Alumil Greece
Choose your local website
Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης

Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης

Η ΑΛΟΥΜΥΛ έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η ΑΛΟΥΜΥΛ, στόχο έχει:

τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό,

τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της εταιρίας και όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία της.

Απώτερος στόχος της ΑΛΟΥΜΥΛ είναι η άρρηκτη σύνδεση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με την ευρύτερη εταιρική της κουλτούρα, καθώς η ορθή διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην τυπική τήρηση των νόμων, αλλά απαιτεί προσωπική αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης της ΑΛΟΥΜΥΛ αφορούν στη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επί μέρους επιτροπών, καθώς και στην ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Η αποτύπωση των ανωτέρω αρχών περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) της ΑΛΟΥΜΥΛ.

 

Διαβάστε το Ισχύον Καταστατικό.

Διαβάστε την περίληψη του Κανονισμού Λειτουργίας.

Διαβάστε τον Κώδικα ηθικής και Δεοντολογίας.

Διαβάστε την Πολιτική Αναφοράς Δυσλειτουργιών (Πολιτική Whistleblowing).

Διαβάστε την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης.