Alumil Greece
Choose your local website

Νέα

Εξοικονομώ 2023: Θέλεις να αναβαθμίσεις ενεργειακά το σπίτι σου; Το νέο πρόγραμμα κατέφθασε!

Η ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας έχει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη για όσους διαμένουν σε αυτήν. Αφενός η ποιότητα διαβίωσης βελτιώνεται αισθητά και αφετέρου ο χώρος μας γίνεται πιο αυτόνομος ενεργειακά, αποδοτικότερος και απαιτεί λιγότερα έξοδα θέρμανσης - ψύξης.

Για να αναβαθμίσετε ενεργειακά την οικία σας απαιτείται μια σημαντική επένδυση, που μέχρι πρότινος μπορεί να σας απέτρεπε από το να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες. Τέτοιου είδους ενδοιασμοί όμως τείνουν να αποτελέσουν παρελθόν, καθώς τα γνωστά πλέον σε όλους προγράμματα επιδότησης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», που εφαρμόζονται εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, προσφέρουν σημαντική οικονομική υποστήριξη για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκληρωμένων λύσεων και παρεμβάσεων.

Τι ισχύει στο νέο Εξοικονομώ 2023


Η νέα εκδοχή των προγραμμάτων Εξοικονομώ κατ’ οίκον, το «Εξοικονομώ 2023», υπόσχεται ευελιξία, δίκαιη κατανομή και ποσοστά επιδοτήσεων που μπορούν να φτάσουν έως και το 75% (!) της συνολικής δαπάνης.

Πρόσφατα άνοιξε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας η επίσημη ιστοσελίδα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023». Το νέο πρόγραμμα – όπως και οι προκάτοχοί του – έχει δημιουργηθεί ώστε να δώσει κίνητρα για παρεμβάσεις σε κατοικίες, με στόχο ενεργειακά αποδοτικά σπίτια, που απαιτούν λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη.

 


Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, μία από τις σημαντικές πρωτοτυπίες του νέου Εξοικονομώ σε σχέση με τα παλαιότερα, είναι ότι η υπαγωγή σε αυτό θα γίνει με βάση την αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και όχι βάσει της ταχύτητας συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης, όπως ίσχυε έως σήμερα. Επιλέξιμες κατοικίες θεωρούνται οι μονοκατοικίες και τα διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, για να κριθεί μια κατοικία ως επιλέξιμη, είναι απαραίτητο να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις:

  • Να είναι νόμιμη
  • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
  • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
  • Να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (σύμφωνα με το Πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Α’ Π.Ε.Α.)

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες (όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα) για την κύρια κατοικία. Όπως αναφέρεται στον Οδηγό του νέου προγράμματος, "σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (ενοικίαση/δωρεάν παραχώρηση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας/επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα)". Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

   Ποσοστό επιχορήγησης
ΚατηγορίαΑτομικό εισόδημα σε €Οικογενειακό εισόδημα σε €Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούνταΔωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο / Ενοικίαση
1≤5.000≤10.00075%65%
2>5.000-10.000>10.000 - 20.00070%60%
3>10.000 - 20.000>20.000 - 30.00055%45%
4>20.000 - 30.000>30.000 - 40.00045%40%
5>30.000>40.00040%40%


Θα πρέπει να τονιστεί, λοιπόν, ότι σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας γίνεται από τον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό ανά εισοδηματική κατηγορία ( 40% έως 75%), ενώ σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση) γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40% έως 65%, επίσης, βάσει της εισοδηματικής κατηγορίας.

Επιπλέον, το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό των δαπανών, έως το 100% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου μετά από αίτηση του ωφελούμενου.

Κριτήρια του «Εξοικονομώ 2023» για την κατάταξη των αιτήσεων

Τα κριτήρια και η αντίστοιχη βαρύτητά τους για την προτεραιοποίηση των αιτήσεων και τη διαμόρφωση του πίνακα κατάταξης είναι συνολικά 8 κι έχουν ως εξής:

A/A Κριτήριο Βαρύτητα Συντελεστών Ανώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου Κατώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου
Κ1

Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας

50% 0,200 1,100 
Κ2 Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας14% 1.000(€)/άτομο οικογένειας 30.000(€)/άτομο οικογένειας
Κ3 Βαθμοημέρες
7% 1,40690,2180
Κ4 Ενεργειακή κλάση βάσει Α’ ΠΕΑ5% ΗΓ
Κ5 Παλαιότητα κατασκευής3% Προ του 19552011
Κ6 Μονογονεϊκή οικογένεια
7% Σταθερό  
Κ7 ΑμεΑ 
7% Σταθερό 
Κ8 Πολύτεκνο
7% Σταθερό  
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών  100%   

 


Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για την ανακαίνιση του σπιτιού σας

Εφόσον κάποιος πληροί της προϋποθέσεις και υπαχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023», έχοντας προτείνει τις ενεργειακές παρεμβάσεις στις οποίες θα προβεί και αφού έχει υπολογιστεί το μέγιστο ποσοστό επιδότησης που δικαιούται, μπορεί να προχωρήσει η υλοποίηση των παρεμβάσεων. Αυτές χωρίζονται σε 5 κατηγορίες:

Α.Κουφώματα/Συστήματα Σκίασης/Αερισμός
Β.Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας/στέγης
Γ.Συστήματα Θέρμανσης/Ψύξης εσωτερικού χώρου
Δ.Συστήματα Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
Ε.Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) & Αναβάθμιση φωτισμού (για κοινόχρηστους χώρους)


Τα οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης από τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Τον Οκτώβριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το πλάνο δεκαετίας για τα κτίρια στις χώρες της Ευρωπαϊκης Ένωσης. Με βάση την Agenda 2030, στόχος είναι ο διπλασιασμός του ρυθμού ανακαινίσεων σε υπάρχοντα κτίρια, με την εκτίμηση ότι θα οδηγήσει σε 35 εκατομμύρια κτιριακές υποδομές, που πρόκειται να δεχτούν παρεμβάσεις. Η μετατροπή των κτιρίων οικιστικής χρήσης σε πιο πράσινα, φιλικά στο περιβάλλον και λιγότερο ενεργοβόρα και δαπανηρά, είναι σίγουρα το διακύβευμα της εποχής μας, με πολλαπλά οφέλη για όλους:

  • Σημαντική μείωση εξόδων για θέρμανση και ψύξη.
  • Αισθητά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στο εσωτερικό της οικίας με θερμική άνεση.
  • Αύξηση αγοραστικής/μισθωτικής αξίας του ακινήτου
  • Χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1/1/2021 είναι υποχρεωτικό για κάθε αγγελία μίσθωσης ή πώλησης ακινήτου, να αναγράφεται ξεκάθαρα η ενεργειακή του κλάση, όπως αυτή προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Συνεπώς, η ενεργειακή κλάση αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο σύγκρισης και συνιστά πλέον έναν βασικό παράγοντα επιλογής ή απόρριψής κατοικιών από ενοικιαστές και αγοραστές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023», η δαπάνη για το κόστος των δύο υποχρεωτικών ενεργειακών επιθεωρήσεων, καλύπτεται σε ένα ορισμένο ποσοστό από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου που θα επιφέρει την απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του προγράμματος (βλ. πίνακα παρακάτω).

Ενεργειακές κατηγορίες (κατάταξη)Επιλέξιμη αίτηση με κατάταξη στο Α’ ΠΕΑΕλάχιστος ενεργειακός στόχος: Κατάταξη στο Β’ ΠΕΑ
Α+----
Α----
Β+----
Β----
ΓΓΑ
ΔΔΒ+
ΕΕΒ
ΖΖΓ
ΗΗΔ


Όπως αναφέρεται στον Οδηγό, «μετά την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων διενεργείται η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση (Β’ ΠΕΑ). Επισημαίνεται ότι ο Ενεργειακός Επιθεωρητής που θα διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και κατόπιν θα εκδώσει το Β’ ΠΕΑ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που έχει εκδώσει το Α’ ΠΕΑ.»

Ως εκ τούτου, τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, θα είναι απαραίτητη η αναβάθμιση της κατοικίας κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (βλ. Ελάχιστος ενεργειακός στόχος).

Η αξία της αντικατάστασης των παλιών κουφωμάτων

Τα κουφώματα παίζουν ρόλο-κλειδί σε κάθε πρωτοβουλία ενεργειακής αναβάθμισης ενός χώρου. Άλλωστε, είναι αυτά που διαχωρίζουν το εσωτερικό από το εξωτερικό περιβάλλον και μέσω της απόδοσής τους συμβάλλουν καθοριστικά στη θερμική άνεση που αισθάνεται κανείς εντός της οικίας του. Μάλιστα, ανάλογα με τα ενεργειακά κουφώματα που θα επιλέξετε, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια έως και 50%!Το «Εξοικονομώ 2023», όπως είδαμε και παραπάνω, ορίζει τα κουφώματα ως μία από τις κύριες επιλέξιμες παρεμβάσεις. Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να προσέξετε εφόσον προχωρήσετε σε αντικατάσταση, είναι οι θερμομονωτικές ιδιότητες των κουφωμάτων που θα επιλέξετε για το σπίτι σας. Εάν τα κουφώματά σας είναι παλιά ή ταλαιπωρημένα, κατά πάσα πιθανότητα βιώνετε ήδη τις επιπτώσεις των θερμικών απωλειών, που επηρεάζουν την καθημερινότητά σας, τόσο λόγω των δυσάρεστων συνθηκών που δημιουργούνται στο εσωτερικό, όσο και από άποψη αυξημένου κόστους θέρμανσης ή ψύξης.

Κουφώματα αλουμινίου με επιδότηση από το Εξοικονομώ

Οι επιλογές στην αγορά κουφωμάτων ποικίλλουν. Από αλουμίνιο και ξύλο, μέχρι συνθετικά, η αναζήτησή σας είναι βέβαιο ότι θα σας οδηγήσει σε κάποιο από τα παραπάνω. Αν αναζητάτε μια λύση που να προσφέρει υψηλές επιδόσεις, αντοχή στον χρόνο, ποικιλία χρωμάτων, ευρεία γκάμα σχεδίων και ελάχιστες ανάγκες συντήρησης, τότε τα κουφώματα αλουμινίου αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή.

Τα σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου ενσωματώνουν κορυφαίες τεχνολογίες θερμοδιακοπής και ηχομόνωσης, καθώς και υψηλά επίπεδα στεγανότητας σε νερό και αέρα, προσφέροντας μια ολιστική λύση για τον χώρο σας, χωρίς συμβιβασμούς στον αισθητικό τομέα. Μάλιστα, σε σύγκριση με την πιο οικονομική επιλογή που είναι τα κουφώματα PVC, τα κουφώματα αλουμινίου επιδοτούνται έως και 60% περισσότερο ανά τετραγωνικό μέτρο στο νέο «Εξοικονομώ 2023» (βλ. πίνακα παρακάτω).

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & PVC / ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ
Επιδότηση (€/m2) για κουφώματα αλουμινίου & PVC / Συστήματα Σκίασης, βάσει συντελεστή θερμοπερατότητας
Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uw [W/(m2 K)]Ι
2 ≤ Uw ˂ 3,2
ΙΙ
Uw < 2,0
Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο475 € / m2550 € / m2
Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Μπαλκονόπορτα385 € / m2440 € / m2
Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο320 € / m2340 € / m2
Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Μπαλκονόπορτα230 € / m2310 € / m2
Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί – Ρολό, ή Εξώφυλλο) – επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος175 € / m2
Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης45 € / m2

Σημειώστε ότι, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μεγάλων ανοιγμάτων, τα συστήματα αλουμινίου παρέχουν μέγιστη στιβαρότητα, ενώ μπορούν να υποστηρίξουν εντυπωσιακές κατασκευές, με απαράμιλλο design και μεγάλο περιθώριο εξατομίκευσης. Είτε διαμένετε σε ένα διαμέρισμα, είτε σε μια μονοκατοικία, είναι βέβαιο ότι θα βρείτε τα κουφώματα αλουμινίου που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Από άποψη τρόπου λειτουργίας, μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε συρόμενα, ανοιγόμενα, ανοιγοανακλινόμενα ή ανυψούμενα-συρόμενα συστήματα. Επιπλέον, ανάλογα με τη θέση, τις διαστάσεις και τη γεωμετρία των ανοιγμάτων της κατοικίας σας, μπορείτε να αποφασίσετε ποια τυπολογία ταιριάζει καλύτερα στον χώρο σας (π.χ. συρόμενο δίφυλλο επάλληλο ή συρόμενο χωνευτό, γωνιακή κατασκευή).Όποια κι αν είναι η τελική σας απόφαση, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες επιδότησης από το «Εξοικονομώ 2023», μπορείτε να αντικαταστήσετε τα παλιά σας κουφώματα, χωρίς να δαπανήσετε μεγάλα ποσά. Επιπρόσθετα, μια έξυπνη επιλογή είναι ο συνδυασμός των κουφωμάτων αλουμινίου με ρολά ή περσίδες σκίασης αλουμινίου, για ενισχυμένη προστασία από την έντονη ηλιοφάνεια κατά τους θερινούς μήνες. Άλλωστε, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το πρόγραμμα επιδοτεί και συστήματα σκίασης.

Το «Εξοικονομώ 2023» αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνετε τώρα τις αλλαγές που θα αναβαθμίσουν την οικία σας και θα βελτιώσουν δραστικά την ποιότητα διαβίωσής σας σε αυτήν. Με λίγα λόγια… ήρθε η ώρα να έχετε το σπίτι που σας αξίζει, όπως ακριβώς το επιθυμείτε.

➡️Προκειμένου να ενημερωθείτε περαιτέρω για όσα χρειάζεστε γύρω από τα κουφώματα αλουμινίου, μάθετε για το πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια με τα πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου της εταιρείας μας και επισκεφθείτε ένα Showroom της ALUMIL για να εξυπηρετηθείτε δωρεάν από τους ειδικούς συμβούλους μας.

Σημείωση: Το παρόν είναι ένα άρθρο με συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει το Εξοικονομώ 2023, που βασίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του νέου προγράμματος. Για το σύνολο των πληροφοριών και περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο Πρόγραμμα, διαβάστε τον αναρτημένο Οδηγό.

Αποθήκευση