Alumil Slovakia
Choose your local website
installation

Umiestnenie a dodanie

Umiestnime a doručíme produkty Alumil až k vám domov. Čo je potrebné skontrolovať počas inštalácie a dodania

Čo je potrebné skontrolovať počas inštalácie a dodania

Po výbere partnera vašich nových okien alebo dverí je potrebné venovať pozornosť niekoľkým bodom pri dodaní a montáži vašich nových rámov. Veľmi dôležitý detail! Počas inštalácie sa rámy nesmú dostať do priameho kontaktu so stenami alebo podlahou; inak je tepelná izolácia porušená. Medzi rámom a stenou alebo podlahou musia byť po celých okrajoch umiestnené plastové kliny a špeciálne izolačné materiály, aby sa zachovali tepelnoizolačné vlastnosti vášho okna alebo dverí a všetky spoje musia byť utesnené silikónom.

Všetky okná musia mať vo svojom ráme špeciálne otvory na odtok vody, ktorá sa zbiera z dažďa a vlhkosti. Tieto otvory sú zakryté špeciálnymi uzávermi. Okenné krídla musia mať tiež otvory na odtok vody, a to na spodnom profile a aj na vrchu.

Výrazné kontroly pri dodaní

Mali by ste tiež skontrolovať niektoré veľmi dôležité body, a to povrchy profilu, či nie sú poškodené.

Logo ALUMIL musí byť aj na viditeľných doplnkoch, ako sú napríklad kľučky. Okrem toho musíte v spolupráci s výrobcom skontrolovať, či vaše okná fungujú správne.

Najprv by ste mali skontrolovať, či je inštalácia vašich okien rovná, to znamená, že nie sú naklonené do určitého smeru.

Hinged window

KRÍDLOVÉ OKNÁ

  • Pri inštalácii krídlového rámu otvorte okno. Malo by stáť v akejkoľvek polohe a nemalo by sa samo zatvárať ani otvárať, a musí sa otvárať takmer úplne potichu.
  • Pri zatvorení dvojkrídlových dverí alebo okien vzniká medzi krídlami v interiéri medzera, ktorá musí byť zdola nahor jednotná.
  • Technik vám tiež ukáže správny spôsob otvárania a zatvárania dverí a okien, ktorý musíte pozorne dodržiavať, ak máte výklopné a otočné okná alebo dvere. Ak si všimnete, že pohyb je zablokovaný, nesnažte sa problém vyriešiť sami, pretože by ste ho mohli ešte zhoršiť. Vyriešia to technici vášho výrobcu.

POSUVNÉ OKNÁ A DVERE

  • Nemali by ste byť schopní zdvihnúť krídlo posuvného okna alebo dverí.
  • Uistite sa, že krídla posuvných okien alebo dverí majú rovnakú šírku tak, že ich odsuniete a postavíte ich paralelne k sebe. Krídla posuvných okien alebo dverí musia mať úplne rovnakú výšku.
  • Čo sa týka rámov posuvného systému okien skrytého v stene, medzeru medzi hliníkom a stenou je potrebné prekryť profilom, aby nevnikala vlhkosť z dažďovej vody. Pri úplnom zasunutí posuvného systému okien skrytého v stene by nemali prísť do žiadneho kontaktu so stenou.
sliding windows
Entrance Door

VCHODOVÉ DVERE

  • Vchodové dvere by pri zamykaní nemali predstavovať žiadne ťažkosti a nemali by sa pohnúť, keď na ne zatlačíte alebo potiahnete, keď sú zamknuté.
  • Všetky vchodové dvere by mali mať prah, aj keď nízky s výškou len 1 centimeter, inak sa nedá namontovať tesnenie a s najväčšou pravdepodobnosťou vznikne prievan.

ROLOVACIE ROLETY

Skontrolovať by sme mali aj fungovanie rolovacích roliet. Ak je elektromotor zablokovaný, zavolajte technika, aby problém vyriešil za vás, pretože mechanizmy rolovacích roliet sú zložité a každý náš neopatrný zásah môže spôsobiť opačný výsledok.
Rolling Shutters
Accessories

PRÍSLUŠENSTVO

Dôležitým faktorom pre správnu funkciu a dlhú životnosť je príslušenstvo, ktoré sa má použiť pri konštrukcii vašich okien alebo dverí. Do tejto kategórie patria tesnenia, mechanizmy, rohy, kľučky, pánty, kladky atď. Výrobcovia musia použiť všetko príslušenstvo navrhnuté a schválené projektantom a výrobcom hliníkového systému.

Dokumenty, ktoré by mali výrobcovia dodať na základe označenia CE.

ZÁRUKY KVALITY

QUALITY GUARANTEES

Výrobcovia by mali zákazníkom poskytovať záruky kvality pre všetky produkty, ktoré boli nainštalované. Minimálna dĺžka záruky sú dva (2) roky. Správnym používaním, údržbou a čistením zákazník prispieva k bezproblémovému a bezchybnému vzhľadu.

 

OZNAČENIE CE

CE Marking

Okrem toho by ste od výrobcu mali dostať špeciálny dokument označenia CE. Toto je povinné v súlade s normami Európskej únie (EÚ) pre všetky dvere alebo okná na domáce použitie. CE znamená vo francúzštine „Conformité Européenne“, čiže „európska zhoda“. CE v žiadnom prípade neoznačuje kvalitu materiálov, ale iba bezpečnosť pre konečného používateľa. Produkty, ktoré nie sú označené značkou CE, sa nesmú uvádzať na trh v Európskej únii – sú nezákonné.