Packaging-Header

Paketimi

Dërgesat pa material paketimi të përshtatshëm janë jo komode. Kështu, ne ofrojmë zgjidhje për paketim në përputhje me kërkesat e klientit tonë. Njësia jonë e avancuar e paketimit automatik ofron mundësinë për të zgjedhur midis një gamë të gjerë zgjidhjesh paketimi, të përshtatura plotësisht për çdo nevojë. Në këtë mënyrë ne mund të garantojmë mbrojtjen e porosive tuaja në të gjithë proceset e transportit dhe magazinimit.

Opsionet e paketimit