Alumil Greece
Choose your local website

Εταιρικές ανακοινώσεις

Βρείτε εύκολα και γρήγορα αυτό που σας ενδιαφέρει
Αναζήτηση
Απρίλιος 2019
Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου
Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019.
Μάρτιος 2019
Πώληση ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Εισηγμένων Τίτλων
Φεβρουάριος 2019
Συμφωνία Αναστολής
 
H ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ ανακοινώνει ότι το σύνολο των Πιστωτριών Τραπεζών έκανε αποδεκτό το αίτημα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας της από 22/10/2018 Συμφωνίας Αναστολής [Standstill Agreement] έως την 12/06/2019, με αναδρομική ισχύ από 12/01/2019.
 
Ως εκ τούτου,  η καταληκτική ημερομηνία κάθε δανειακής σύμβασης μετατίθεται κατά την ημερομηνία  λήξης του standstill agreement, καθιστώντας έτσι το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας μη ληξιπρόθεσμο.  
 
Η ως άνω απόφαση ελήφθη ώστε, η διορισθείσα σύμβουλος αναδιάρθρωσης, «Alvarez & Marsal»,να ολοκληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις της και να παράσχει στις Πιστώτριες Τράπεζες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρίας.
 
 
Ιανουάριος 2019
Συμφωνία Αναστολής
Με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού, η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοινώνει τα εξής αναφορικά με την τηρούμενη συμφωνία αναστολής (Standstill Agreement) με τις Πιστώτριες Τράπεζες:
  1. Την 03.01.2019, η ΑΛΟΥΜΥΛ αιτήθηκε προς τις Πιστώτριες Τράπεζες την μετάθεση της λήγουσας την 12.01.2019 καταληκτικής ημερομηνίας του Standstill Agreement κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι την 30.04.2019. 
  2. Την 11.01.2019, η Τράπεζα Πειραιώς (ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Τραπεζών) ενημέρωσε την ΑΛΟΥΜΥΛ (προφορικά) ότι το αίτημα μετάθεσης αντιμετωπίζεται θετικά.
  3. Έκτοτε, παρά τις συνεχείς και επίμονες οχλήσεις της ΑΛΟΥΜΥΛ, δεν έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα επίσημη απάντηση των Πιστωτριών Τραπεζών επί του ως άνω αιτήματος, της ΑΛΟΥΜΥΛ ουδόλως ευθυνομένης για την καθυστέρηση.
  4. Η  διορισθείσα από τις Πιστώτριες Τράπεζες σύμβουλος αναδιάρθρωσης, Alvarez & Marsal, συνεχίζει απρόσκοπτα τον έλεγχό της, γεγονός που επιβεβαιώνει την εκτίμηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ότι η καταληκτική ημερομηνία του Standstill Agreement θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του διεξαγόμενου ελέγχου.
  5. Επισημαίνεται ότι η ΑΛΟΥΜΥΛ τελεί σε πλήρη αρμονία και συνεργασία με τις Πιστώτριες Τράπεζες και τους διορισθέντες συμβούλους, παρέχοντας αμελλητί κάθε ζητούμενη πληροφορία.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια των από 22.10.2018 και 13.12.2018 ανακοινώσεων της ΑΛΟΥΜΥΛ. 

Μόλις γνωστοποιηθεί η απόφαση των Πιστωτριών Τραπεζών επί του αιτήματος μετάθεσης, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. 
 
Δεκέμβριος 2018
Συμφωνία Αναστολής
H Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοινώνει την παράταση της συμφωνίας αναστολής (standstill agreement) με τις Πιστώτριες Τράπεζες κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι την 12.01.2019.

Ως εκ τούτου,  η καταληκτική ημερομηνία κάθε δανειακής σύμβασης μετατίθεται κατά την ημερομηνία  λήξης του standstill agreement, καθιστώντας έτσι το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας μη ληξιπρόθεσμο.  

Η ως άνω παράταση αποφασίσθηκε προκειμένου η διορισθείσα ως σύμβουλος αναδιάρθρωσης, εταιρία «Alvarez & Marsal» να ολοκληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις της και να παράσχει στις Πιστώτριες Τράπεζες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργίας της Εταιρίας. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Γεώργιος Αλεξ. Μυλωνάς
Νοέμβριος 2018
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2017
Η εταιρία ΑΛΟΥΜΥΛ, BIOMHXANIA AΛOYMINIOY AE, συμμορφούμενη  με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί το επενδυτικό κοινό ότι ο διενεργηθείς, κατά το άρθρο 65α του Ν. 4174/2013, φορολογικός έλεγχος της Μητρικής και των θυγατρικών για την χρήση 2017, ολοκληρώθηκε και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα “χωρίς επιφύλαξη”.
Οκτώβριος 2018
Συμφωνία Αναστολής
H Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας αναστολής (standstill agreement) με τις Πιστώτριες Τράπεζες.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2018
Σημαντική αύξηση πωλήσεων και επιστροφή στην κερδοφορία
Σεπτέμβριος 2018
Ορθή επανάληψη - Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου 2018
Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2018 (01.01.2018 έως 30.06.2018) θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρίας (www.alumil.com), την Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018.
Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου 2018
Η εταιρεία «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2018 (01.01.2018 έως 30.06.2018) θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρείας (www.alumil.com), την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018. 
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία ανακοινώνει την συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος, με την από 10.09.2018 Τακτική Γενική Συνέλευση, πενταμελούς Διοικητικού Συμβούλιου, έχοντος πενταετή θητεία, διαρκούσα έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.

Κατόπιν παμψηφίας, κατανέμονται ως εξής τα αξιώματα και οι αρμοδιότητες των μελών:

  1. Γεώργιος  Μυλωνάς του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  2. Ευαγγελία Μυλωνά του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος
  3. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος
  4. Νικόλαος Καϊλακής του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
  5. Γεώργιος Τσιότρας του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αύγουστος 2018
Απαντητική Επιστολή προς Χρηματιστήριο
Διευκρινίσεις επί δημοσιευμάτων
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με το νόμο 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ’ αρ. 1607/26.07.2018 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00’ στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς)
Ιούλιος 2018
Νέα προϊσταμένη στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου
Η Διοίκηση της AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένης Εσωτερικού Ελέγχου (Chief Internal Auditor) στην κ. Παναγιώτα Γρούτα, προς κάλυψη των αναγκών του Ομίλου.
Μάιος 2018
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2017
Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» για το 2017, ανακοινώνει
Απρίλιος 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η διοίκηση της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», ανακοινώνει
Σεπτέμβριος 2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2017
Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.»