Standard Aluminium Profiles

Profile Standarde

Alumil SA ka krijuar dhe zhvilluar vazhdimisht dhe pasuruar një katalog të profilit të përdorimit të përgjithshëm që përfshin profilet më të zakonshme standarde në treg.
 • GONE (ELE) ME BRINJË TË BARABARTA(G) ,
 • GONE(ELE) ME BRINJE JO TË BARABARTA (G),
 • TUBO KATRORE BOSH(S)
 • TUBO KATRORE BOSH ME RREZE RRUMBULLAKIMI TË CEPAVE(S)
 • TUBO KATRORE BOSH ME RREZE RRUMBULLAKIMI (SR)
 • PROFILE TË SHESHTA(L) SHUFRA KATRORE ,
 • SHUFRA KATRORE ME CEPA T Ë RRUMBULLAKUARA (LR)
 • TUBO RRETHORE BOSH (F),
 • SHUFRA RRETHORE” ” –
 • PROFILE NE FORME (U),
 • NË FORMË “T”(T),
 • NË FORME (Z),
 • PROFILE TË NDRYSHME PËR PERDORIM TË PERGJITHSHËM
 • PROFILE PËR KRIJIMIN E KANALEVE-HIJËZUES
 • KANALE UDHËZUES PËR SHINA
 • PROFILE TË NDRYSHME PER PERDORIM SHTËPIAK