Alumil Greece
Choose your local website

Νέα

Η Αρκτική αλλάζει: Γιατί μας αφορά και πώς μας επηρεάζει;

Στην ALUMIL, πιστεύουμε ότι η ΓΗ είναι το σπίτι όλων μας και η προστασία του πλανήτη αποτελεί βασικό μέλημά μας. Γι’ αυτό, ακολουθούμε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και επενδύουμε συστηματικά σε πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες αποτυπώνονται στις εκθέσεις ESG που εκδίδουμε, μια πράξη υπευθυνότητας απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Καθώς η ΓΗ βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα, για τα οποία η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί ολοένα και πιο ηχηρά, θεωρούμε χρέος μας να ξεκινήσουμε, μέσα από αυτή την ενότητα, μια σειρά θεμάτων με στόχο την ενημέρωση όλων για τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προσκλήσεις της εποχής μας.

Οι αλλαγές στην Αρκτική και οι συνέπειές τους στην περιοχή

Το πρώτο μας θέμα εστιάζει στις αλλαγές που συντελούνται στην Αρκτική, με κυριότερες το λιώσιμο των πάγων και, κατά συνέπεια, την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλαγές που επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, το λιώσιμο των πάγων μπορεί να οδηγήσει: 

 • Στην εξαφάνιση άγριων ζώων, όπως οι πολικές αρκούδες και οι θαλάσσιοι ελέφαντες, που βασίζονται στον πάγο τόσο για το κυνήγι όσο και για την αναπαραγωγή τους.  

 • Στη διατάραξη των οικοσυστημάτων, γεγονός που προκαλεί αλλαγές στην κατανομή αλλά και την αφθονία φυτικών και ζωικών ειδών.  

 • Στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας, γεγονός που θα μπορούσε να απειλήσει πολλές παράκτιες περιοχές.  

 • Στην απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα και μεθανίου, με συνέπεια την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας. Δεδομένου, μάλιστα, ότι η θερμοκρασία στην Αρκτική αυξάνεται σε διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.  

Μια συχνή ερώτηση: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για τις επιπτώσεις αυτές; 

Η απάντηση: Γιατί η Αρκτική είναι ένα πολύπλοκο και δυναμικό σύστημα που επηρεάζεται από παράγοντες που αλληλοσυνδέονται και αλληλοεπιδρούν με απρόβλεπτους τρόπους. Συνεπώς, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μπορεί να κάνει μόνο προβλέψεις, όχι να διατυπώσει βεβαιότητες

Ό,τι συμβαίνει στην Αρκτική, μένει στην Αρκτική;

«Ό,τι συμβαίνει στο Λας Βέγκας, μένει στο Λας Βέγκας.». Στην περίπτωση, όμως, της Αρκτικής, δεν ισχύει το ίδιο, καθώς οι αλλαγές που συντελούνται εκεί, μπορεί να επηρεάσουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μερικές από τις πιθανές επιπτώσεις:

 • Το λιώσιμο των πάγων, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η διάβρωση παράκτιων περιοχών, μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστες ζημιές σε υπάρχουσες υποδομές και να αυξήσουν το κόστος της εξόρυξης πόρων, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα ορυκτά.  

 • Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί, επίσης, να δυσχεραίνει τη ζωή των Ιθαγενών που για την επιβίωσή τους βασίζονται στο κυνήγι και την αλιεία, οδηγώντας στον εκτοπισμό ολόκληρων κοινοτήτων που ζουν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. 

 • Η αύξηση της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια, διαταράσσοντας τη γεωργία και την αλιεία και οδηγώντας σε έλλειψη τροφίμων.  

 • Η αύξηση της θερμοκρασίας προάγει την εξάπλωση εντόμων – φορέων (π.χ. κουνούπια και τσιμπούρια), με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός μολυσματικών ασθενειών καθώς επίσης και ο ρυθμός μετάδοσής τους.  

 

 

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Για να σταματήσουν ή να επιβραδυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι απαραίτητο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Με ενέργειες που απαιτούν την έμπρακτη δέσμευση κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών όπως οι παρακάτω: 

 • Αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μειώνοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων. 

 • Προωθώντας τη βιώσιμη γεωργία και τη μείωση της αποψίλωσης των δασών. 

 • Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, οχημάτων και συσκευών. 

 • Ενθαρρύνοντας τις βιώσιμες μεταφορές, επενδύοντας στη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών και δίνοντας κίνητρα για εκτενή χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων.  

 • Κάνοντας βιώσιμες επιλογές στην καθημερινότητά μας που μειώνουν το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον. 

Τι κάνουμε στην ALUMIL; 

Στην ALUMIL, επιδιώκουμε να ευθυγραμμίζουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, όπως οι παρακάτω που περιλαμβάνονται στην 3η Έκθεση ESG της εταιρείας μας:

 • Η νέα μας μονάδα διαλογής σκραπ αλουμινίου συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, καθώς επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 95%.  

 • Για την υλοποίηση του ίδιου στόχου, προχωρήσαμε το 2021 στην αγορά 10.000 MWh ηλεκτρικής ενέργειας

 • Για το 2021, οι εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις μας ανήλθαν σε 85.125 tn, με τους 65.103 tn να προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. (Το σύνολο των εκπομπών CO2 σε επίπεδο πρωτογενούς ενέργειας υπολογίζεται βάσει των συντελεστών εκπομπής από το σύνολο κατανάλωσης από όλες τις πηγές.)   

 • Βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα ισχύος, με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα τμήματα του χυτηρίου και της ανοδίωσης στις εγκαταστάσεις μας στο Κιλκίς.

 

 

 

Αποθήκευση