Alumil Greece
Choose your local website

Εταιρικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2013

Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει, μείωση των πωλήσεων για τον Όμιλο κατά 11,0%, στα € 176,3 εκ. έναντι € 198,1 εκατ. του 2012. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα € 31,7 εκατ., έναντι € 39,5 εκατ. του 2012, σημειώνοντας μείωση 19,8%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε € 5,9 εκ., έναντι € 9,5 εκατ., του 2012, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 37,9% και οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν στα € 14,9 εκατ. από ζημιές € 11,7 εκατ. του 2012. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις το 2013 μειώθηκαν κατά 18,3%, στα € 118,2 εκατ. περίπου, έναντι € 144,6 εκατ. του 2012. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα € -0,3 εκ. περίπου, μειωμένα σε σχέση με το 2012 (€6,4 εκ. περίπου). Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 16,4 εκατ. περίπου, αυξημένες σε σχέση με το 2012 (ζημίες € 10,3 εκατ.). Η μείωση των μικτών κερδών στον Όμιλο και στην Εταιρία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των πωλήσεων προϊόντων με αυξημένο Μικτό Περιθώριο Κέρδους. Ο όμιλος παρόλα αυτά κατάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές του σε σχέση με το 2012 περίπου κατά 9%. Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται τόσο στην παρατεταμένη ύφεση που βιώνει η ελληνική οικονομία, όσο και στην συνεχιζόμενη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της Εταιρίας και κατά επέκταση του Ομίλου επιβαρύνθηκαν σημαντικά και από την κατάρρευση της αγοράς του εσωτερικού στις πωλήσεις Φ/Β Συστημάτων. Λόγω ζημιών στη χρήση 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013 και αναμένεται η έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τονίζεται πως τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες των Οικονομικών Καταστάσεων θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr/) και της Εταιρίας (https://www.alumil.com) την Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014.
Αποθήκευση