Alumil Greece
Choose your local website
Εργοστάσιο

Ιστορική Αναδρομή

1988

 Ιδρύεται η ALUMIL από τους νυν μετόχους της (οικογένεια Μυλωνά) μετά την αποχώρηση τους από τη “Βιομηχανία Αλουμινίου Βορείου Ελλάδος” (Β.ΑΛ.Β.Ε ΑΕ) η οποία επίσης δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου.

Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, ξεκινάει η ανέγερση των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς.

1989

Η εταιρία παρουσιάζει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τα τρία πρώτα συστήματα αλουμινίου της.

Τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται η ανέγερση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων.

1990

Ξεκινάει η παραγωγή με την λειτουργία της πρώτης γραμμής διέλασης αλουμινίου 1.600 MT (Μετρικών τόνων) παραγωγικής δυναμικότητας 7.000 τόνων προφίλ ετησίως.

1993

Ιδρύεται η θυγατρική εταιρία ALUSYS με έδρα την Αθήνα και σκοπό την πώληση εξαρτημάτων και προφίλ αλουμινίου της εταιρίας στη Νότιο Ελλάδα και την τεχνική υποστήριξη των πελατών της.

Δημιουργούνται στη ΒΙ.ΠΕ  Κιλκίς οι εγκαταστάσεις του βαφείου, του νέου τμήματος παραγωγής προφίλ με θερμοδιακόπτη το οποίο παράγει προφίλ βελτιωμένων τεχνικών προδιαγραφών και του τμήματος επιφανειακής προστασίας προφίλ με επικάλυψη ειδικών αυτοκόλλητων film πολυπροπυλενίου.

1994

Ιδρύεται ειδικό Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης με στόχο τη σχεδίαση νέων προϊόντων, τη δημιουργία τεχνικών καταλόγων και την υποστήριξη μεγάλων έργων με σχεδιαστικές και στατικές μελέτες κατασκευών από αλουμίνιο.

Τον Σεπτέμβριο εγκαινιάζεται η λειτουργία εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου στο Τμήμα Ηλεκτροστατικής Βαφής. Το εργαστήριο παρακολουθείται από μηχανήματα του γερμανικού οργανισμού GSB.

1995

Επιχειρηματική πορεία

Ξεκινά η εγκατάσταση νέας γραμμής διέλασης αλουμινίου παραγωγικής δυναμικότητας 10.000 τόνων ετησίως καθώς και τριών νέων φούρνων. Η νέα αυτή γραμμή υπερδιπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα της ALUMIL, διευκολύνοντας έτσι την αυξημένη ζήτηση των προϊόντων της στην εγχώρια αγορά και τη συστηματική επέκτασή της στις αγορές του εξωτερικού.

Ιδρύεται η εταιρία ΙΝΤΕRNΟ ΑΕ, με την οποία ξεκινά η υλοποίηση της επένδυσης νέας μονάδας κατασκευής εσωτερικών θυρών, αποτελούμενες από κάσες αλουμινίου και ξύλινα πάνελ.


Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Ξεκινούν οι διαδικασίες απόκτησης του πιστοποιητικού ISO 9001 για τα τμήματα παραγωγής προφίλ αλουμινίου και ηλεκτροστατικής βαφής.

 

1996

Ξεκινάει η λειτουργία της δεύτερης γραμμής διέλασης αλουμινίου παραγωγικής δυναμικότητας 12.000 τόνων προφίλ ετησίως.

Ιδρύεται η θυγατρική ALUFOND ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην ομογενοποίηση του αλουμινίου διαθέτοντας υπερσύγχρονο χυτήριο. Η λειτουγία της επιτρέπει στην ALUMIL την περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγής της.

Τον Νοέμβριο, η Εταιρία προχώρα σε συμφωνία για παραγωγή προφίλ για συστήματα αλουμινίου σχεδιασμένα από την Porsche Design.

1997

Τοποθετείται γραμμή κάθετης ηλεκτροστατικής βαφής 12.000 τόνων, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου Ν.1892/90 ύψους €4,46 εκατ.

Αρχίζει η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και η αγορά εξοπλισμού για την δημιουργία χυτηρίου. Αυτές οι επενδύσεις εντάσσονται στα ευρύτερα σχέδια της Εταιρίας για καθετοποίηση της παραγωγής της.

Η Εταιρία προχωρά στην ίδρυση θυγατρικής στη Ρουμανία με την επωνυμία ALUMIL ROM, στην αγορά αποθηκών για την εγκατάσταση της στο Βουκουρέστι και στην ενοικίαση αποθηκών σε τέσσερις άλλες πόλεις της Ρουμανίας.

Τον Δεκέμβριο η Εταιρία εισάγεται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α.

1998

Στην Ελλάδα, η εταιρία ιδρύει την ALUKOM στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής και εγκρίνεται επένδυση ύψους €5,6 εκατ. Βάσει του αναπτυξιακού νόμου Ν.1892/90 για την τοποθέτηση πρέσας δυναμικότητας 1800ΜΤ.

Ιδρύεται νέα θυγατρική στην Ουγγαρία με την επωνυμία Alumil HUNGARY, η οποία ενοικιάζει αποθήκες κοντά στη Βουδαπέστη, επίσης νέα θυγατρική στην Αλβανία, η ALUMIL ALBANIA SH.P.K. με σκοπό τη διείσδυση στην τοπική αγορά και νέα θυγατρική στην Βουλγαρία, η ALUMIL BULGARIA.

Πραγματοποιείται μετεγκατάσταση της θυγατρικής της εταιρίας παραγωγής εσωτερικών θυρών ΙΝΤΕΡΝΟ ΑΕ σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς και ξεκινάει νέα επένδυση για την αγορά επιπλέον μηχανημάτων.

Η Εταιρία προχωρά στην αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς για τη δημιουργία αποθηκών καθώς και τμήματος κατεργασίας προφίλ αλουμινίου.

Πραγματοποιείται αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων από τη θυγατρική ΜΙΛΕΞ Α.Ε. για τη δημιουργία τμήματος χυτοπρεσαριστών και επιφανειακής κατεργασίας προφίλ αλουμινίου (βαφή προφίλ αλουμινίου απομίμησης ξύλου)

1999

Ιδρύεται δεύτερη θυγατρική στη Ρουμανία, η ALUMIL EXTRUSION η οποία παράγει θερμομονωτικά προφίλ και νέα θυγατρική στην Πολωνία, η ALUMIL POLSKA.

Αγοράζεται στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς οικόπεδο και οι επ’ αυτού κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία οριζόντιου βαφείου ηλεκτροστατικής βαφής.

Πραγματοποιείται η μετεγκατάσταση της ΜΙΛΕΞ Α.Ε. από τη Θεσσαλονίκη στη Βι.ΠΕ Κιλκίς.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, αγοράζονται από τη νέα θυγατρική της ΑΛΟΥΝΕΦ ΑΕ τα πάγια στοιχεία (οικόπεδο, κτίριο και μηχανολογικός εξοπλισμός) της βιομηχανίας αλουμινίου Β.ΑΛ.Β.Ε., τα οποία προηγουμένως εκμίσθωνε η ALUMIL.

Η Εταιρία προχωρεί σε καταρχήν συμφωνία με τον κύριο μέτοχο αιγυπτιακής εταιρίας διελάσεως αλουμινίου, για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών με σκοπό την επέκταση της στις αγορές του αραβικού κόσμου. Επίσης, η Εταιρία προωθεί τη σύσταση εταιρίας εμπορίας εξαρτημάτων και διακίνησης προφίλ στην Αίγυπτο και ιδρύει νέα θυγατρική στην Ουκρανία, ALUMIL UKRAINE.

2000

Η εταιρία προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και καταβολή μετρητών συνολικού ύψους 10.091 εκ. δρχ.

Ξεκινά η λειτουργία της 3ης γραμμής διέλασης 8.000 τόνων στο εργοστάσιο του Κιλκίς όπως επίσης και η παραγωγική λειτουργία από το μέσον του έτους του εργοστάσιου διέλασης της θυγατρικής ALUKOM στην Κομοτηνή.

Ιδρύονται οι θυγατρικές ALUMIL INDUSTRY, ALUMIL MISR, for Aluminium and MISR for accessories , ALUMIL DEUTSCHLAND, ALUMIL SKOPJE και ALUMIL MILONAS CYPRUS με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων στις αντίστοιχες χώρες Μολδαβία, Αίγυπτο, Γερμανία, Σκόπια και Κύπρο.

Στη Γερμανία αγοράζεται οικόπεδο στην περιοχή της Φρανκφούρτης όπου πρόκειται να ανεγερθούν ιδιόκτητες αποθήκες.

Στις Σέρρες, ιδρύεται η θυγατρική METRON για την παραγωγή αυτοματισμών και ανελκυστήρων.

2001

Επιχειρηματική πορεία

Ολοκληρώθηκε η ανέγερση του κέντρου Logistics συνολικής επιφάνειας 28.000τ.μ στο Κιλκίς, καθώς και η εγκατάσταση νέου οριζόντιου βαφείου.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εκσυγχρονισμού του εργοστασίου της Ξάνθης που ανήκει στη θυγατρική ALUNEF (νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής) και προχωρά η ολοκλήρωση της επένδυσης στη θυγατρική METRON (2000) στις Σέρρες.

Ιδρύθηκαν δυο θυγατρικές στη Σερβία με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της ALUMIL στην τοπική αγορά και την εγκατάσταση καθετοποιημένης παραγωγικής μονάδας.

Ιδρύθηκε επίσης θυγατρική στην Ιταλία για την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας στην τοπική αγορά και δεύτερη θυγατρική στην Βουλγαρία, στην περιοχή της Βάρνας με σκοπό την κάλυψη ολόκληρης της βουλγάρικης αγοράς.

Απορροφήθηκε η θυγατρική ALUFOND από τη μητρική με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και τη μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους.


Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Η εταιρεία προέβει στην αντικατάσταση πουδρών ηλεκτροστατικής βαφής που περιείχαν την επιβλαβή ουσία TGIC  με πούδρες TGIC – free επωμιζόμενη το επί πλέον κόστος που συνεπάγεται η συγκεκριμένη επιλογή.   

2002

Επιχειρηματική πορεία

Ιδρύονται δύο νέες θυγατρικές στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, η «Γ.Α. Βιομηχανία Πλαστικών Υλών Α.Ε.» για την παραγωγή πολυκαρβουνικών φύλλων και η ΑΛΟΥΦΥΛ για την παραγωγή σύνθετων πάνελ (φύλλων) αλουμινίου, τα λεγόμενα j-bond και την εγκατάσταση τεσσάρων μονάδων ανοδίωσης προφίλ αλουμινίου.

Ιδρύεται η δεύτερη θυγατρική στην Κύπρο με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη της κυπριακής αγοράς.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας, η Εταιρία ολοκληρώνει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη νέους εκθεσιακούς χώρους, γραφεία, αποθήκες και δύο υπερσύγχρονα κέντρα εκπαίδευσης 14.000τμ για μηχανικούς, αρχιτέκτονες και εμπόρους.

Συνάπτονται σημαντικές εμπορικές συμφωνίες αποκλειστικής αντιπροσώπευσης προϊόντων με πολυεθνικές όπως η Phifer Inc. για προϊόντα ηλιοπροστασίας, η ASA για ηλεκτρικά μοτέρ κίνησης και GU για εξαρτήματα κουφωμάτων αλουμινίου και ηλεκτρικούς μηχανισμούς.


Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:1996 για τα τμήματα διέλασης, ηλεκτροστατικής βαφής, βαφής σε απομίμηση ξύλου και παραγωγής θερμομονωτικών προφίλ.

Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στην κάθετη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής για τη συλλογή των fines (λεπτόκοκκη πούδρα, ακατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση) με θετικά αποτελέσματα για την εταιρία αλλά και για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιτυγχάνεται μείωση των fines κατά 60% (από 10% σε 4% πλέον) και συνολική εξοικονόμηση 26 τόνων λευκής πούδρας ετησίως.2003

Επιχειρηματική πορεία

Οι επενδύσεις της Alumil (17,5 εκ. ευρώ) και του Ομίλου (35,7 εκ. ευρώ) για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου οδηγούν σε νέα θυγατρική στη Σερβία, την ALUMIL COATING (επενδύσεις 2 εκ. ευρώ στη Ρουμανία, 1,1 εκ. ευρώ στη Σερβία και 3,8 εκ. ευρώ στην Γερμανία). Ξεκινά επένδυση ύψους 6 εκ. ευρώ στην Κομοτηνή για την εγκατάσταση νέας υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής αρχιτεκτονικού και βιομηχανικού προφίλ, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 4.500 τόνων.

Σε συνδυασμό με την περάτωση της νέας πρέσας παραγωγικότητας 20.000 τόνων στο Κιλκίς, στη Σερβία και στην Αλβανία, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου ανέρχεται σε 73.000 τόνους προφίλ και στα βαφεία σε 53.000 τόνους, μεγέθη εντυπωσιακά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Νέες βραβεύσεις για τέταρτη φορά από τον οργανισμό Growthplus για τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και από το ΕΚΕΤΑ (Βραβείο Καινοτομικής και Επιχειρηματικής Αριστείας).

Για πρώτη φορά συμμετέχουν στην ενοποίηση όλες οι θυγατρικές του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, 25 συνολικά, με προσωπικό 1.350 ατόμων.


Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Δίνεται μεγάλη έμφαση στο Σύστημα Διαρκούς Βελτίωσης και στην υιοθέτηση της Διοίκησης της Απόδοσης.

2004

Το επενδυτικό πρόγραμμα, περατωμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος, αποδίδει για το 2004 στην Alumil κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό - 10 εκ. ευρώ - και στον Όμιλο 33,5 εκ. ευρώ για επενδύσεις σε νέες γραμμές παραγωγής, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό παραγωγικής δυναμικότητας, ανέργεση αποθηκών και κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ταυτόχρονα τοn Μάιο, ολοκληρώνεται η εξαγορά - πρώτη για τον Όμιλο - της Βοσνιακής βιομηχανίας αλουμινίου ALPRO με πάγια στοιχεία 10 εκ. ευρώ περίπου.

2005

Επιχειρηματική πορεία

Με την περάτωση των βιομηχανικών συγκροτημάτων στη Σερβία (13 εκ. ευρώ) και στην Αλβανία (8 εκ. ευρώ), η συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου προσεγγίζει ετησίως τους 85.000 τόνος προφίλ και στα βαφεία ξεπερνά τους 50.000 τόνους, μεγέθη εντυπωσιακά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Το έτος σημαδεύεται από ραγδαία ενίσχυση των εξαγωγών - αποτέλεσμα πολυετών προσπαθειών - σε Μέση Ανατολή, Αφρική, στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης & των Η.Π.Α. με εντυπωσιακά κτιριακά συγκροτήματα σε όλο τον κόσμο (ξενοδοχεία, οικίες, αεροδρόμια, ουρανοξύστες, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.) να χρησιμοποιούν συστήματα Alumil.


Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Aναβάθμιση του πιστοποιητικού σύμφωνα με την βελτιωμένη έκδοση του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τα τμήματα διέλασης, ηλεκτροστατικής βαφής, βαφής σε απομίμηση ξύλου και παραγωγής θερμομονωτικών προφίλ.

2006

Το ΕΒΕΑ τιμά για άλλη μία φορά - 3η - την Alumil με το Βραβείο Εξαγωγικής Δραστηριότητας, όπως ο οργανισμός Europe's GrowthPlus Top 500 για τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας

2007

Επιχειρηματική πορεία

Αύξηση στις προσθήκες παγίων του Ομίλου κατά 20,2 εκ. ευρώ το 2007.

Εγκατάσταση της νέας υπερσύγχρονης γραμμής ανοδίωσης στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς συνολικής επένδυσης 15 εκ. ευρώ.

Ίδρυση της ALUMIL GULF στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με σκοπό την εμπορία προφίλ και εξαρτημάτων αλουμινίου στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Εισαγωγή της θυγατρικής ALUMIL ROM στο χρηματιστήριο αξιών του Βουκουρεστίου.


Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Εφαρμογή του περιβαλλοντικού σχεδιασμού Green ALUMIL με στόχο την ενημέρωση και την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ανακύκλωση του νερού σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις πέτυχαμε τη μείωση της κατανάλωσης νερού, πάνω από 80% στις γραμμές διέλασης και ανοδίωσης και κατά 40% στις γραμμές ηλεκτροστατικής βαφής.

Υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και μειώσαμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 12%.

2008

Επιχειρηματική πορεία

Λειτουργία της υπερσύγχονης γραμμής ανοδίωσης στη ΒΙ.ΠΕ, Κιλκίς, με 70 μπάνια και παραγωγική δυνατότητα 800 τ.μ. ανοδιωμένης επιφάνειας ανά ώρα.

Ίδρυση της ALUMIL North America στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με σκοπό την προώθηση προφίλ και εξαρτημάτων αλουμινίου στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αμερικής.

Ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουρίας του νέου υπερσύγχρονου χυτηρίου αλουμινίου στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.


Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Πιστοποίηση των θυγατρικών ALUKOM & ALUNEF για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Πιστοποίηση του βαφείου της ALUMIL Bulgaria κατά Qualicoat & GSB.

Με την αλλαγή του ενεργειακού εφοδιασμού μας από LPG σε φυσικό αέριο, μειώσαμε το αποτύπωμά μας σε διοξείδιο του άνθρακα κατά 124%!

Χρησιμοποιούμε εξ' ολοκλήρου επιφανειακές κατεργασίες χωρίς χρώμιο. Επιπλέον, μέσω της περιβαλλοντικής αναβάθμισης των γραμμών ηλεκτροστατικής βαφής, μειώσαμε τη χρήση χημικών ενώσεων κατά τη διαδικασία της απόθεσης υγρών αποβλήτων και βελτιώσαμε εν γένει την ποιότητα των υγρών αποβλήτων μας.

2009

Η Alumil προχώρησε στις εξής ενέργειες μέσα στο 2009

Έγκριση για την έκδοση νέων εταιρικών ομολόγων αξίας € 120 εκ.

Ίδρυση νέας ελληνικής θυγατρικής, της "ALUMIL SOLAR Α.Ε.», που εδρεύει στο Κιλκίς, Ελλάδα.

Απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας "ALUMIL COATING SRB» από τη θυγατρική "ALUMIL YU INDUSTRY S.A."

Απορρόφηση της ελληνικής θυγατρικής «ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε.» από τη μητρική εταιρία

Ίδρυση νέας θυγατρικής εξωτερικού "ALUMIL KOSOVO SH.PK", που εδρεύει στην Πρίστινα, στο Κοσσυφοπέδιο.

Ίδρυση της θυγατρικής εξωτερικού "ALUMIL TECHNIC LTD», η οποία εδρεύει στη Σερβία.Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία
Ειδική εγκατάσταση για συλλογή και ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση της περίσσειας ηλεκτροστατικής βαφής που δεν συγκολλάται στην επιφάνεια του αλουμινίου.

 

2010

Επιχειρηματική πορεία

Ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΙΝΤΕΡΝΟ ΑΒΕΕ από τη μητρική εταιρία.

Αγορά ποσοστού που κατέχουν μειονότητες στις θυγατρικές "ΑΛΟΥΚΟΜ ΑΕ» και «ALUMIL SOLAR Α.Ε.».

Ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της ελληνικής θυγατρικής «ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε.».

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Ανακύκλωση αλουμινίου μέσω του προηγμένου χυτηρίου αλουμινίου. Χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι κατά 95% μικρότερη από την ενέργεια που απαιτείται για την ηλεκτρόλυση της αλουμίνας. Επιπλέον, το χυτήριό μας είναι ένα από τα λίγα στον κόσμο με ηλεκτροδότηση εν μέρει από ηλιακή ενέργεια.

2014

Επιχειρηματική πορεία

Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας εξωτερικού με βαση την Κένυα

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

Εφαρμόζουμε μια ολιστική προσέγγιση ανακύκλωσης κατά μήκος όλης της παραγωγικής διαδικασίας και προσπαθούμε να ανακυκλώνουμε κάθε είδος αποβλήτου. Ειδικότερα, το 2014 ανακυκλώσαμε περίπου 1000 τόνους μη μεταλλικών αποβλήτων.

2015

Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας εξωτερικού η οποία εδρεύει στη Αυστραλία

Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας εξωτερικού με βάση την Ινδία

2017

Αντικαταστήσαμε όλες τις λάμπες HPS εντός των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον λάμπες LED, επιτυγχάνοντας τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό κατά 80%!