Alumil Slovakia
Choose your local website

Certifikačné inštitúcie

V našej spoločnosti sa predpokladá, že akýkoľvek existujúci alebo nový hliníkový systém bude disponovať príslušnými certifikátmi o výkone. Naša viacročná spolupráca s medzinárodne uznávanými inštitútmi, ktoré spĺňajú požiadavky globálneho trhu, nám dodáva jedinečnú konkurenčnú výhodu. Máme teda istotu, že konečný produkt zlepšuje kvalitu života koncového používateľa.

ift Rosenheim


Organizácia ift Rosenheim bola založená v roku 1966 tímom vedcov, inžinierov a profesionálov v rôznych odboroch. Je vybavená vysoko modernými laboratóriami, ktoré ponúkajú holistickú víziu konštrukcie stavebných prvkov a konštrukcií. Hlavnou činnosťou inštitútu je poskytovanie výskumov a certifikácií, ktoré spĺňajú požiadavky priemyslu výroby okien, fasád a dverí bez ohľadu na použité materiály. Certifikácie inštitútu pokrývajú otázky súvisiace s normami, výskumom, akreditáciou ale aj overovaním vykonaných testov alebo výpočtov.
Inštitút pre pasívne domy
Inštitút pre pasívne domy (PHI) je nezávislá výskumná inštitúcia a možno ju označiť za centrum výskumu a vývoja myšlienky pasívneho domu. Od roku 1996, kedy bola inštitúcia založená, si zachováva charakter spolupráce a pomáha pri certifikácii budov podľa jedinej medzinárodne uznávanej normy energetickej hospodárnosti.

CSTB


FrancúzskeVedecko-technické centrum pre stavebníctvo ponúka zainteresovaným stranám širokú škálu testovania a certifikácie výrobných procesov. Merania sa vykonávajú v laboratóriu s rozlohou 2 500 metrov štvorcových, ktoré zahŕňa tri veľké testovacie zariadenia a štyri podporné zariadenia. CSTB vykonáva testy, aby sa zabezpečilo, že výroba tepelne izolovaných hliníkových profilov (spojenie profilov s tepelným mostom) je v súlade s príslušnými postupmi, ako sú definované normami.
Istituto Giordano

Inštitút, ktorý neobmedzuje svoje pôsobenie na obligátnu oblasť európskych smerov, ale rozširuje svoju činnosť o ponuku meraní kvality a výkonu a certifikáciu podľa národného práva. Okrem svojej základnej funkcie, Istituto Giordano vykonáva výskumné činnosti a preberá návrh a školenie samotného testovacieho systému na zainteresované strany. Jeho certifikáty sú medzinárodne uznávané a rešpektované.

UBAtc


UBAtc je jediným belgickým orgánom, ktorý ponúka technické schválenie pre stavebné materiály, výrobky, systémy a montážnych pracovníkov. Poskytuje nielen národné, ale aj európske technické certifikácie. V dôsledku toho pokrýva všetky požiadavky, pretože európske technické osvedčenia (ETA) sú prísne obmedzené na regulačné prostredie a európsku smernicu 89/106/EHS a národné technické osvedčenia (ATG) sú dobrovoľné hodnotenia pokrývajúce regulované a neregulované charakteristiky, ktoré preukazujú vhodnosť pri zamýšľanom použití.
WINTECH
Britská spoločnosť poskytuje služby, ktoré zapadajú do celého radu testov a meraní, aby sa potvrdilo, že kontrolované produkty zodpovedajú súboru priemyselných noriem a predpisov. Orientačne možno uviesť špecifické štúdie pokrývajúce požiadavky CWCT, PAS 24, Secured by Design a NHBC. Je dôležité poznamenať, že WINTECH spolupracuje a poskytuje svoje služby spoločnostiam vyrábajúcim závesné fasády, sklenené výplne a okenné rámy.

CLEB

So sídlom v Strednej a Severnej Amerike, CLEB poskytuje hĺbkové štúdie a certifikácie, ktoré plne zodpovedajú požiadavkám a potrebám priemyselných spoločností. S kanceláriami a dielňami v Montreale, Chicagu, Quebecu, Ottawe, Truro a New Yorku má silné zastúpenie a vysokú dôveryhodnosť. Certifikované výskumy sa uskutočňujú na základe globálnych noriem a overujú výsledky vykonávaných testovacích a výpočtových postupov.
ITB
Už viac ako 70 rokov, Building Research Institute (ITB) vykonáva laboratórny výskum pre stavebníctvo a riadi implementáciu a praktickú aplikáciu jeho výsledkov. S oficiálnym dohľadom poľského ministerstva investícií a hospodárskeho rozvoja využíva najmodernejšie výskumné metodológie a špecializované meracie zariadenia, čím podporuje stavebný rozvoj doma aj v zahraničí.

ATI Intertek


Intertek, jeden z popredných svetových poskytovateľov kvalitných a bezpečnostných riešení pre širokú škálu priemyselných odvetví po celom svete, uskutočnil akvizíciu spoločnosti Architectural Testing Inc. (ATI) v roku 2013. Doteraz spája svoju dôveryhodnosť so skúsenosťami z veľkého testovania a certifikácie spoločnosti v Severnej Amerike a schvaľuje výkon systému na základe vedeckých meraní a kritérií.
Element Materials Technology

Element Materials Technology je globálnym poskytovateľom testovacích, kontrolných a certifikačných služieb pre rozmanitú škálu materiálov a produktov v odvetviach, kde v žiadnom prípade nesmie nastať zlyhanie služby. Cieľom je certifikovať materiály aj výrobky, aby spĺňali všetky príslušné požiadavky a bezpečnostné požiadavky pri ich konečnej aplikácii. Jeho cieľom je tiež dokázať, že existuje konzistentnosť a predajná kvalita, súlad so všetkými príslušnými priemyselnými normami a predpismi a tiež vhodnosť materiálov a produktov na zamýšľaný účel.

NTCL


NTCL (Národné certifikované skúšobné laboratóriá) je plne uznávané, nezávislé testovacie a výskumné laboratórium pre architektonický a stavebný priemysel pôsobiace od roku 1977, akreditované podľa ISO/IEC 17025. Ide o rýchlo rastúce výskumné centrum poskytujúce vysokokvalitné služby v priemyselných spoločnostiach vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam a modernému vybaveniu.

Thomas Bell-Wright International
Thomas Bell-Wright International Consultants je špecializovaná IT spoločnosť so sídlom v Dubaji. Od roku 1995 poskytuje nezávislé skúšobné, inšpekčné a certifikačné služby (TIC) predovšetkým pre stavebný priemysel. Zameriava sa na veľké komerčné objekty a svoje služby poskytuje s cieľom zabezpečiť úspešné budovanie architektonických prvkov. Zároveň zabezpečuje kvalitu a výkon stavebných materiálov v otázkach súvisiacich s požiarnymi a bezpečnostnými rizikami.

Laboratórium Riverbank Acoustical


Laboratóriá Riverbank Acoustical je služba testovania zvukovej izolácie uznávaná NVLAP, ktorú založil Wallace Clement Sabine v roku 1918. Súčasná organizácia zostáva rešpektovaným zdrojom nezávislých procesov týkajúcich sa testovania špecifikácií v oblasti zvukovej izolácie. RAL sa špecializuje na STC (strata prenosu zvuku podľa ASTM E90), NRC (absorpcia zvuku podľa ASTM C423), IIC (prenos zvuku pri náraze podľa ASTM E492) a test akustického výkonu (ISO 6926).

AUTH
Aristotelova univerzita v Solúne je jedným z najväčších univerzitných inštitútov v Grécku, bola založená v roku 1925 a jej hlavná činnosť je v oblasti vzdelávania. Okrem toho AUTH „využíva“ svoje technické znalosti a špecializovaný personál na poskytovanie certifikácií a testov zvukovej izolácie hliníkových systémov.

Národná polytechnická univerzita v Aténach


So sídlom v Aténach, založená v roku 1836, NTUA je najstaršou technologickou univerzitou v Grécku, ktorá prispieva k vedeckému, technickému, sociálnemu a ekonomickému rozvoju krajiny. Poskytovaním výskumov a certifikácií v oblasti zvukovej a požiarnej bezpečnosti sa prepája s trhom a ponúka silnú konkurenčnú výhodu spoločnostiam v hliníkovom priemysle.

MT Group
Skupina MT bola založená v roku 1980 a predstavuje jednu z najväčších testovacích a kontrolných spoločností slúžiacich stavebnému priemyslu v stredoatlantickom a severovýchodnom regióne. Testy vykonávané v moderných laboratóriách sa vykonávajú v súlade s ASTM, AAMA, AASHTO, NVLAP alebo vojenskými inžiniermi. Poskytované služby orientačne zahŕňajú laboratórne služby, stavebné a geotechnické štúdie, inšpekcie, riadenie kontroly kvality a kooperatívne aliancie. MT zároveň poskytuje výsledky z výskumov materiálov súvisiacich s konštrukčnou oceľou, výstužou, betónom, murivom, asfaltom a zeminou. Vykonávajú sa aj špeciálne testy a kontroly vrátane okien, mechanizmu a steny.

Hellenic Defense Systems


Skupina EAS vznikla v roku 2004 ako výsledok zlúčenia spoločností gréckeho štátu Hellenic Arms Industry (EBO) a PYRKAL. Pri jej vzniku bola hlavným výrobcom zbraní s mnohými továrňami a tisíckami pracovníkov. Vyrába celý rad produktov, ktoré zahŕňajú väčšinu typov dnes používaných zbraní na celom svete, a vyznačuje sa intenzívnou exportnou činnosťou. Vďaka svojim odborným znalostiam a skúsenostiam vyvíja paralelnú akciu, ktorá uspokojuje potreby trhu v certifikáciách pre označenie hliníkových systémov ako „nepriestrelných“.