Aluminium-Finishing-header

Trajtimi sipërfaqes

NJË BOTË PA KUFIZIME

Dritaret, dyert dhe fasadat luajnë një rol jetësor në estetikën e ndërtesave, prandaj duhet të ofrohen në një larmi të madhe të ngjyrave dhe opsioneve të tekstilit për të përmbushur çdo kërkesë. Alumini ka rolin udhëheqës në këtë drejtim në krahasim me materialet e tjera, pasi gama e nuancave të tij është e pakufizuar. Alumil nuk ka kufizime  për sa i përket efekti të errët ose të ndritshëm, mat, i lëmuar, metalik apo të ashpërzuar, imitim druri.

Përveç estetikës, trajtimet sipërfaqësore janë gjithashtu përgjegjëse për mbrojtjen e profileve të aluminit nga mjedisi dhe përdorimi i përditshëm. Ato sigurojnë të gjitha tiparet që lidhen me rezistencën në korrozion, copëzim, rjepje dhe çngjyrosje. Përfundimisht, aplikimi i duhur dhe materialet e cilësisë së lartë mund të përcaktojnë vlerën e produktit përfundimtar.