Custom-Extrusions-Header

Profile të personalizuara

Hapi i parë është të na sillni idetë tuaja dhe të filloni të diskutoni kërkesat tuaja. Ne kemi kaluar 30 vitet e fundit duke zgjidhur problemet e klientëve tanë në lidhje me materialet e profileve, defekte të projektimit dhe prezantimin e shkurtimit të kostove. Shërbimet e jashtëzakonshme që ne ofrojmë mundësojnë klientit tonë të rrijë dhe të na lejojë të menaxhojmë të gjithë procesin e prodhimit nga dizenjimi në dorëzimin e profileve të tyre të nxjerrjes së aluminit me porosi.

Një njësi e dedikuar prodhimi, e cila përdoret për këtë qëllim, garanton produkte me cilësi të lartë:

  • Precizioni në Përmasa
  • Lyerje me cilësi të lartë
  • Sipërfaqe të lëmuara, dhe të sheshta
  • Përpunimi mekanik i profileve të aluminit
  • Anodizimi dhe Prerje Speciale
  • Paketat Speciale
  • Sipas standardeve ISO

ALUMIL kryesisht përpunon 6000 seri alumini, të cilat për shkak të vetive të tyre janë ideale për përpunim të mëtejshëm. Lyerje të mëtejshme mund të kryhen sipas kërkesës.