Alumil Greece
Choose your local website
Επιτροπές

Επιτροπές

Στις επιτροπές του ΔΣ παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους καθώς και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων. Για την πρόσληψη αυτή ενημερώνεται ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ με σχετικές εκθέσεις.

Επιτροπή Ελέγχου

Σκοπός

Η Επιτροπή Ελέγχου προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν.3693 και έχει ως βασικό έργο να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκπλήρωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του για τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, τη διαδικασία ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία της Εταιρίας για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή Ελέγχου εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο να διεξάγει έρευνες ή να επιτρέψει την έρευνα σε οποιαδήποτε από τα θέματα στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της. Έχει την εξουσία να:

 • Επιβλέπει το έργο του νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου (εξωτερικοί ελεγκτές) που απασχολούνται από την Εταιρία.
 • Επιβλέπει το ρόλο, τον ετήσιο σχεδιασμό και τις δραστηριότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας.
 • Επιλύει τυχόν διαφωνίες μεταξύ της διοίκησης και του νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου όσον αφορά την διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
 • Λαμβάνει υπηρεσίες εξωτερικών ανεξάρτητων συμβούλων.
 • Αναζητεί όλες τις πληροφορίες που απαιτεί από οποιονδήποτε εργαζόμενο της Εταιρίας και όλοι οι εργαζόμενοι εντέλλονται να συνεργάζονται με τις αιτήσεις της επιτροπής.
 • Συναντά και να συνεργάζεται με στελέχη της Εταιρίας ή εξωτερικούς ελεγκτές που κρίνει απαραίτητο.     

Καθήκοντα

Τα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου είναι: 

 • Η επανεξέταση οικονομικών καταστάσεων για την εξέταση της πληρότητάς τους και την εναρμόνισή τους με τις κατάλληλες λογιστικές αρχές.
 • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας του, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί.
 • Η παρακολούθηση κανονιστικής συμμόρφωσης και πορείας των υποχρεωτικών ελέγχων οικονομικών καταστάσεων καθώς και η παροχή γνώμης κατά την επιλογή εξωτερικών ελεγκτών.
 • Η εφαρμογή διαδικασίας αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους σχετικά με τις δραστηριότητες της επιτροπής.

Σύνθεση

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία και δεν υπερβαίνει τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Δείτε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Δείτε εδώ την Έκθεση πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2023

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Σκοπός

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών επιδιώκει την προσέλκυση, διατήρηση και παρακίνηση του κατάλληλου ανώτατου στελεχιακού δυναμικού με ικανότητες να επιτυγχάνουν την απόδοση που απαιτείται από τους μετόχους.

Καθήκοντα

Τα κύρια καθήκοντα της Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι:

 • Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο/Διοίκηση της πολιτικής αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων για τα ανώτατα στελέχη της Εταιρίας σύμφωνα και με τις συνθήκες της αγοράς
 • Η εν γένει συμμόρφωση της Εταιρίας με τις αρχές και πρακτικές της Εταιρικής διακυβέρνησης
 • Η υιοθέτηση του συστήματος αμοιβών
 • Η υιοθέτηση του συστήματος διοίκησης απόδοσης.

Σύνθεση

Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, που ορίζονται από το ΔΣ. Τα μέλη αυτά είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθ. 9 του ν. 4706/2020.

 

Δείτε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών