Alumil Greece
Choose your local website

Πλεονεκτήματα που βελτιώνουν την ποιότητα της εργασίας σας

Σχεδιασμένο με βάση την τελευταία τεχνολογία και τα πολλά χρόνια εμπειρίας, το AlumilCal® είναι το πιο εξελιγμένο λογισμικό στην βιομηχανία πορτών και παραθύρων.

processing and design

Επεξεργασία & Σχεδίαση

Το AlumilCal® είναι ένα λογισμικού σχεδιασμένο να λειτουργεί με βάσεις δεδομένων αρχιτεκτονικών συστημάτων. Κάθε προφίλ και εξάρτημα που προμηθεύει η Alumil προστίθεται στη βάση δεδομένων και, όπου χρειάζεται, υπάρχουν και σχέδια DXF / DWG. Αυτό σημαίνει ότι όταν δημιουργείτε τυπολογίες στο AlumilCal®, κατασκευάζετε ταυτόχρονα σχέδια κατασκευής. 

Μπορούν να προστεθούν σχέδια σύνδεσης με τον τοίχο (αρμοκάλυπτρα και άλλα) που μπορούν να δώσουν λεπτομερείς τομές, μαζί με λεπτομερείς απαιτήσεις υλικών για σύνθετα σχέδια.

Κολώνες και τραβέρσες μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια, κάθετα και υπό οποιαδήποτε γωνία. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα πρακτικές παραλλαγές σύνδεσης. 

Οι πληροφορίες U-Value μπορούν να δοθούν σε συνδυασμούς προφίλ καθώς σχεδιάζετε τη τυπολογία σας. Με την εισαγωγή των δεδομένων των υαλοπινάκων και των πάνελς σας, μπορείτε να έχετε πλήρη δεδομένα U-Value για τις τυπολογίες σας. 
Οι μηχανισμοί παραθύρων και θυρών μπορούν να επιλεγούν από τα αναπτυσσόμενα μενού που επιτρέπουν μια εύκολη διαμόρφωση βήμα προς βήμα. Προκαθορισμένα ή προσαρμοσμένα πακέτα μηχανισμών καθιστούν την εισαγωγή πολύ πιο γρήγορη. Τα πακέτα μηχανισμών σας επιτρέπουν να ορίσετε όλα τα απαιτούμενα επιμέρους εξαρτήματα σε μια τυπολογία με το πάτημα ενός κουμπιού. 

Μπορείτε να ορίσετε ματίσεις προφίλ για να σας δώσετε τις ακριβείς απαιτήσεις υλικών αλλά και τις βελτιστοποιημένες λίστες κοπής. Το AlumilCal® μπορεί υπολογίσει τους συντελεστές φύρας στα έργα για την ακριβέστερη τιμολόγηση, την κοπή και την πλήρη χρήση των ράβδων. 

Όπως μπορείτε να δείτε από τη σύντομη περιγραφή ορισμένων από τις λειτουργίες του AlumilCal®, όταν έχετε δημιουργήσει τις τυπολογίες σας με λεπτομέρεια, μπορείτε να έχετε ακριβείς εκτιμήσεις κόστους. Αυτές οι αναφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να βρείτε το πραγματικό κόστος για την τιμολόγηση των έργων.

Υπάρχει πλήθος πρόσθετων επιλογών που σας επιτρέπουν να προσθέσετε τα δικά σας υλικά στα σχέδια των τυπολογιών, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών εργασίας και του κόστους εγκατάστασης. 

Το AlumilCal® περιλαμβάνει όλες τις τιμές λιανικής των αρχιτεκτονικών συστημάτων της Alumil (τιμολόγηση στο μέτρο και εξαρτήματα). Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε διαφορετικά σετ εκτίμησης για τους πελάτες σας, ώστε να μπορέσετε τελικά να δώσετε προσφορά.

Δομική Ανάλυση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο στατικής ανάλυσης για να προσαρμόσετε τις παραμέτρους για έναν στατικό υπολογισμό στις υπάρχουσες συνθήκες, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 1991-1-4. Πολλά πρότυπα χωρών περιλαμβάνονται ήδη στο AlumilCal®. Τα φορτία ανέμου μπορούν να εισαχθούν με το χέρι ή να υπολογιστούν αυτόματα. Ανάλογα με τα πρότυπα για κάθε χώρα, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών ζωνών.

Στατικά κολώνας/ τραβέρσας
Με βάση τα στατικά βέργας μπορείτε να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας (lx) για κάθε μεμονωμένη κολώνα και τραβέρσα. Κάθετα τοποθετημένα παράθυρα, πόρτες και υαλοπετάσματα θεωρούνται ότι δέχονται οριζόντια φορτία ανέμου.

Στατικά υαλοπινάκων
Όλοι οι τυπικοί τύποι γυαλιού, όπως γυαλί επιπλεύσεως (float glass), χυτό γυαλί (cast glass), σκληρυμένο γυαλί (tempered glass), γυαλί “triplex” (laminated), μπορούν να επιλεγούν κατά την εισαγωγή. 

Το φορτίο ανέμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των τάσεων και της κάμψης κάθε υαλοπίνακα. Οι προκύπτουσες τιμές συγκρίνονται με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών υαλοπινάκων. Το κλιματικό φορτίο που παρατηρείται στους θερμομονωτικούς υαλοπίνακες λόγω των διαφορών της εποχιακής πίεσης λαμβάνεται υπόψη. Τα όρια παραμόρφωσης καθορίζονται από τον προμηθευτή του υαλοπίνακα και μπορούν να εισαχθούν απευθείας στις στατικές οριακές τιμές.

structural analysis
Reports & Printouts

Αναφορές

Το AlumilCal® διαθέτει ένα ευρύ φάσμα τυποποιημένων αναφορών και εκτυπώσεων. η διάταξη και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτές τις εκτυπώσεις μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις εκτύπωσης με κάθε αναφορά. Μπορείτε να αποφασίσετε ποιες πληροφορίες εμφανίζονται στις εκτυπώσεις και να καθορίσετε για παράδειγμα εάν θέλετε να δείτε ολόκληρες εργασίες, φάσεις ή μόνο επιλεγμένες τυπολογίες. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε τυπολογίες από διαφορετικές εργασίες και να τις συνοψίσετε σε μια ενιαία εκτύπωση. 

Ανάλογα με τις εκτυπώσεις, μπορείτε να τις επεξεργαστείτε είτε στον ενσωματωμένο επεξεργαστή κειμένου AlumilCal® είτε απευθείας στο Microsoft Word ή το Excel. Το AlumilCal® μπορεί να συνδεθεί απευθείας με το Microsoft Office κάνοντας την εναλλαγή από το ένα πρόγραμμα στο άλλο αυτόματα. Η μορφή rtf χρησιμοποιείται για τη μεταφορά σε άλλους επεξεργαστές κειμένου. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με μερικές από τις μεμονωμένες εκτυπώσεις στο AlumilCal® παρακάτω.

Εκτίμηση
Με βάση τα δεδομένα σας, τις συνθήκες αγοράς και τις πληροφορίες για τις τιμές προμηθευτών που έχετε αποθηκεύσει στη βάση δεδομένων, το AlumilCal® θα υπολογίσει το κόστος πρώτων υλών του έργου σας. Με τη βοήθεια των γενικών εξόδων και του κόστους εργασίας, τα πλήρη κόστη παραγωγής υπολογίζονται και παρουσιάζονται με σαφήνεια. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε αν εκτιμάτε ολόκληρες βέργες ή μόνο απαιτούμενα προφίλ. Το ποσοστό φύρας μπορεί είτε να καθοριστεί από εσάς είτε να υπολογιστεί αυτόματα από AlumilCal®. Όλα τα στοιχεία ενός έργου στο AlumilCal® εμφανίζονται με μια ματιά στα σχέδια τυπολογιών. Πληροφορίες σχετικά με το χρώμα του προφίλ, το σύστημα προφίλ και το γυαλί μπορούν επίσης να εμφανιστούν σε αυτήν την εκτύπωση.

Ανάλυση υλικών
Οι πραγματικές απαιτήσεις υλικών συγκρίνονται με τις ποσότητες που πρέπει να παραγγελθούν στο έργου σας με σαφή τρόπο. Έτσι, είναι δυνατή η άμεση εύρεση μιας βάσης για την καλύτερη βελτιστοποίηση των προφίλ.

Αναφορά U-Value
Οι τιμές U, οι οποίες υπολογίζονται αυτόματα κατά την είσοδο ενός στοιχείου, παρουσιάζονται σαφώς και συνολικά στην αναφορά U-value. Ακόμη και για σύνθετες κατασκευές, λαμβάνετε σωστά υπολογισμένες τιμές U.

Λίστα συναρμολόγησης
Τα έγγραφα παραγωγής ταξινομούνται κατά τυπολογία και αναλύονται σε βασικά στοιχεία (κάσες, ταφ κλπ) και εισαγωγές (φύλλα κλπ). Τα πρόσθετα εξαρτήματα μπορούν να εμφανιστούν ή να αφαιρεθούν προαιρετικά. Το πρόγραμμα παρουσιάζει τα υαλοπετάσματα και τα ένθετα τους σε ξεχωριστές σελίδες.

 

Cross Sections

Όλα τα προφίλ στο AlumilCal® αντιστοιχούν σε ένα CAD αρχείο, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια δημιουργίας μίας τυπολογίας τα CAD αρχεία να συνδέονται μεταξύ τους φτιάχνοντας ακριβείς εγκάρσιες και κατακόρυφες τομές. Από το πεδίο Element, στο περιβάλλον εργασίας, μπορείτε να δείτε τις τομές.

Ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να δείτε προφίλ, λάστιχα, τζάμια ακόμα και εξαρτήματα όπως χερούλια και μεντεσέδες. Ως βασικοί χρήστες μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε αυτές τις τομές.

Σαν εναλλακτική, μπορείτε να εξάγετε τις τομές στο AlumilCal®  CAD είτε στο AutoCAD απευθείας ή να τις σώσετε σαν DXF/DWG αρχεία. Η εξαγωγή αρχείων όπως BMP, JPG και EMF είναι επίσης εφικτή.

Cross Sections
Bar Optimisation

Βελτιστοποίηση βεργών

Τα προφίλ μπορούν να βελτιστοποιηθούν σε μήκη βεργών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή σπατάλη.

Οι αναφορές βελτιστοποίησης περιέχουν γραφικά προσανατολισμού του προφίλ στο πριόνι και της σειράς των μεμονωμένων μηκών που πρόκειται να κοπούν.

Υπολειπόμενα μήκη από το απόθεμα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς βελτιστοποίησης.

Το πρόγραμμα υπολογίζει τα βέλτιστα σταθερά μήκη.

Διαφορετικές γκάμες μηκών μπορούν να οριστούν σε διαφορετικά σταθερά μήκη έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση πολλαπλών σταθερών μηκών ανά προφίλ.
Σε κάθε προφίλ αντιστοιχεί ένα κωδικός που μπορεί να τυπωθεί σε αυτοκόλλητες ταινίες.

Ελεύθερη βελτιστοποίηση
Μπορείτε να εισάγετε ανεξάρτητα μήκη κοπής. Αυτά τα μήκη κοπής μπορούν να σχετίζονται με προφίλ από τη βάση δεδομένων ή απλά να είναι ελεύθερα καθορισμένα με μήκη και διαστάσεις προφίλ.

Βελτιστοποίηση 2D

Οι περιοχές ορθογώνιων μεταλλικών φύλλων μπορούν να βελτιστοποιηθούν σε διαφορετικά μεγέθη μεταλλικών φύλλων.

Το AlumilCal® εξετάζει εάν τα φύλλα μπορούν να περιστραφούν με βάση την υφής της επιφάνειάς τους. 

Η αξιολόγηση δίνει την ποσότητα των απαιτούμενων λαμαρινών, τη φύρα ανά φύλλο και τη συνολική φύρα.

Τα επιλεγμένα μεγέθη λαμαρινών μπορούν να τροποποιηθούν προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη.

2D Optimisation
Position Libraries

Βιβλιοθήκες τοποθέτησης

Βιβλιοθήκες Συστήματος
Το AlumilCal® υποστηρίζεται από "Βιβλιοθήκες Συστημάτων" από όπου μπορούν προσχεδιασμένα συστήματα να εισαχθούν στα έργα.

Κατά μία έννοια, αυτό επιτρέπει την επεξεργασία συστήματος/μεγέθους.

Τo AlumilCal® διαθέτει έτοιμες βασικές τυπολογίες από πατζούρια και σίτες στις βιβλιοθήκες του ώστε να μπορείτε να τις εισάγετε από τη βάση δεδομένων του AlumilCal® και να προσθέτετε τις διαστάσεις και το χρώμα που απαιτείται. Οι τυπολογίες από τη βιβλιοθήκη έχουν δημιουργηθεί με όλα τα προφίλ, τους μηχανισμούς και τα εξαρτήματα επιλεγμένα  για εσάς. Αφότου εισαχθούν μπορείτε να επεξεργαστείτε με τον γνωστό τρόπο ή να τις αποθηκεύσετε και να αρχίσετε την κοστολόγηση και άλλες αναφορές.

Βιβλιοθήκες Χρηστών
Οι "Βιβλιοθήκες Χρηστών" είναι παρόμοιες με τις "Βιβλιοθήκες Συστήματος" αλλά έχουν δημιουργηθεί και ελέγχονται από το χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εύκολα διαχειρίσιμους φακέλους όπου θα προσθέτει τυπολογίες και θα είναι προσβάσιμες από όλους. 
Επίσης μπορεί να δημιουργήσει βιβλιοθήκη με πόρτες και παράθυρα από υαλοπετάσματα και βιτρίνες.

Βάση Δεδομένων Χρήστη

To AlumilCal® τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει στοιχεία στη βάση δεδομένων του. Για παράδειγμα, εξατομικευμένα εξαρτήματα μπορούν να συνοψιστούν σε πακέτα μηχανισμών. Το πρόγραμμα επιτρέπει στο χρήστη να συνδυάσει εξαρτήματα από διαφορετικούς κατασκευαστές. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει λίστες υαλοπινάκων. Η τιμή του γυαλιού υπολογίζεται είτε ανά μονάδα είτε από προσαύξηση στις λίστες υαλοπινάκων. Οι ενημερώσεις του προγράμματος και της βάσης δεδομένων δεν επηρεάζουν τις καταχωρήσεις του χρήστη και τη βάση δεδομένων του.  

Card Suite 2D
Constructions with CAD

Σουίτα CAD 2D

Το AlumilCal® είναι εξοπλισμένο από ένα εσωτερικό σχεδιαστικό CAD πρόγραμμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από το εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον του. Η σαφής διαρρύθμιση όλων των σχετικών λειτουργιών καθιστά το AlumilCal® CAD κατάλληλο για τις απαιτήσεις των αρχιτεκτονικών προφίλ.

Μεταλλικά φύλλα, μονώσεις, οδηγοί κ.α. σχεδιάζονται εύκολα και γρήγορα. Τα σχεδιασμένα αντικείμενα μπορούν να επιλεχθούν και να επεξεργασθούν οποιαδήποτε στιγμή, με τα δεδομένα που έχουν εκχωρηθεί σε αυτά να αλλάζουν αυτόματα.

Σχέδια τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά μπορούν να οργανωθούν σε μπλοκ. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται στα μπλοκ και αυτόματα ενημερώνονται όλα τα συνδεόμενα τμήματα στο σχέδιο. Τα σχεδιασμένα στοιχεία οργανώνονται σε διαφορετικά επίπεδα.

DWG και DXF αρχεία εισάγονται εύκολα στο AlumilCal® CAD. Αντίστοιχα τα AlumilCal® σχέδια αποθηκεύονται σε DWG και DXF, όπως ακόμα και σε BMP, JPEG, EMF, PS και ZIP αρχεία.

Είναι επίσης δυνατή η άμεση εξαγωγή του σχεδίου σε εξωτερικά CAD προγράμματα όπως π.χ. στο AutoCad μέσω μιας επιλογής στο περιβάλλον εργασίας.
Το πρόγραμμα άμεσα και εύκολα δημιουργεί τομές υαλοπετασμάτων. Μαζί με το σύστημα και τα προφίλ μπορεί να καθοριστεί ο τύπος και οι μοίρες ενός γωνιακού προφίλ όταν αυτό επιλέγεται.

Ένα εργαλείο δημιουργίας βασικών εξαρτημάτων επιτρέπει το γρήγορο σχεδιασμό βιδών, μεταλλικών δοκών και ξύλινων προφίλ. Τομές μεμονωμένων τυπολογιών εισάγονται στο CAD από την επιλογή πρόσθετων εγκάρσιων τομών. Πλάνα εργασιών και λίστες συναρμολόγησης εμφανίζονται επίσης σαν σχέδια. Ακόμα, μέσω πολύ καλά οργανωμένων επιλογών, μπορεί να οριστεί ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται ή όχι στο σχέδιο.