Alumil Greece
Choose your local website

Νέα

Hands holding earth

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Η ALUMIL δημοσίευσε πρόσφατα την πρώτη ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Report), καταγράφοντας αναλυτικά όλες τις ενέργειες που πραγματοποιεί έχοντας στον πυρήνα της δραστηριότητάς της τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η Έκθεση αυτή, η πρώτη που πραγματοποιείται από εταιρεία του κλάδου της διέλασης αλουμινίου, βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στην έκδοση Standards (In Accordance– Core), που αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες και απαιτητικές οδηγίες στο είδος τους διεθνώς. Μέσα από την πλήρη ευθυγράμμισή της εταιρείας με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει ο Ο.Η.Ε., αποτυπώνονται όλες οι ενέργειες που υλοποιεί προκειμένου να γίνει ο κόσμος στον οποίο ζούμε λίγο καλύτερος. Η επίτευξη των στόχων αυτών, ιδιαίτερα όσων σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς, οι αποφάσεις και οι ενέργειες της ανθρωπότητας τα επόμενα 10 χρόνια, θα καθορίσουν τη ζωή στον πλανήτη μας για τα επόμενα 100-150 χρόνια.

Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, ο κεντρικός ρόλος των εργαζόμενων, ο σεβασμός στην κοινωνία, η προστασία του περιβάλλοντος και η ολιστική εξυπηρέτηση της αγοράς, στοιχειοθετούν τις πέντε (5) θεματικές ενότητες της έκθεσης. Κάθε ενότητα αποτυπώνει αναλυτικά όλες εκείνες τις πτυχές που καθορίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ALUMIL, με γνώμονα το κοινό συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). Μέσω της προώθησης της ευημερίας και της ασφάλειας, της αειφορίας, αλλά και της υγείας και της προόδου των εργαζομένων της, διασφαλίζεται ότι η εταιρεία διαθέτει γερές και ακλόνητες βάσεις, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις ενός αβέβαιου και ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου.

Ακολουθούν κάποια από τα σημαντικότερα σημεία της έκθεσης:

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Θέτοντας την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων ως στρατηγική προτεραιότητα, η εταιρεία εφαρμόζει ολοκληρωμένες πολιτικές, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων, αλλά και πραγματοποιώντας τακτικές εκπαιδεύσεις στον εργασιακό χώρο. Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται απέναντι στους εργαζομένους και στην κοινωνία, για την υπεύθυνη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών της, σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου και της ηθικής. Το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου BS OHSAS 18001:2007 για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία. 

Αξιοκρατία και Ισότητα

Στην ALUMIL διαμορφώνεται ένα περιβάλλον εργασίας όπου οι άνθρωποί της συμβάλλουν στην επίτευξη του οράματος της εταιρείας, μέσα από την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Η επιλογή των εργαζομένων γίνεται με μοναδικά κριτήρια τις ικανότητες τους και την αξία που μπορούν να προσφέρουν στην εταιρεία.

Εκπαίδευση Εργαζομένων & Συνεργατών

Με στόχο την ανάπτυξη των εργαζομένων, αλλά και υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας για τοποθέτηση κάθε εργαζομένου σε θέση ευθύνης για ουσιαστικό ποιοτικό έλεγχο, επιδιώκεται η διαρκής παροχή εκπαιδεύσεων πάνω σε ποικίλα γνωστικά πεδία. Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων δια βίου μάθησης της ALUMIL Academy, παρέχονται στους συνεργάτες-κατασκευαστές πολύτιμα εφόδια για τη συνεχή εξέλιξή τους.

Κυκλική Οικονομία στην πράξη

Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (Reverse Supply Chain) είναι μια διαδικασία ανάκτησης της υπολειπόμενης αξίας προϊόντων και υλικών, των οποίων ο κύκλος ζωής έχει φτάσει στο τέλος του, και ουσιαστικά αποτελεί την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας σε επιχειρηματικό πλαίσιο. Στην ALUMIL, η ανακύκλωση πραγματοποιείται μέσω της χρήσης σκραπ αλουμινίου και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κατά την ανακύκλωση αλουμινίου, η αξία που ανακτάται αγγίζει το 100% της αρχικής αξίας. Επιπρόσθετα, το αλουμίνιο διατηρεί την πρωταρχική του αξία όσες φορές κι αν ανακυκλωθεί, γεγονός που το καθιστά ένα υλικό ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.

Κατανάλωση ενέργειας & Χρήση Νερού

Για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι απαραίτητη η μέτρηση για τον έλεγχο του αντίκτυπου που έχει η λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Έτσι, καταγράφεται τόσο η κατανάλωση καυσίμων, όσο και η συνολική ενεργειακή κατανάλωση, και γίνονται συνεχείς προσπάθειες μείωσης των ενεργειακών αναγκών. Επιπλέον, μέσω της ανακύκλωσης αλουμινίου εξοικονομούνται τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Το νερό είναι ένας βασικότατος φυσικός πόρος, η πηγή της ζωής, που η εταιρεία επιθυμεί να διατηρεί ανεπηρέαστο από τη λειτουργιά της. Το 2019 στις εγκαταστάσεις της ALUMIL στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, το 47,8% του νερού που χρησιμοποιήθηκε ανακυκλώθηκε.

Η Ποιότητα στο Προσκήνιο

Η ALUMIL δεσμεύεται να παράγει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει και βελτιώνει συνεχώς τη διαχείριση του ποιοτικού ελέγχου, με στόχο πάντα την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της. Η εταιρεία εφαρμόζει διεθνή συστήματα διαχείρισης παραγωγής και ελέγχου ποιότητας και όλα τα αρχιτεκτονικά συστήματα πιστοποιούνται σε παγκοσμίου φήμης ινστιτούτα.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL, κ. Γεώργιος Μυλωνάς, χαρακτηριστικά αναφέρει στον πρόλογο της έκθεσης: «Έχοντας κάνει ήδη σημαντικά βήματα, η εταιρεία μας θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για ένα βιώσιμο μέλλον με στόχο να αποτελεί πάντα πρότυπο στον κλάδο της. Η ALUMIL είναι αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας και με ευθύνη, πρωτοβουλία και καινοτομία θα χαράζει το δρόμο για καλύτερα κτίρια, υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και ένα περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσουν ευτυχισμένα οι επόμενες γενιές».

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην έκθεση βιωσιμότητας στην ιστοσελίδα μας.

Αποθήκευση