Alumil Greece
Choose your local website

Εταιρικές ανακοινώσεις

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2011 της ‘AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.’, την Παρασκευή, 25/05/2012, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 72,50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.965.072 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους: 1.Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2011, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών. Επίσης αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2011, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ομοφώνως, με ψήφους 15.965.072 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,50% του συνόλου των μετοχών. 2.Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2011, ομοφώνως, με ψήφους 15.965.072 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,50% του συνόλου των μετοχών. 3.Εγκρίθηκαν οι καθαρές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011, συνολικού ύψους € 280.000, ομοφώνως, με ψήφους 15.965.072 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,50% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε ομοφώνως η καταβολή καθαρού μισθού στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους € 280.000 για την χρήση 2011, με ψήφους 15.965.072 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,50% του συνόλου των μετοχών. 4.Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ομοφώνως, με ψήφους 15.965.072 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,50% του συνόλου των μετοχών. Οι εκλεγόμενοι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι: Γεώργιος Αλεξάνδρου Μυλωνάς, Ευαγγελία Αλεξάνδρου Μυλωνά, Ευτυχία χήρα Αλεξάνδρου Μυλωνά, ως εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου, Αναστάσιος Χρήστου Αλεξανδρίδης, Γεώργιος Ιωάννου Δουκίδης και Νικόλαος Καϊλακής του Ιωάννου ως μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου. Τα μη εκτελεστικά μέλη, Αναστάσιος Αλεξανδρίδης και Νικόλαος Καϊλακής, ορίζονται ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σχετικώς στον ν. 3016/2002. 5.Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού για την διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας περιλαμβάνοντας την διενέργεια αυτοψιών και την εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών, ομοφώνως, 15.965.072 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,50% του συνόλου των μετοχών. 6.Εγκρίθηκε η διαπραγμάτευση για την τροποποίηση των όρων του συνόλου των ομολογιακών δανείων που έχει συνάψει η εταιρία, με τρόπο ευνοϊκότερο και λιγότερο επαχθή προς τα συμφέροντά, ομοφώνως, με ψήφους 15.965.072 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,50% του συνόλου των μετοχών. 7.Αποφασίστηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, κατά τις διατάξεις του ν. 3156/2003, εξουσιοδοτουμένου του διοικητικού συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της λαμβανομένης αποφάσεως, διαπραγματευόμενο με την διαχειρίστρια τράπεζα και ρυθμίζοντας τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας, προβλεπομένου ότι το ομολογιακό δάνειο θα είναι κοινό κατά την έννοια του αρ. 6 του νόμου 3156/2003, χωρίς δικαίωμα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα και χωρίς δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές από τους ομολογιούχους δανειστές, ομοφώνως, με ψήφους 15.965.072 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,50% του συνόλου των μετοχών. Εξουσιοδοτήθηκε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί ποσό μικρότερο του προαναφερομένου, εφάπαξ η εν μέρει εάν κατά την κρίση του ως διαχειριστού της περιουσίας και των συμφερόντων της εταιρίας, θεωρήσει τούτο ορθότερο. 8. Εγκρίθηκαν ομοφώνως όλες οι εγγυήσεις που δόθηκαν υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/20, με ψήφους 15.965.072 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,50% του συνόλου των μετοχών. 9.Ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2012 ορίσθηκε ομόφωνα ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαγάννης από την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία ERNST YOUNG (EΛΛΑΣ) Α.Ε. με ψήφους 15.965.072 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,50% του συνόλου των μετοχών.
Αποθήκευση