Alumil Slovakia
Choose your local website
corporate-responsibility-header

Sociálna zodpovednosť podnikov

Potreba vrátiť sa ku komunite odráža základnú filozofiu spoločnosti Alumil.
csr

Svojou činnosťou prispievame k rozvoju našej spoločnosti.

Sociálna zodpovednosť podnikov je základným prvkom spoločnosti a skupiny, keďže našou prioritou je jednotlivec, jeho prosperita a napredovanie, vystupovanie ako súčasť komunity. Spolu s týmito koreňmi a ideologickým základom ALUMIL ponúka svoje služby v širokej škále funkcií na dosiahnutie týchto troch cieľov (osobnosť, prosperita a pokrok).

Naša sociálna aktivita existovala aj predtým, ale len nedávno získala názov „Sociálna zodpovednosť podnikov“. Zodpovednosť, ktorú sme s nadšením prevzali a ktorú sa snažíme ďalej rozvíjať – ako to vyžaduje náš osobný ideologický a etický kódex.

Aktívnym začlenením požiadaviek sociálnej zodpovednosti do našej organizačnej funkcie zdôrazňujeme το ochranu životného prostredia, anulovanie sociálneho vylúčenia, politiku rovnakých príležitostí, ako aj zachovanie vzťahov založených na vzájomnej dôvere a spolupráci s miestnymi komunitami, kdekoľvek podnikáme. Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorú máme, a pamätáme na povahu našich činností; zameriavame náš záujem – okrem iného – na ochranu životného prostredia a konanie v súlade so zdravotnými a bezpečnostnými normami.

Preto sme navrhli kompletný environmentálny plán „zelený hliník“, na základe ktorého sme zaviedli sériu činností, ktorých cieľom je zvýšiť záujem o životné prostredie a klimatické zmeny. „Zelený Alumil“ spája ruky s environmentálnou politikou, ktorú naša spoločnosť dodržiava a má za cieľ byť podstatným faktorom pre „zelený“ rozvoj.

Naplánovali sme sériu prezentácií (predovšetkým pre stredoškolských študentov) oscarového dokumentárneho filmu „Nepríjemná pravda“, kde hlavným protagonistom je bývalý viceprezident Spojených štátov Al Gore. Začiatok programu sa začal prezentáciou pre študentov Anatolia College vo februári 2008 v Solúne. Nasledovali dve ďalšie prezentácie pre viac ako 500 študentov stredných škôl z Kilkis. Podujatia sa uskutočnili v apríli 2008 v Konferenčnom centre obce za výdatnej podpory Oddelenia stredného školstva obce Kilkis.

Okrem toho spoločnosť Alumil v júni 2008 v spolupráci s rádiom Thessaloniki a obcou Epanomi zorganizovala deň čistenia pláže Epanomi. Cieľom bolo nielen vyčistiť pláž, ale tiež zvýšiť citlivosť občanov širšieho okolia a zamestnancov spoločnosti ALUMIL. Akcia sa vydarila, keďže sa zúčastnili dobrovoľníci, obyvatelia Epanomi a najmä tínedžeri a malé deti, ktoré sú budúcimi občanmi mesta.

Významným ocenením skupiny Alumil je „Pochvala za inováciu a príspevok k zvyšovaniu ekologického povedomia“ v rámci Súťaže ekologických priemyselných inovácií, ktorá sa konala na 4. podnikateľskom fóre 73. medzinárodnej výstavy v Solúne, ktoré bolo venované životnému prostrediu (ECO-FORUM & ECO2 FORUM).

Na dennej báze sa spoločenská ponuka spoločnosti Alumil rozvíja na viacerých úrovniach. Organizujeme dni dobrovoľného darcovstva krvi, aktívne podporujeme neziskové a spoločenské organizácie pri spoločensky prospešných akciách („Detský úsmev“, Prevencia zneužívania návykových látok Kiklis „Nireas“, Asociácia onkologických pacientov Macedónsko – Thrace) a prispievame k realizácii kultúrnych podujatí.

Dnes je Alumil členom gréckej siete firemnej sociálnej zodpovednosti (EKE) Organizácie spojených národov, siete korporácií vo forme neziskovej únie. Jej poslaním je propagácia zmyslu SCR a jej projekcia do priemyselného sveta aj do sociálneho prostredia s cieľom dosiahnuť vyvážený zisk a trvalo udržateľný rozvoj.