Alumil Greece
Choose your local website

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»

Σημείωση: Το «Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023» δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί επισήμως. Περιηγηθείτε στη σελίδα και συλλέξτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής και τις δυνατότητες επιδοτήσεων, όπως διαμορφώθηκαν στο τελευταίο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.


Το νέο ενισχυμένο Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και πολυκατοικιών, επιδοτώντας έως και το 75% των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Σημείωση: Το «Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023» δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί επισήμως. Περιηγηθείτε στη σελίδα και συλλέξτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής και τις δυνατότητες επιδοτήσεων, όπως διαμορφώθηκαν στο τελευταίο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.


Το νέο ενισχυμένο Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και πολυκατοικιών, επιδοτώντας έως και το 75% των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Είστε έτοιμοι για τη μετάβαση σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι»;


Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της ενέργειας απαιτεί δραστικές λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης. Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση και, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για ένα Πρόγραμμα που θα συνεχίσει να υπάρχει για πολύ καιρό. Τα πιστοποιημένα θερμομονωτικά κουφώματα της ALUMIL ελαχιστοποιούν τις θερμικές απώλειες και σας προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50%. Επιλέξτε ανοιγόμενα ή συρόμενα συστήματα υψηλών επιδόσεων και κορυφαίας αισθητικής, αναβαθμίζοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα της κατοικίας σας και την ποιότητα της ζωής σας.

Αξίζει να γνωρίζετε: Η ALUMIL διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στον σχεδιασμό ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου. Είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που ανέπτυξε, ήδη από το 2014, παράθυρα κατάλληλα για παθητικά κτίρια, δηλαδή κτίρια με ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή απόδοση. Μάλιστα, το πρώτο έργο στο οποίο τοποθετήθηκαν τα καινοτόμα «παθητικά» παράθυρα αλουμινίου ALUMIL ήταν τα κεντρικά γραφεία της Google στη Νέα Υόρκη!

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»

Συγκεντρώσαμε τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος, μέσα από μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων που στοχεύουν στην ενημέρωση και την προετοιμασία σας.

Η ALUMIL ΔΕΝ αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, την προετοιμασία του φακέλου και την κατάθεση της αίτησής σας στο Πρόγραμμα. Για τις διαδικασίες αυτές, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένους μηχανικούς και ενεργειακούς επιθεωρητές. Στην ιστοσελίδα buildingcert.gr του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορείτε να αναζητήσετε ενεργειακό επιθεωρητή ή εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές ανά περιφερειακή ενότητα και δήμο.

Τα κυριότερα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης είναι:

 • Οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο (π.χ. τακτοποίηση αυθαιρέτων).
 • Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).
 • Φωτογραφίες των τμημάτων του ακινήτου στα οποία προτείνονται παρεμβάσεις (τουλάχιστον 5 ηλεκτρονικά αρχεία μορφής .jpeg).
 • Δήλωση συμμόρφωσης αιτούντα-ιδιοκτήτη με τον κανονισμό De Minimis σε περίπτωση που το ακίνητο ενοικιάζεται.
 • Φορολογικές δηλώσεις (Ε1 – Ε2 – Ε9 – Εκκαθαριστικό).

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. αν είστε φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, έχετε εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία ή είστε πολύτεκνος), θα βρείτε στο σχετικό παράρτημα του οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος εδώ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, το οποίο θα πρέπει να ισχύει έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνο ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ή ενοικίασης επιλέξιμης κατοικίας, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε συγκύριος με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας (όχι ψιλής κυριότητας). Περισσότερες πληροφορίες για τους ωφελούμενους του Προγράμματος θα βρείτε εδώ

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση. Η υποβολή περισσότερων αιτήσεων από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που οι επιπλέον αιτήσεις αποτελούν μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι τα μεμονωμένα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Υφίστανται νόμιμα.
 • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
 • Χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Σημειώνεται ότι οι κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης και οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα σε ισόγειο πολυκατοικίας) δεν είναι επιλέξιμες.

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

 

   Ποσοστό επιχορήγησης
ΚατηγορίαΑτομικό εισόδημα σε €Οικογενειακό εισόδημα σε €Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούνταΔωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο / Ενοικίαση
1≤5.000≤10.00075%65%
2>5.000-10.000>10.000 - 20.00070%60%
3>10.000 - 20.000>20.000 - 30.00055%45%
4>20.000 - 30.000>30.000 - 40.00045%40%
5>30.000>40.00040%40%

 

Σε περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό ανά εισοδηματική κατηγορία (40% έως 75%). Σε περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τρίτο, μη συγκύριο, πρόσωπο (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση), το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40% έως 65%, και πάλι βάσει της εισοδηματικής κατηγορίας του αιτούντα - ιδιοκτήτη.

Επιπλέον, το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό, έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου μετά από αίτηση του ωφελούμενου.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η δαπάνη για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του αιτούντα.

Bonus επιδότησης +10% για Πολυκατοικίες:

Στην περίπτωση που όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας υπαχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης μετά από αίτηση υπαγωγής για πολυκατοικίες (όπου συμπεριλαμβάνονται τόσο κοινόχρηστοι χώροι, όσο και τα μεμονωμένα διαμερίσματα), τότε στην αίτηση του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος προστίθεται ένα «bonus» επιδότησης +10%. 

 

Η πρόταση των παρεμβάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο της αίτησης, αναβαθμίζοντας κάθε επιλέξιμη κατοικία κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την κατάταξή της στο Α’ Π.Ε.Α (Πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης). Δείτε αναλυτικά τους στόχους στον παρακάτω πίνακα:

Ενεργειακές κατηγορίες (κατάταξη)Επιλέξιμη αίτηση με κατάταξη στο Α’ ΠΕΑΕλάχιστος ενεργειακός στόχος: Κατάταξη στο Β’ ΠΕΑ
Α+----
Α----
Β+----
Β----
ΓΓΑ
ΔΔΒ+
ΕΕΒ
ΖΖΓ
ΗΗΔ

Οι παρεμβάσεις αφορούν αποκλειστικά στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας ή στέγης.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης εσωτερικού χώρου.
 • Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (συσκευές διαχείρισης smart home και αναβάθμιση φωτισμού για κοινόχρηστους χώρους).

Τα κριτήρια και η αντίστοιχη βαρύτητά τους για την προτεραιοποίηση των αιτήσεων και τη διαμόρφωση του πίνακα κατάταξης είναι συνολικά οχτώ (8) κι έχουν ως εξής:

A/A Κριτήριο Βαρύτητα Συντελεστών
Κ1

Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας

(προκύπτει από τη διαφορά στην κατανάλωση βάσει Α’ ΠΕΑ και του επιδιωκόμενου σεναρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς το προτεινόμενο κόστος παρεμβάσεων)

50%
Κ2 Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε €14%
Κ3 Βαθμοημέρες
(ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής)
7%
Κ4 Ενεργειακή κλάση βάσει Α’ ΠΕΑ5%
Κ5 Παλαιότητα κατασκευής3%
Κ6 ΑμεΑ
(λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος σε περίπτωση οικ. εισοδήματος)
7%
Κ7 Μονογονεϊκή οικογένεια7%
Κ8 Πολύτεκνοι
(απαραίτητο πρόσφατο – εντός εξαμήνου – Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας της ΑΣΠΕ και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
7%
Σύνολο 100%

 

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό, έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου μετά από αίτηση του ωφελούμενου.

Αν αναζητάτε μια λύση που να προσφέρει υψηλές επιδόσεις, αντοχή στον χρόνο (άνω των 30 ετών), ποικιλία χρωμάτων, ευρεία γκάμα σχεδίων και ελάχιστες ανάγκες συντήρησης, τότε τα κουφώματα αλουμινίου αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή.

Τα σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου ενσωματώνουν κορυφαίες τεχνολογίες θερμοδιακοπής και ηχομόνωσης, καθώς και υψηλά επίπεδα στεγανότητας σε νερό και αέρα, προσφέροντας μια ολιστική λύση για τον χώρο σας, χωρίς συμβιβασμούς στον αισθητικό τομέα. Μάλιστα, σε σύγκριση με την πιο οικονομική επιλογή που είναι τα κουφώματα PVC, τα κουφώματα αλουμινίου επιδοτούνται κατά 50-60% περισσότερο ανά τετραγωνικό μέτρο στο «Εξοικονομώ 2021», όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & PVC / ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ
Επιδότηση (€/m2) για κουφώματα αλουμινίου & PVC / Συστήματα Σκίασης, βάσει συντελεστή θερμοπερατότητας
Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uw [W/(m2 K)]Ι
2 ≤ Uw ˂ 3,2
ΙΙ
Uw < 2,0
Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο430 € / m2500 € / m2
Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Μπαλκονόπορτα350 € / m2400 € / m2
Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο290 € / m2310 € / m2
Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Μπαλκονόπορτα210 € / m2280 € / m2
Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί – Ρολό, ή Εξώφυλλο) – επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος160 € / m2
Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης40 € / m2


Μέσα από την online πλατφόρμα My Windows, μπορείτε να ζητήσετε προσφορές για τα νέα σας κουφώματα από το δίκτυο συνεργατών της ALUMIL.

Δεν βρέθηκαν εγγραφές με τα συγκεκριμένα κριτήρια.

Για να δείτε περισσότερα σχετικά με το «Εξοικονομώ 2021» ακολουθήστε τον σύνδεσμο.Δείτε περισσότερα

Θέλετε να βρείτε εύκολα και γρήγορα αξιόπιστους κατασκευαστές του δικτύου μας για να πάρετε προσφορά;

Σύγκριση προϊόντων (0)
Σας ενδιαφέρει: Ένα βασικό κριτήριο κατά την επιλογή ενεργειακών κουφωμάτων είναι ο έλεγχος του συντελεστή θερμοπερατότητας Uw που υποδεικνύει το επίπεδο θερμομόνωσης ενός παραθύρου. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του Uw, τόσο υψηλότερη θερμομόνωση προσφέρει το παράθυρο. Με γνώμονα το σημαντικό αυτό κριτήριο, ξεχωρίσαμε για εσάς κάποια από τα συστήματά μας που χαρακτηρίζονται από υψηλές ενεργειακές επιδόσεις (χαμηλό Uw) και αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για την κατοικία σας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ».

 

 

Alumil Showrooms

Επισκεφτείτε ένα showroom