Alumil Slovakia
Choose your local website
Certifications

Certifikácie

Neustály rozvoj nášho programu zabezpečenia kvality – čo sa týka výrobných procesov a našich produktov – je proces, ktorý je v súlade s prísnymi európskymi a medzinárodnými normami. To nám umožňuje udržať si konkurenčnú výhodu, ktorá je v mnohých prípadoch podmienkou spolupráce s našimi partnermi a hlavným dôvodom výberu našich systémov.
Neustály rozvoj nášho programu zabezpečenia kvality – čo sa týka výrobných procesov a našich produktov – je proces, ktorý je v súlade s prísnymi európskymi a medzinárodnými normami. To nám umožňuje udržať si konkurenčnú výhodu, ktorá je v mnohých prípadoch podmienkou spolupráce s našimi partnermi a hlavným dôvodom výberu našich systémov.
 
Έλεγχος βέργας αλουμινίου

Výroba

Harmonizáciou každého aspektu nášho výrobného procesu v súlade s prísnou európskou a medzinárodnou legislatívou udržiavame najvyššiu kvalitu nielen našich produktov, ale aj pracovných podmienok. Nové štandardy svetového hospodárstva nás nútia prijať nové pravidlá, ktoré sa zameriavajú na tieto základné hodnoty:

  • Kvalita
  • Ochrana životného prostredia
  • Zdravie
  • Bezpečnosť pri práci
V spoločnosti ALUMIL Group už od nášho založenia všetky tieto hodnoty a základné priority rešpektujeme.
 

Produkty

Úcta k zákazníkovi a koncovému používateľovi a naša filozofia pre neustále zlepšovanie kvality poskytovaných produktov a služieb nás viedli k zavedeniu certifikácií hliníkových systémov ako významnej konkurenčnej výhody a v mnohých prípadoch je predpokladom pre spoluprácu. Viac ako tridsať rokov naše systémy certifikujeme v týchto oblastiach:

  • Tepelná izolácia
  • Vzduchotesnosť/priepustnosť vzduchu
  • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom
  • Vodotesnosť
  • Odolnosť proti vlámaniu

Zabezpečenie kvality a certifikovaný výkon vo všetkých dôležitých ukazovateľoch pre naše hliníkové systémy sú schválené medzinárodne uznávanými certifikačnými inštitútmi

κάσα κουφώματος