Alumil Slovakia
Choose your local website
header consulting lsp

Poradenstvo pre veľké projekty

Alumil spolupracuje s projektantmi, ktorých podporujeme už vo fáze návrhu – poskytnutím koncepčných návrhov spolu s typickými dielenskými nákresmi. Čiastočné prispôsobenie a riešenia na mieru sú poskytované v úzkej spolupráci s projektantmi a internými dizajnérmi a tímami VaV.

Konzultanti fasádneho inžinierstva majú podporu vo fáze špecifikácie a sprevádzajú ich sortimentom produktov, ktorý je v súlade so špecifikáciami projektu a dodržiavaním rozpočtu. V rôznych fázach projektu vám poskytujeme tieto služby:

Design-Stage

Fáza návrhu

 • Získajte architektonické nákresy.
 • Diskusia o možných špecifikáciách.
 • Skúmanie výškových rozmerov a rozmerov rozpätia, získanie záveru o systéme/riešeniach.
 • Odovzdanie výškového nákresu a typického dielenského výkresu.
 • Odovzdanie štrukturálnych výpočtov.
 • Odovzdanie zoznamu všeobecných špecifikácií (zaťaženie vetrom, Uw atď.).
 • Odovzdanie zoznamu autorizovaných výrobcov hliníka.

Fáza verejnej súťaže

 • Odber materiálu (profily, príslušenstvo a kovanie) na položku v BOQ.
 • Optimalizované poradie, optimalizované dĺžky tyčí.
 • Cena za položku v BOQ (náklady na profily/príslušenstvo/kovanie).
 • Typické nákresy rezov.
Tender-Stage
Award-Stage

Fáza rozhodnutia

 • Predkvalifikačný súbor.
 • Vzorky a vzorkovnica.
 • Certifikáty alebo výsledky testovania na mieste (maketa výkonu)
 • Podrobné konštrukčné výpočty.
 • Správne vypracovanie dielenských nákresov
 

Osobné údaje

Chcete, aby sme vás kontaktovali e-mailom alebo telefonicky?
Súhlasiť s podmienkami