Alumil Albania
Choose your local website

Lajme

Loop 60: Alumini i parë i ricikluar i certifikuar në Greqi për profilet e sistemit arkitektonik

Në një botë të karakterizuar nga ndryshime të vazhdueshme dhe sfida të paprecedenta klimatike, nevoja për ruajtjen e mjedisit dhe përdorimin e përgjegjshëm të burimeve natyrore është e domosdoshme. Për të mbrojtur qëndrueshmërinë afatgjatë, kompania jonë ka përqafuar një model të rritjes së gjelbër, duke bërë investime sistematike në praktika të qëndrueshme që reduktojnë gjurmën tonë mjedisore dhe kursejnë energjinë dhe lëndët e para. Një arritje e spikatur në angazhimin tonë ndaj qëndrueshmërisë është prezantimi i Loop 60.

Çfarë është Loop 60?

Loop 60 qëndron si alumini i parë i certifikuar i ricikluar në Greqi për profilet e sistemit arkitektonik, i përbërë nga 60% material i ricikluar. Ardhja e Loop 60 ilustron përkushtimin tonë për menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve, duke kontribuar ndjeshëm në ruajtjen e energjisë dhe një ndikim të reduktuar mjedisor.

Ky zbatim pasoi një analizë gjithëpërfshirëse të parakushteve teknike dhe kërkime të zellshme në teknologjitë më të avancuara, të gjitha të orientuara drejt prodhimit të aluminit të ricikluar me cilësi të lartë. Zhvillimi i Loop 60 ishte i rrënjosur në një studim të përpiktë, i projektuar për të ofruar një produkt që lidh përsosmërinë me qëndrueshmërinë.

Proceset e prodhimit dhe riciklimit të Loop 60 mbajnë certifikatën e vlerësuar "OK Recycled", në përputhje me standardet EN 15343 dhe ISO 14021, duke ofruar besueshmëri dhe transparencë në lidhje me përmbajtjen e ricikluar. Ky certifikim, i akredituar nga Sistemi Kombëtar i Akreditimit dhe i lëshuar nga TÜV AUSTRIA, një ent udhëheqës global certifikues, nënvizon angazhimin tonë të palëkundur për prodhimin dhe riciklimin e qëndrueshëm transparent dhe të qëndrueshëm të aluminit.

Certifikimi "OK i Recycled" që kemi fituar përfaqëson kulmin e përpjekjeve tona të qëndrueshme dhe një pohim të fuqishëm të angazhimit tonë për të mbrojtur praktikat transparente të qëndrueshme në sferat e prodhimit dhe riciklimit të aluminit.


Zanafilla e Loop 60

Loop 60 është një testament për zbatueshmërinë e ekonomisë rrethore në sektorin e aluminit, ku riciklimi 100% i aluminit lejon riciklimin e përhershëm pa asnjë humbje në efikasitet ose veti të qenësishme. Iniciativat e fundit të kompanisë sonë në zhvillimin e qëndrueshëm përfshijnë ngritjen e një fabrike më të avancuar të klasifikimit dhe përpunimit të skrapit të aluminit në Zonën Industriale të Kilkis, një investim prej 4.6 milionë eurosh i përfunduar në vitin 2020. Ky impiant siguron një prodhim, përpunim shumë efikas, dhe linjë riciklimi për aluminin e cilësisë premium.

 

Ndikimi mjedisor i ciklit të viteve '60


Loop 60 qëndron si një ndryshim mjedisor i lojës, me disa përparësi kryesore:

  • 95% më pak konsum energjie: Prodhimi sekondar i aluminit nga materiali i ricikluar konsumon ndjeshëm më pak energji në krahasim me prodhimin primar, duke arritur kursime energjie deri në 95%. Ky ndryshim i konsiderueshëm në përdorimin e energjisë shënon një hap të rëndësishëm drejt qëndrueshmërisë në industrinë e aluminit dhe mbrojtjes së mjedisit.

  • 76% më pak emetime të dioksidit të karbonit (CO2): Përdorimi i Loop 60 redukton ndjeshëm emetimet, duke ulur emetimet e CO2 me mbi 76% krahasuar me mesataren globale për prodhimin primar të aluminit. Kjo pabarazi thelbësore në emetimet e gazeve serrë dhe përdorimin e energjisë midis prodhimit primar dhe dytësor të aluminit nënvizon rolin e aluminit të ricikluar si një shtyllë kyçe në ekonominë rrethore dhe një zgjidhje e qëndrueshme për industrinë e metalurgjisë.
Përfitimet mjedisore të sistemeve të aluminit Loop 60

Zgjedhja e sistemeve të aluminit të bëra nga Loop 60 përfiton ndjeshëm mjedisin duke:

Kursimi i energjisë: Reduktimi i konsumit të energjisë.

Zvogëlimi i nxjerrjes së lëndës së parë: Kërkesa më e ulët për lëndë të para.

Reduktimi i mbetjeve: Prodhimi i minimizuar i mbetjeve.

Me Loop 60, ne i afrohemi përmbushjes së misionit tonë për të përmirësuar cilësinë e jetës së njerëzve nëpërmjet sistemeve të aluminit me cilësi të lartë dhe me performancë të lartë, të krijuara me një përkushtim të palëkundur ndaj përgjegjësisë mjedisore.

Vizitoni seksionin tonë të produkteve për të zbuluar zgjidhje dhe produkte inovative që përfshijnë pa probleme qëndrueshmërinë në jetën dhe biznesin tuaj.

Shto tek të preferuarat