Alumil Slovakia
Choose your local website
header

Vízia, poslanie a hodnoty

NÁŠ ROZSAH

V neustále sa vyvíjajúcom globálnom prostredí je potrebné vedieť, kto sme, čo robíme a kam sa chceme dostať. Naša „Ithaka“ je„Budovanie k dokonalosti“ a my sa snažíme každý deň podísť o krok bližšie.

mission

Poslanie

Naším poslaním je zlepšovať kvalitu života zvyšovaním výkonu ľudských obydlí pomocou produktov tej najvyššej kvality, technológie a estetiky. Našim zákazníkom ponúkame produkty, ktoré poskytujú:

 • Vysokoestetické výsledky v súlade s najnovšími architektonickými trendami. 
 • Energetická účinnosť vďaka pokročilým tepelne izolovaným hliníkovým systémom a tieniacim systémom. 
 • Vysoká úroveň zabezpečenia proti vlámaniu, vandalizmu, požiaru, dymu a zemetraseniu. 
  Ochrana aj v extrémnych poveternostných podmienkach. 
 • Rôzne riešenia pre ľudí so špeciálnymi potrebami. 
 • Riešenia obnoviteľnej energie prostredníctvom integrácie fotovoltických systémov do stavebných buniek.

Vízia

Našou víziou je byť vedúcou spoločnosťou vo vývoji a výrobe hliníkových systémov pre architektonické aplikácie.
vision
values

Hodnoty

Naše hodnoty sú podstatou našej celkovej obchodnej filozofie a odrážajú náš prístup k zákazníkom a akcionárom.

 • Bezúhonnosť: Naše konanie sa vyznačuje otvorenosťou, čestnosťou a dôslednosťou. Rešpektujeme záväzky a plníme svoje sľuby. Naše obchodné aktivity vykonávame čestne a nestranne; bez toho, aby sme boli ovplyvnení vonkajšími faktormi alebo osobnými sympatiami a odhadmi.
 • Tímový duch: Vytvárame otvorené a pozitívne vzťahy s cieľom podporovať spoluprácu a dosahovať lepšie výsledky. Veríme, že výsledky tímu sú vždy väčšie ako individuálne výsledky ľudí, ktorí ho tvoria. Podporujeme a využívame interaktívnu komunikáciu a konštruktívny dialóg.
 • Iniciatíva: Využívame každý zdroj – či už ľudský alebo iný – s cieľom neustáleho osobného a telesného pokroku, ktorý vyplýva z myšlienok všetkých.
 • Lojálnosť: Spoločnosť a jej zamestnanci prejavujú lojálnosť ku klientovi, ako aj k sebe navzájom.
 • „Meraki“: „Meraki“ je slovo, ktoré moderní Gréci často používajú na opis robenia činnosti s dušou, kreativitou alebo vášňou – keď do toho, čo robíte, vložíte „niečo zo seba“.