bih-header

Bosnje Hercegovinë

Aluminum lines on a conveyor belt in a factory. on a conveyor belt in a factory.

Ekstrudim

1 Presa Ekstrudimit
 • Kapaciteti vjetor i prodhimit 10,000 ton
 • 1.500 matrica
 • Ekstrudim sipas Standardeve Evropiane EN
 • Trajtimi i nxehtësisë sipas standardeve evropiane

Lyerje me pudër

1 Lyerje me Pudër

 • Kapaciteti vjetor i prodhimit 12,000 ton
  Finiturat:
 • Grafik RALv
 • Tekstur - Metalike
 • Antibakterial - Special

Certifikatat e kualitetit:

 • Qualicoat
 • GSB
 • Klasa bregdetare

Gjatësia maksimale e profilit: 7 metra

Lyerja me pudër ALUMIL është e garantuar me vulat maksimale të cilësisë evropiane si QUALICOAT, GSB & SEA-SIDE, që vërtetojnë dhe sigurojnë cilësinë e të gjithë procesit. Për më tepër, linjat e prodhimit Alumil drejtojnë një sistem të menaxhimit të gjelbër që eliminon substancat toksike (pluhurat, kimikatet) dhe redukton konsumin e ujit, duke qenë plotësisht në përputhje me legjislacionin aktual mjedisor.

Worker controls the process
Aluminum lines stock rack in a factory

Anodizim

1 Impiant Anodizimi Kapaciteti vjetor i prodhimit 5.600 Tns
 • 27 ngjyra dhe opsionet e strukturore
 • Gjatësia maksimale e profilit: 7,4 metra
Certifikatat e kualitetit:
 • Qualanod
Në përputhje me kërkesat e:
 • ISO 9001: 2008

Montaža termoprekida

2 mašine za sklapanje profila
 • Godišnji kapacitet proizvodnje 3.000 tona
bih-6