Alumil Greece
Choose your local website

Εταιρικές ανακοινώσεις

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ’ αρ. 958/18.5.2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 24 Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα "11.00’">11.00’ στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς) με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2009, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. 2. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2009. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2009 και προέγκριση για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2010. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2010. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.alumil.com και στα γραφεία της εταιρίας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) εάν μεν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό (δεν έχουν δηλώσει χειριστή), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους προς τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, 611 00, Τηλ. 2310-555405, Φαξ 2310-555425), πέντε τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη Συνέλευση, συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του Νόμου και του εταιρικού καταστατικού. β) εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος τους μέσω του χειριστή τους (Α.Χ.Ε., Ε.Π.Ε.Υ., ΤΡΑΠΕΖΑ, κτλ.) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη Συνέλευση, συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του Νόμου και του εταιρικού καταστατικού. Όσοι εκ των μετόχων δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ποιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της. Κιλκίς, 18-5-2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αποθήκευση