Alumil Slovakia
Choose your local website
header

Certifikácie výroby

Vďaka zabezpečovaniu kvality v našich výrobných zariadeniach sme sa zaviazali minimalizovať náš environmentálny vplyv na životné prostredie, ako aj kontrolovať zdravotné a bezpečnostné riziká našich zamestnancov.

OK Recycled ISO 14021:2016

TÜV AUSTRIA's OK Recycled Certification Scheme verifies the recycled content of products, ensuring compliance with ISO 14021:2016 requirements. ALUMIL is the only company in Greece, and among the select few globally, that has attained this certification for the production of billets that contain 60% recycled aluminium and are used in all architectural system profiles.

*This certification refers to billets produced in Greece

iso50001_gr

Systém energetického manažérstva ELOT ΕΝ ISO 50001:2018

Podľa medzinárodného štandardu ELOT ΕΝ ISO 50001:2018 od TÜV HELLAS (TÜV NORD) S. A. Ide o medzinárodný štandard trvalo udržateľného využívania energie, ktorý pomáha znižovať spotrebu, minimalizuje uhlíkovú stopu a znižuje náklady. Presnejšie povedané, uplatňujeme systém energetického manažmentu v súlade s vyššie uvedeným štandardom v nasledujúcom rozsahu: Návrh a vývoj architektonických hliníkových systémov a výroba a predaj frézovaných a potiahnutých hliníkových profilov, tepelne oddelených alebo tepelne neoddelených profilov a súvisiaceho príslušenstva.

ISO 50001 en (pdf)
1052 KB
iso9001

Systém manažérstva kvality DIN EN ISO 9001:2015

Podľa medzinárodnej normy DIN EN ISO 9001:2015 od TÜV NORD CERT. Zavedením pokročilého systému manažérstva kvality zabezpečujeme vysokú kvalitu našich produktov a služieb, aby sme mali spokojných a oddaných zákazníkov.

ALUMIL konkrétne uplatňuje svoj systém manažérstva kvality v oblasti navrhovania, výroby a distribúcie architektonických hliníkových profilov a nákupu, výroby a distribúcie hliníkových doplnkov.

iso 9001 (pdf)
246 KB
certifications-process-fpc-en

FPC – Riadenie výroby EN 15088:2015

Podľa medzinárodnej normy EN 15088:2015 od TÜV NORD CERT. ALUMIL používa výrobné kontroly podľa medzinárodnej normy EN 15088, aby zabezpečili, že všetky kontroly kvality sú čo najspoľahlivejšie. Na konci každej výrobnej fázy je vzorka dôkladne kontrolovaná s ohľadom na rôzne atribúty kvality (napr. povrch, geometria).
fpc-sq (pdf)
736 KB

Systém environmentálneho manažérstva ELOT EN ISO 14001:2015

Podľa medzinárodnej normy ELOT EN ISO 14001:2015 od TÜV NORD CERT. Certifikát zabezpečuje harmonickú koexistenciu činností spoločnosti ALUMIL s prírodným prostredím. ALUMIL zaviedol a od roku 2002 aplikoval certifikovaný Systém environmentálneho manažérstva v súlade s medzinárodnou normou ELOT EN ISO 14001:2015 týkajúci sa extrúzie hliníka, práškového lakovania, povrchovej úpravy imitácie dreva a výroby tepelne izolovaných profilov.
1044 KB

Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BS OHSAS 18001:2007

Podľa národnej normy BS OHSAS 18001:2007 od TÜV NORD CERT. Spoločnosť od začiatku roku 2003 implementuje certifikovaný systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorého cieľom je identifikovať, hodnotiť, predchádzať a riešiť pracovné riziká a dodržiavať príslušné právne predpisy.

18001-en-sq (pdf)
172 KB
certifications-process-qualicoat-en

QUALICOAT

QUALICOAT (pdf)
998 KB
certifications-process-gsb

GSB International

Certifikát kvality povrchovej úpravy hliníkových profilov. Od júla 2003 sú postupy práškového lakovania ALUMIL certifikované nemeckou normou GSB International. Certifikačný orgán GSB International vykonáva širšiu škálu kontrol v porovnaní so štandardom QUALICOAT, čím ešte viac zabezpečuje výnimočnú kvalitu práškového lakovania ALUMIL.
GSB (pdf)
145 KB

QUALANOD

Certifikát zabezpečenia kvality eloxovania. Eloxovňa ALUMIL je od roku 2008 certifikovaná členom Európskej asociácie hliníka – Hellenic Aluminium Association, podľa certifikačnej značky QUALANOD, európskej normy, ktorá zaručuje vysokú kvalitu eloxovaných hliníkových profilov.

251 KB