Standard Aluminium Profiles

Standardni profili

Alumil SA je kreirao i kontinuirano razvija i obogaćuje katalog opšte primjene profila koji uključuju najčešće uobičajene standardne profile na tržištu.

STANDARDNI

 • ISTOKRAKI L-PROFILI,
 • RAZNOKRAKI L-PROFILI,
 • KVADRATNE CIJEVI,
 • KVADRATNE CIJEVI SA RADIUSOM,
 • PRAVOUGAONE CIJEVI,
 • PRAVOUGAONE CIJEVI SA RADIUSOM,
 • FLAT PROFILI,
 • KVADRATNE ŠIPKE,
 • KVADRATNE ŠIPKE SA RADIUSOM,
 • KRUŽNE ŠIPKE,
 • KRUŽNE CIJEVI,
 • OBLIK U,
 • OBLIK T,
 • OBLIK Z
 • A/T
 • Serije 150 200 300 500 600 700 800 900
 • RAZLIČITI PROFILI ZA OPŠTU UPOTREBU
 • VODILICE - KANALICE
 • PROFILI ZA DOMAĆINSTVO

A / T

 • Serije 150 200 300 500 600 700 800 900
 • RAZLIČITI ZA OPŠTE KORIŠĆENJE
 • PROFILI ZA
 • ŠINE -KANALI VODILICE
 • RAZLIČITI ZA KUĆNU UPOTREBU