Alumil Slovakia
Choose your local website
header

Zabezpečenie kvality

Ako špičková európska spoločnosť v našom odvetví je sine qua non (absolútne nevyhnutné) mať každý aspekt nášho výrobného procesu certifikovaný podľa prísnych európskych a medzinárodných noriem. Kvalita a ohľaduplnosť k životnému prostrediu, ako aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú základnými prioritami spoločnosti ALUMIL Group.
quality-in-the-foreground

Kvalita v popredí

ALUMIL sa zaviazal vyrábať produkty výnimočnej kvality a vysokej pridanej hodnoty, pričom neustále rozvíja a zdokonaľuje riadenie kontroly kvality, pričom vždy smeruje k celkovej spokojnosti svojich zákazníkov. Implementujeme medzinárodné systémy riadenia výroby a riadenia kvality a certifikujeme všetky naše architektonické systémy v svetovo uznávaných inštitútoch.

Vlastné laboratóriá kontroly kvality

Aby sme zaistili špičkovú kvalitu, testujeme naše produkty počas celého výrobného procesu prostredníctvom viacerých vlastných laboratórií kontroly kvality.

  • Laboratórium na skúšanie ťahu: Linky na extrudovanie.
  • Laboratórium práškového lakovania: Plne vybavené laboratórium.
    Eloxovacie laboratórium: Plne vybavené laboratórium.
  • Laboratórium na montáž polyamidu: Q-Test, T-test, programovaná pec (20 – 200 °C) a laserový stroj na sledovateľnosť.
  • Spektrograf materiálovej analýzy: Zlieváreň hliníka.
  • Testovacie laboratórium nových produktov.

Budúce produkty

Produkty, ktoré spoločnosť nevyrába, sú pred vstupom do skladu prísne testované. Ak spĺňajú kritériá AQL 2.5, môžu byť uvoľnené do predaja.

in-house-quality-control-laboratory
perfection-through-continuous-integration

Dokonalosť vďaka neustálemu testovaniu

Školenie zamestnancov o aspektoch kvality

Venujeme veľkú pozornosť dôležitosti ľudského faktora pri dosahovaní vysokej kvality a definujeme pre každú pozíciu špecifickú smernicu kontroly kvality, ktorú je potrebné starostlivo dodržiavať. Okrem toho sa pravidelne uskutočňujú skupinové školenia týkajúce sa nových produktov, ako aj rekvalifikácie existujúcich produktov.

Našou filozofiou je postaviť každého zamestnanca do pozície kontrolóra kvality a zvýšiť osobnú zodpovednosť za efektívnu kontrolu kvality.

Okrem toho využívame digitálny informačný systém, prostredníctvom ktorého je možné digitálne vytiahnuť nadobudnuté skúsenosti z výroby pri výrobe konkrétneho produktu. Špeciálni vedúci pracovníci kontroly kvality napokon prostredníctvom svojej nepretržitej prítomnosti v rôznych výrobných fázach neustále vzdelávajú a preškoľujú našich ľudí.

Holistický výrobný prístup

Hlavnou strategickou voľbou spoločnosti ALUMIL bolo vždy neustále zlepšovanie a rozširovanie výrobných kapacít. Dnes je teda jedným z najväčších výrobcov architektonických hliníkových systémov v Európe s výrobnou kapacitou viac ako 100 000 ton ročne, čo zabezpečuje efektívnu kontrolu kvality celého výrobného procesu.

Jednou z kľúčových kompetencií spoločnosti ALUMIL je jej vysoká vertikálna integrácia. Od zlievárne až po rôzne povrchové úpravy, schopnosť kontrolovať všetky výrobné procesy od úplného začiatku až do konca, zaisťuje vynikajúcu kontrolu kvality, flexibilitu a rýchlu reakciu na potreby a želania našich zákazníkov.

holistic-production-approach

Sledovateľnosť: Zabezpečenie kvality

Hlavným dôvodom, prečo spoločnosť ALUMIL vynaložila také obrovské úsilie na vývoj úplne autonómneho výrobného závodu schopného vyrábať takmer všetko zo sveta architektonických hliníkových systémov, je: SLEDOVATEĽNOSŤ.

Vďaka nášmu pokročilému systému manipulácie s materiálom a nášmu špičkovému ERP systému poznáme každý aspekt nášho výrobného procesu a sme schopní neustáleho zlepšenia. Okrem toho môžeme včas predísť možným problémom a implementovať presný systém sledovania akejkoľvek položky – od počiatočného bodu výroby alebo nákupu až po konečnú dodávku. Týmto spôsobom môžeme našim zákazníkom zabezpečiť garantovanú kvalitu každý deň.