήσουμε και σε ειδικές ανοχές για κάποιες κρίσιμες διαστάσεις, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό.
Οποιαδήποτε αλλαγή σε μια ήδη κατασκευασμένη μήτρα είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη. Μετά απο επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα, οι μηχανικοί της παραγωγή μας θα αξιολογήσουν την δυνατότητα οποιασδήποτε αλλαγής που έχει ζητηθεί και θα προτείνουν την καλύτερη λύση λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο και το κόστος.
Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε μια επίσημη συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας πριν από την παραγγελία για την κατασκευή μιας μήτρας. Με την υπογραφή και τη σφραγίδα ο πελάτης δέχεται τη γεωμετρία, τις διαστάσεις, τις ανοχές, την κύρια επιφάνεια και την επιφανιακή κατεργασία εφόσων αυτή αναφέρεται στο σχέδιο. Αυτή η διαδικασία αποτελεί επίσης έναν επιπλέον τρόπο και για τις δύο πλευρές να επιβεβαιώσουν τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο.
Το πάχος τοιχώματος ενός προφίλ διέλασης αλουμινίου εξαρτάται από τη γεωμετρία του προφίλ και του επιθυμητού κράματος. Κάθε φορά που υπάρχει ένα νέο αίτημα οι ανθρωποι της ALUMIL αξιολογούν το επιθυμητό πάχος τοιχώματος που εμφανίζεται στο σχέδιό του και προτείνουν, αν χρειαστεί, οποιαδήποτε αλλαγή πάχους τοιχώματος απαιτείται για να είναι δυνατή ή να διευκολυνθεί η διαδικασία της διέλασης.
Η κατάλληλη συσκευασία που βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε πελάτη είναι ένα κρίσιμο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας και μπορεί να αυξήσει το κόστος παραγωγής ή να και να μειώσει το συνολικό κόστος του τελικού προϊόντος. Καθορίζοντας τον τρόπο συσκευασίας, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αξιολόγηση και εκτίμηση του κόστους: Yπάρχουν επίσης αρκετοί προτεινόμενοι τύποι συσκευασίας που μπορείτε να επιλέξετε.
Το τελικό μήκος των προϊόντων που επιλέγετε είναι κρίσιμο για τον προγραμματισμό της παραγωγής, καθώς τα μεγαλύτερα μήκη μπορούν να κοπούν απευθείας στην πρέσα, ενώ τα μικρότερα μήκη μπορεί να χρειαστούν ειδική κοπή μετά την διέλαση. Αυτό απαιτεί περισσότερο χρόνο και αυξάνει το κόστος παραγωγής, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην προσφορά μας.
Η επιλογή του σωστού κράματος είναι κρίσιμη για όλα τα στάδια παραγωγής καθώς και για την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Εκτός από το κόστος των προϊόντων, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κράματος επηρεάζουν το σχεδιασμό και την κατασκευή της μήτρας και τις μηχανικές ιδιότητες . Επίσης, επηρεάζει την ικανότητα για μηχανική κατεργασία ή για την επεξεργασία των επιφανειών.
Η παραγωγή δείγματος είναι ένα απαραίτητο μέρος της παραγωγής ενός νέου προφίλ. Μετά την παραγγελία και την παραλαβή μίας νέας μήτρας, προχωράμε σε δοκιμαστικές διελάσεις για τον έλεγχο της παραγωγής και την παραγωγή δειγμάτων κατόπιν αίτησης του πελάτη. Τα δείγματα αποστέλλονται στον πελάτη για έγκριση μετά την οποία μπορούμε να προχωρήσουμε με την μαζική παραγωγή. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται για κάθε νέα μήτρα.
Η Alumil παράγει ένα μεγάλο εύρος αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει και μια πολύ μεγάλη γκάμα ειδικών απαιτήσεων για παραγωγή Προφίλ Επί Σχεδίω. Διάφορα κράματα αλουμινίου, ειδικές δυνατότητες για μηχανικές και επιφανειακές κατεργασίες μπορούν να εξασφαλίσουν την παραγωγή του επιθυμητού προϊόντος κατάλληλο για την εφαρμογή σας.
H Alumil συνεργάζεται με ένα πλήθος εταιρειών ανά τον κόσμο οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλές εφαρμογές βιομηχανικής παραγωγής και συνάπτει ισχυρές εμπορικές σχέσεις B2B με τους πελάτες της. Παρόλα αυτά, κάθε τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ακόμα και μεμονωμένα άτομα μπορούν να μας προσεγγίσουν για να τους προσανατολίσουμε στο πως θα μπορούσαν να προχωρήσουν με την υλοποίηση της ιδέας τους.
Η Alumil είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, GSB, QUALICOAT και QUALANOD από αναγνωρισμένους συνεργάτες.
Η Alumil S.A. έχει πιστοποιηθεί με το σήμα CE για όλα τα προϊόντα της.
Ο σχεδιασμός ενός νέου προφίλ βασίζεται στη λειτουργικότητα που απαιτεί η χρήση του και στην πιθανή συνεργασία του με άλλα προφίλ ή εξαρτήματα. Είναι μια εργασία που πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις μηχανικές καταπονήσεις, την ακρίβεια διαστάσεων και την αισθητική του τελικού προϊόντος, εάν φυσικά είναι ορατό από τον τελικό χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, τα σχέδια θα εκπονούνται από σχεδιαστές που κατέχουν την συνολική γνώση της κάθε εφαρμογής ώστε να που μπορούν να ενσωματώσουν όλα τα παραπάνω σε ένα μόνο σχέδιο
Εκτός από παραγωγή, η πιο σημαντική υπηρεσία που παρέχουμε είναι η ολιστική υποστήριξη πελατών που προσφέρουμε. Παρέχοντας συμβουλές από τη φάση του σχεδιασμού έως και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της συσκευασίας και της παράδοσης με βάση τις πραγματικές σας ανάγκες. Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να απεικονίσετε το προϊόν σας σε δείγμα από πλαστικό κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων ενός 3D εκτυπωτή. Και φυσικά, τo τηλεφωνικό κέντρο της Alumil είναι πάντα στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτηση που αφορά τις παραγγελίες σας.
Το τελικό φινίρισμα των επιφανειών των προφίλ και των εξαρτημάτων είναι μεταξύ των ειδικοτήτων μας. Μπορούμε να παρέχουμε βαφή σε οποιοδήποτε χρώμα της παλέτας των χρωμάτων RAL σε όλες τις διαθέσιμες υφές (γυαλιστερό, matt, sable). Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε μοναδικές αποχρώσεις απομιμήσεις ξύλου με τη χρήση αποκλειστικών φόιλ ταινιών. Και φυσικά, η ανώτερη ποιότητα επεξεργασίας επιφανειών μας, η ανοδίωση που μπορεί να συνδυαστεί από πρόσθετες επιφανειακές επεξεργασίες όπως αμμοβολή, βούρτσισμα ή μηχανική στίλβωση που αναβαθμίζουν όχι μόνο την αισθητική του προφίλ σας, αλλά και την αντοχή του σε δύσκολες συνθήκες. Η τελευταία προσθήκη στη λίστα των επιφανειακών φινιρισμάτων είναι η προ-ανοδίωση που παρέχει την απόλυτη προστασία σε διάβρωση που μπορεί να συνδυαστεί και την ευρεία γκάμα των RAL χρωμάτων.
Η κατασκευή μιας μήτρας είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία κατασκευής, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από έμπειρους τεχνικούς και μηχανικούς, όπως τους πολύ έμπειρους προμηθευτές μας. Ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της γεωμετρίας, η κατασκευή της μήτρας μπορεί να ολοκληρωθεί περίπου μέσα σε 3 έως 5 εβδομάδες.
Ο υπολογισμός της ποσότητας του υλικού που θα χρειαστείτε μπορεί να είναι απλός εάν γνωρίζετε το εμβαδό της διατομής και το συνολικό μήκος του προφίλ που θέλετε να παραγγείλετε. Η πρώτη εργασία είναι να υπολογίσετε το εμβαδόν της διατομής του επιθυμητού προφίλ με το χέρι ή χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό CAD. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζουμε το εμβαδόν της διατομής που υπολογίσαμε προηγουμένως με το συνολικό μήκος που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε τον συνολικό όγκο υλικού. τέλος, πολλαπλασιάζουμε τον όγκο με την πυκνότητα αλουμινίου που ίση με 2,71gr / cm ^ 3, και λαμβάνουμε τη συνολική μάζα της ποσότητας.
Το τμήμα διέλασης αλουμινίου μπορεί να παράγει προφίλ με κράματα της σειράς 6xxx. Συνήθως, χρησιμοποιούμε τα κράμα 6060, 6063, 6005, 6106 ή 6082 που ικανοποιούν την πλειοψηφία των επιθυμητών ιδιοτήτων και της ανάγκες των πελατών μας
Η συσκευασία είναι μια διαδικασία μεγάλης σημασίας για εμάς, αφού μπορεί να προστατεύσει και να διατηρήσει επαρκώς την ποιότητα των προϊόντων μας. Οι επιλογές είναι απεριόριστες με διαφορετικά διαθέσιμα υλικά, κατάλληλα τόσο για εξωτερική συσκευασία (ξύλο, χαρτί, πλαστικό) όσο και για εσωτερική συσκευασία (χαρτί, πλαστικό νάιλον, προστατευτικά φοιλ). Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για λεπτομερή παρουσίαση και προτάσεις.
Ο πραγματικός χρόνος παράδοσης ποικίλλει ανάλογα με την επιθυμητή επιφανειακή επεξεργασία (άβαφο προφίλ, βαμμένα ή ανοδιωμένα προφίλ), την επιθυμητή πρόσθετη μηχανική κατεργασία εφόσον ζητηθεί (ειδική κοπή σε συγκεκριμένο μήκος, μηχανική κατεργασία, επεξεργασία με CNC κλπ.), λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την παραγωγική δυναμικότητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες
Για να οριστικοποιήσουμε το σχέδιο, πριν από την επιβεβαίωση του από εσάς, χρειαζόμαστε τα αρχεία σε μορφή Autocad (.dwg ή .dxf). Ωστόσο, για μια πρώτη αξιολόγηση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λεπτομερή αρχεία .pdf.
Ο χρόνος επίδοσης του δείγματος θα δοθεί σε κάθε πελάτη μετά την παροχή της επιθυμητής ποσότητας και του μήκους των δειγμάτων.
Η πραγματική διάρκεια ζωής της μήτρας κυμαίνεται από 60 έως 100 μετρικούς τόνους, και εξαρτάται από τον τύπο του προφίλ (solid/hollow/semi-hollow), την επιλογή κράματος, την επιθυμητή επιφάνεια διέλασης και την ανοχή διαστάσεων.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει αφού η μήτρα κατασκευάστηκε για διαφορετικό τύπο πρέσσας και πιθανότατα δεν θα μπορέσει να χωρέσει σε κάποια από τις δικές μας πρέσσες. Εξάλλου, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εξοπλισμό που δεν σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές των μηχανημάτων μας και δεν έχει συντηρηθεί σύμφωνα με την πολιτική συντήρησης μας.
Η Alumil παρέχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών κατεργασιών στα προφίλ σας. Στην εταιρεία λειτουργούμε ένα ξεχωριστό τμήμα με μηχανήματα CNC που μπορούν να χειριστούν σχεδόν οποιαδήποτε εργασία και αν ζητηθεί. Επίσης, υπάρχει ένα ειδικό τμήμα που κατασκευάζει μικρά ή μεγαλύτερα εξαρτήματα που απαιτούν κοπή, διάτρηση, συναρμολόγηση, αμμοβολή κ.λπ.
Η έμπειρη ομάδα μας θα είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει στη φάση του σχεδιασμού του προϊόντος, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για να είναι εφικτή η διέλαση του προφίλ σας.
Ναι

Δεν βρέθηκαν εγγραφές με τα συγκεκριμένα κριτήρια.