Alumil Albania
Choose your local website

Udhëzues për përzgjedhjen e produkteve

Jan 25, 2023, 13:28 e pasdites
Title : Udhëzues për përzgjedhjen e produkteve
Subtitle :
Url :
Category : Mjetet
CTA : Futni Udhëzuesin
Duration :
Sort order : 2
Zbuloni sistemin që ALUMIL rekomandon bazuar në nevojat tuaja.
Page : Guida e selektimit të produkteve
Load more comments
Thank you for the comment! Your comment must be approved first
Login to be able to comment
Comment by from

Përgjegjësia Sociale e Korporatës

Ne trajnojmë njerëzit tanë

+73%

+73% Rritja e orëve të trajnimit për punonjësit tanë

Ne mbështesim ekonominë lokale

50%

50% e furnitorëve të kompanisë janë me burim në tregun vendas

Ne përforcojmë industrinë

1200hrs

1200 orë trajnime nga Akademia ALUMIL në kurse për të sapoardhurit në industri.

Ne mbrojmë mjedisin

4,6m.€

Investim prej 4.6 milionë eurosh për ndërtimin e një fabrike moderne të trajtimit dhe përzgjedhjes së skrapit të aluminit.

Zhvillimi i qëndrueshëm dhe Kontributi Social

Strategjia jonë e Përgjegjësisë Sociale të Korporatës luan një rol vendimtar në aktivitetet tona. Ne shikojmë përtej, duke përfytyruar një botë të qëndrueshme, me respekt për natyrën së bashku me kushte më të mira jetese dhe pune për njerëzit.
Veprimet tona përfshijnë planet tona për një planet më të mirë, "më të gjelbër" dhe më të drejtë për të gjithë. Për t'u lënë trashëgim brezave të ardhshëm një botë ku ata mund të jetojnë dhe të krijojnë ashtu siç ëndërrojnë.