Alumil Greece
Choose your local website

Εταιρικές ανακοινώσεις

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης συγχώνευσης

Σε συνέχεια των από 08.08.2019 και 17.09.2019 πρότερων ανακοινώσεων της Εταιρίας, καθώς και σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 55/09.01.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επισημαίνονται τα εξής:

Την 08.08.0219 τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών («ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»), κατά τις συνεδριάσεις τους, αποφάσισαν, μεταξύ άλλων την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την ΑΛΟΥΜΥΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, τεθειμένης ως εκτιμώμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης την 31.12.2019.

Της ως άνω ημερομηνίας παρερχομένης, η ΑΛΟΥΜΥΛ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

  1. Η συγχώνευση, τελούσα υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιριών και υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι την 30.06.2020.
  2. Επί του παρόντος, η διορισθείσα ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, ελεγκτική εταιρία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βρίσκεται στο τελικό στάδιο διενέργειας αποτίμησης των Συγχωνευόμενων Εταιριών και διατύπωση γνώμης αναφορικά με το εύλογο, δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών.
  3. Η παράταση της αρχικά εκτιμώμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης κατέστη αναγκαία προς διασφάλιση της διαδικασίας και των συμφερόντων κάθε μετόχου των Συγχωνευόμενων Εταιριών.
Τέλος, σημειώνουμε ότι η Εταιρία, εφόσον καταστεί ανάγκη θα προβεί, σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, στην ορθή και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τη σκοπούμενη συγχώνευση.
Αποθήκευση